Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Криворізький гірничий коледж

 
Директор Посохов Олександр Ізотович
50029 м. Кривий Ріг
Тел. приймальні (0564)53-12-90
e-mail: kgt@ukrtel.dp.ua
сайт: http://www.kgt.dp.ua/
 
На підставі постанови Ради Міністрів СРСРМ 836 від 06.05.1954р. згідно з Наказом Міністерства чорної металургії УРСР за № 98 від 21.06.55 р. був створений Криворізький гірничий технікум з метою підготов­ки кадрів для північної групи рудників Криворізького ба­сейну, які входили у той час у трест "Ленінруда."

До початку 70-х років в технікумі навчалося на денно­му відділенні 1700 студентів, на вечірньому - 480, у 1979 році був побудований гірничий полігон з комплексом дію­чих гірничих машин.

Навчально-матеріальна база продовжувала роз­виватися. З’явився навчально-виробничі механічні майстерні на 180 місць (1970 р.), у 1978 р. побудований новий навчально-лабораторний корпус на 1200 ми ні,, а в 1980 - двоповерхова їдальня на 80 місць.

Тільки за 10 років матеріаль­на база зросла майже втричі.

Особлива гордість технікуму – геологічний музей.

Навчально-виховний процес здійснюють 79 штатних ви­кладачів, з яких вищу категорію мають 27, а 19 удостоєні звання "викладач-методист.Студенти технікуму, здобувши теоретичні знання, можуть закріпити їх і отримати необхідні навички та вміння в майстернях технікуму, полігоні, лабораторіях і кабінетах. Комплекс полігону гірничих машин, наприклад, обладнані діючими гірничими механізмами і агрегатами, є унікальним у Кривбасі, максимально приближеним до умов гірничо-видобувного підприємства, який дозволяє у процесі навчання виконувати цикл виробничих операцій шахти. В машинному залі полігону встановлені діючи гірничі машини: рудниковий електровоз з вагонет­ками, навантажувальні агрегати, бурові каретки, заряджальні агрегати для глибоких свердловин, скреперні установки, станки глибокого буріння тощо.

Важливу роль в формуванні досвідченого спеціаліста грає практична підготовка майбутніх фахівців.

Студенти, здобувши теоретичні знання, проходять практику і набувають професійних навичок в майстернях технікуму, на гірничому полігоні, на підприємствах міста. Практика студентів є невід’ємною складовою частиною процесу підготовки спеціалістів.

Колектив технікуму прагне створити всі умови для того, щоб формувати з молодих людей не лише досвідчених спеціалістів, але й гармонійно розвинутих особистостей, громадян своєї держави.

Студенти технікуму приймають активину участь не тільки у внутрішньо-технікумівських, але й в регіональних, районних, міських, республіканських заходах: конкурсах, оглядах, олімпіадах, конференціях і добиваються успіху.

Фізична культура та спортзаймають велику частку уформуванні молодого спеціаліста як особистості. Професії, які отримає молодь у технікумі (гірники, будівельники, маркшейдери, електромеханіки) часто вимагають не лише розумової діяльності, а й фізичних сил. А це потребує постійних фізичних тренувань. Технікум має для цих вправ дві спортивні зали, тренажерну залу, спортивний майданчик, де студе­ні и відпрацьовують спритність і витривалість, координацію рухів і вміння володіти своїм тілом, загартовують свою во­но виховують в собі любов до краси, гармонії, здорового способу життя.

Характеристики спеціальностей

Назва спеціальності

Кваліфікація за дипломом

 Галузь використання  молодшого спеціаліста, можливі посади

Технологія підземної розробки корисних копалин

Гірничий технік  - технолог готується для організації і контролю робіт з підземної розробки рудних та нерудних родовищ й родовищ кольорових та дорогоцінних металів.

Практична підготовка проводиться на гірничому полігоні і шахтах України. Під час практики студенти отримають одну – дві робітничих професій: кріпильника, бурильника шпурів, бурильника глибоких свердловин, машиніста навантажувальних машин, машиніста скреперної установки.

Працює у гірничо-видобувній галузі промисловості.

Працює на посадах: бригадира, змінного майстра, заступника начальника дільниці.

Технологія відкритої розробки корисних копалин

Гірничий технік  - технолог готується для організації і контролю робіт з відкритої розробки рудних та нерудних родовищ й родовищ кольорових та дорогоцінних металів.

Практична підготовка проводиться на кар’єрах України. Під час практики студенти отримають одну з робітничих професій: помічник машиніста екскаватора, помічник машиніста бурового станка.

