Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Висновки експертних комісій

ДВНЗ "Криворізький національний університет"

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів, спеціалістів, магістрів напряму підготовки 6.05060101 «Теплоенергетика» та спеціальності 7.05060101, 8.05060101 «Теплоенергетика»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки спеціалістів, магістрів  спеціальності 7.06010107, 8.06010107 «Теплогазопостачання і вентиляція»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування", спеціалістів, магістрів зі спеціальності 7.04010601, 8.04010601 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки магістрів спеціальності 8.07010601 «Автомобілі та автомобільне господарство»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ «Криворізький національний університет» на право здійснення освітньої діяльності з підготовки бакалаврів напряму 6.010104 "Професійна освіта (за профілем)", спеціалістів і  магістрів зі спеціальностей 7.01010401, 8.01010401 «Професійна освіта (за профілем)»

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ "Криворізький національний університет" на право здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців освітнього рівня магістр спеціальності 8.05070203 "Електричний транспорт" (141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка")

Висновок акредитаційної експертизи ДВНЗ "Криворізький національний університет" на право здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за освітнім ступенем магістр зі спеціальності 8.06010108 "Водопостачання та водовідведення" (192 "Будівництво  та цивільна інженерія") 

Коледжі:

Автотранспортний

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050204 «Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і обладнання» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет» 

http://www.attknu.com.ua/images/Files/emar_visnovrki.pdf


ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.05050213 «Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт» напряму підготовки 6.050502 «Інженерна механіка» галузі знань 0505 «Машинобудування та матеріалообробка» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет»
http://www.attknu.com.ua/images/Files/emar_visnovrki.pdf

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010102 «Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті» напряму підготовки 6.070101 «Транспортні технології (за видами транспорту)» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
http://www.attknu.com.ua/images/Files/opa_visnovki.pdf

ВИСНОВКИ
акредитаційної експертизи на право здійснення освітньої діяльності з підготовки молодших спеціалістів зі спеціальності 5.07010602 «Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» напряму підготовки 6.070106 «Автомобільний транспорт» галузі знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура» в Автотранспортному коледжі ДВНЗ «Криворізький національний університет» 
http://www.attknu.com.ua/images/Files/emar_visnovrki.pdf

Гірничо-електромеханічний

http://www.kgemt.org.ua/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=149&Itemid=144

Гірничий

ВИСНОВКИ

експертної комісії Міністерства освіти і науки України за результатами проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки молодших спеціалістів у галузі знань 0305 "Економіка та підприємництво" зі спеціальності 5.0305401 "Економіка підприємства"у Гірничому коледжі Державного вищого навчального закладу "Криворізький національний університет"

http://www.kgt.dp.ua/files/20171209160958_visnovki_ekonomika_pidprievtsva.pdf

Інгулецький

Індустріальний

http://tt.kr.ua/index.php/resursy/visnovki-ekspertnikh-komisij

Політехнічний

http://politktu.dp.ua/index.php/holovna/visnovki-ekspertnikh-komisij

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!