Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Інформаційно-обчислювальний центр

Начальник інформаційно-обчислювального центру Соломенний Олександр Володимирович

Інформаційно-обчислювальний центр, як структурний підрозділ університету, створено у 1980 році на базі лабораторії обчислювальної техніки, що починала свою діяльність з першими у СРСР ЕОМ – „Київ”, „Дніпро”, „Мир”, „Наірі”. Сьогодні у класах, методичних кабінетах, лабораторіях та кафедрах Криворізького національного університету велика кількість  сучасних комп’ютерів.
ІОЦ бере безпосередню участь у комп’ютеризації всіх напрямів діяльності університету, формує інформаційну комп’ютерну структуру, підтримує та забезпечує роботу локальної мережі університету.
З розвитком комп’ютерних технологій, функції центру за останні роки значно розширилась. ІОЦ здійснює технічну, координаційну роботу з багатьох питань:
-         забезпечення закупівель нової техніки, мережного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, їх облік, супроводження, обслуговування та контроль за використанням;
-         забезпечення навчального процесу в університеті якісною роботою комп’ютерних класів, закріплених за ІОЦ, тобто: інсталяція ліцензованого програмного забезпечення – системного та прикладного, упровадження – системного та прикладного, упровадження нових інформаційних технологій, усунення програмно-апаратних невідповідностей та технічне обслуговування;
-         упровадження бібліотечної автоматизованої системи та централізованих автоматизованих систем керування базами даних університету ;
-         широкого впровадження INTERNET та INTERNET-технологій, надання доступу у світовий інформаційний простір; створення, підтримка та систематичне оновлення WEB-сайту університету – www.knu.edu.ua;
-         упровадження мережних технологій – створення локальної мережі електронної поштової служби для створення документообігу, підтримка сервісу користувачів електронної пошти, забезпечення конференцій, семінарів, виставок та презентацій, що відбуваються на базі університету комп’ютерними засобами у взаємодії з мережними технологіями;
-         виготовлення медіа продукції (презентації, відео ролики, аудіо записи).
Особлива увага ІОЦ приділяється придбанню ліцензійних програмних продуктів, у тому числі MSDN AA та інформуванню політики забезпечення потреб навчального процесу в університеті ліцензійним ПЗ та виконання відповідних законів України, організації інформаційно-практичних конференцій та семінарів з цих питань.
Лабораторія дистанційного навчання, яка є структурним підрозділом ІОЦ, призначена для інтеграції зусиль викладачів, методистів, програмістів та талановитих студентів у розробці та супроводженні дистанційних курсів. Одне з головних її призначень – забезпечення потреб навчального процесу університету у методичній і програмно-технічній підтримці впровадження інформаційно-телекомунікаційних технологій і технологій дистанційного навчання, забезпечення самостійної роботи студентів, зокрема заочного відділення.
Одним із останніх напрямів діяльності інформаційно-обчислювального центру є створення, розвиток, системне супроводження та методична підтримка проекту „Віртуальне підприємство” для закріплення практичних навичок студентами економічного напряму.

Інформаційно-обчислювальний центр постійно розвивається. Значна увага приділяється залученню до роботи с студентів університету, що поєднує досвід працівників ІОЦ та ентузіазм молоді.           

Єдина Країна! Единая Страна!