Працює у гірничо-видобувній галузі промисловості, на кар’єрах.

Може обіймати посади: бригадира, гірничого майстра, заступника начальника дільниці.

 

Шахтне і підземне будівництво

Гірничий технік-шахтобудівник

готується для організації та контролю з будівництва шахт, надшахтних споруд, тунелів та метро.

Практична підготовка ведеться у шахтобудівних управліннях України. Під час практики студенти отримають одну з робітничих професій: кріпильник, бурильник шпурів, машиніст навантажувальних робіт.

Працює на будівництві шахт, штолень, метро.

Може обійняти посади бригадира, змінного майстра, заступника начальника дільниці.

 

Експлуатація і ремонт гірничого електромеханічного обладнання та автоматичних пристроїв

Гірничий технік-електромеханік готується для робіт з монтажу, налагодження та експлуатації електромеханічного обладнання, технічних засобів автоматизації, контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики; отримати навики з розрахунків та проектування електричних машин і приводу, систем електропостачання і електрообладнання гірничих підприємств.

Практичну підготовку проходять на полігоні гірничих машин, на шахтах, кар’єрах, лабораторії автоматики, заводах тощо. Під час практики студенти отримають одну – дві робітничих професій: підземний електрослюсар 2-4 розряду, машиніст електровозу, черговий електрослюсар по ремонту обладнання і засобів автоматизації 2-4 роз., підземний гірничомонтажник 2-4 роз., машиніст конвеєрної установки 2-4 роз., слюсар по ремонту електрообладнання 2-4 розр.

Працює у гірничо-видобувної галузі на шахтах, кар’єрах, в лабораторіях контрольно-вимірювальних пристроїв і автоматики, в суміжних галузях по монтажу, налагодженню, експлуатації та ремонту системи і засобів автоматики.

Маркшейдерська

справа

Нормальна робота сучасного гірничопромислового підприємства неможлива без участі маркшейдера. Він складає плани гірничих робіт, геологічні карти, які характеризують рудні тіла, умови їх залягання, якість корисних копалин, геологічні перерізи та ін.

Маркшейдер задає напрям гірничим роботам в шахті і в кар’єрі, визначає кількість та якість виконаних підприємством робіт, контролює правильність ведення технології. Він слідкує за тим, щоб земні надра експлуатувалися розумно, без втрат.

Кваліфікація: технік-маркшейдер.

 В період практики студенти отримають одну з робітничих професій: гірничого робочого 2-3 розр. (підземного), гірничого робочого на маркшейдерських роботах 2-3 розр. (відкритого).

Працює  на відкритих і підземних гірничих підприємствах, будівництві тунелів, метрополітенів на посадах: майстра-маркшейдера, дільничного маркшейдера, маркшейдера шахти, кар’єру, геодезиста на будівництві, змінного та дільничного маркшейдера на будівництві метро, маркшейдера в геологічних  та геодезичних розвідувальних партіях.

Конструювання, виробництво і технічне обслуговування виробів електронної техніки

Технік – електронік готується для виробництва  обчислювальної техніки, експлуатації та обслуговування її на обчислювальних центрах, в науково-дослідницьких та інших підприємствах.

В період практики отримує одну з робітничих професій: монтажник радіоапаратури та приладів 2-3 розр., регулювальник радіоапаратури та приладів 2-3 розр., оператор ЕОМ, слюсар-складальник радіоапаратури 2-3 розр., електромеханік обчислювальних машин 2-3 розр.

Працює в цехах та відділах на посадах майстра, техніка-технолога, техніка-конструктора, техніка по експлуатації та ремонту обчислювальної техніки, контролера готової продукції, техніка-лаборанта.

Будівництво та експлуатація будівель і споруд

Технік будівельник – технолог готується для роботи в будівельних організаціях.

Під час практики отримує теоретичні та практичні навички з розрахунків та проектування будівельних конструкцій, роботи з проектною документацією, з прогресивними будівельними матеріалами, комплексом будівельних машин, вивчає сучасні будівельні технології.

Під час практики отримає одну з робітничих професій: каменяра, тесляра, маляра, штукатура, плиточника.

Працює на посадах: майстра, техніка з підготовки виробництва.

Економіка підприємства

Молодший спеціаліст з економіки підприємства готується для праці як на державних, так і приватних підприємствах, здійснює планово-економічну, організаційно-управлінську фінансову діяльність в галузі економіки, у сфері послуг відповідно до фахового спрямування.

Займає посади: економіста з планування, маючи стаж роботи – начальника планового бюро цеху.

Єдина Країна! Единая Страна!