Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Правила внутрішнього розпорядку

Витяг із закону України „ПРО ВИЩУ ОСВІТУ”
Стаття 55. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах

Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані: додержуватися законів, статусу та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу: виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану

         1. Ст. 55 законодавчо формулює основні обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах, - студентів (слухачів), курсантів, екстернів, асистентів-стажистів, інтернів, клінічних ординаторів, здобувачів, аспірантів (ад’юнктів) та докторантів (див.: с т.52 Закону України „Про освіту”, коментар до ст. 53 цього Закону).

         2. Ці особи зобов’язані:

         а)додержуватися вимог:  

         - законів та інших нормативно-правових актів, зокрема тих, що діють в галузі вищої освіти (див.: Конституція України, ст. 142 Кодексу законів про працю України, Закон України „Про освіту”, „Закон України „Про наукову і науково-технічну діяльність” та ін.);

         - статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального закладу (див.: наказ Міністерства освіти України „Про Типові правила внутрішнього розпорядку для працівників навчально-виховних закладів системи Міністерства освіти України” № 455 від 20 грудня 1993 р., Статут Національного аграрного університету, затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 202 від 1 березня 2001 р.)
          Невиконання або недотримання особами, які навчаються у вищих навчальних закладах, своїх обов’язків тягне застосування до них у встановленому порядку заходів юридичної відповідальності (див.: ст. 139, 147-149 Кодексу законів про працю України; коментар до ст. 45 цього Закону);
         б)виконувати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. Це є необхідною умовою для переведення осіб, які навчаються у вищому навчальному закладі, на наступний курс навчання, допуску до складання державних екзаменів та до захисту дипломних проектів. Невиконання вказаних вимог призводить до відрахування осіб з вищого навчального закладу (див. коментар до ст. 45 цього Закону, Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих навчальних закладів освіти, затверджене наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 р., Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів, затверджене постановою Кабінету Міністрів України № 309 від 1 березня 1999 р., Інструкцією про порядок переведення, відрахування та поновлення курсантів (слухачів) вищих військових навчальних закладів Міністерства оборони України № 490 від 24 грудня 1997 р.)
Єдина Країна! Единая Страна!