Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Спеціальності транспортного факультету

Транспортний факультет здійснює підготовку фахівців з галузі знань 27 Транспорт та 23 Соціальна робота за спеціальностями:

– 274  Автомобільний транспорт

– 275  Транспортні технології

– 231  Соціальна робота

 

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Назва професії: інженер з автомобільного транспорту

Домінуючі здібності: схильність до інженерної творчості; технічні здібності

Базові знання: вища математика, фізика,загально-інженерні дисципліни (інженерна графіка, прикладна механіка, нарисна геометрія, опір матеріалів, деталі машин), іноземна мова, основи спеціальних дисциплін (експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та діагностика автомобілів)

Домінуючий інтерес: експлуатація автотранспорту

Умови роботи: у приміщенні / поза приміщення/ мобільні

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

 • високий загальноосвітній і професійний рівень;
 • конструкторські здібності;
 • логічне та аналітичне мислення; організаторські здібності.

ДОМІНУЮЧІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • експлуатація автотранспорту;
 • розробка технології та планів підготовки запасних частин;
 • технічна підготовка автотранспортного виробництва;
 • проведення технічного обслуговування, діагностикита ремонтів автомобілів;
 • впровадження у виробництво нових автомобілів і пристроїв;
 • співучасть у розробці змінних та добових завдань персоналу автопідприємства;
 • забезпечення якості виконання та зниження собівартості робіт;
 • контроль за своєчасним проведенням обслуговування, ремонтів автотранспорту і технологічного обладнання;
 • співучасть у роботі комісії з розслідування причин ДТП;
 • автотехнічна експертиза;
 • керування персоналом автопідприємства.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 • автотранспортні та автосервісні підприємства;
 • автотранспортні та гірничотранспортні цехи гірничо-збагачувальних комбінатів та шахт;
 • конструкторські бюро та науково проектні інститути, діяльність яких пов'язана з експлуатацією та проектуванням автотранспорту;
 • авторемонтні підприємства;
 • автосалони;
 • страхові компанії;
 • державна автомобільна інспекція.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІСТА

 • механік або майстер ділянок і цехів виробництва, ремонту і технічного обслуговування автомобілів;
 • інженерно-технічний працівник транспортних цехів, служб автотранспортних підприємств, станцій технічного обслуговування автомобілів;
 • менеджер автосалону;
 • науковий співробітник;
 • викладач у вищих навчальних закладах.

ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ

Здобуття спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» забезпечує кафедра автомобільного транспорту (IV рівень акредитації) у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра автомобільного транспорту: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44,тел.(056) 409-78-46

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Назва професії: інженер з транспорту

Домінуючі здібності: схильність до інженерної творчості

Базові знання: вища математика, фізика, загально-інженерні дисципліни (інженерна графіка, прикладна механіка), основи спеціальних дисциплін (логістика, теорія транспортних процесів і систем, вантажні та пасажирські перевезення), іноземна мова

Домінуючий інтерес: транспортні системи і логістика

Умови роботи: мобільні / у приміщенні

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

 • високий загальноосвітній і професійний рівень;
 • логічне, аналітичне, системне мислення;
 • організаторські здібності.

ДОМІНУЮЧІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • організація доставки вантажів і пасажирів;
 • організація та управління дорожнім рухом;
 • транспортно-експедиторська діяльність;
 • обґрунтування і розробка логістичних систем;
 • аналіз вантажопотоків;
 • організація маршрутів перевезень пасажирів;
 • формування структури і раціональне використання парку рухомого складу;
 • організація та управління структурами автотранспортного комплексу;
 • організація митного контролю та міжнародних перевезень;
 • розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів;
 • організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах;
 • організація і управління роботою технологічних служб;
 • організація управлінської та маркетингової діяльності на підприємстві.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 • пасажирські та вантажні транспортні організації;
 • автотранспортні підприємства;
 • автологістичні підприємства;
 • автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу;
 • служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій;
 • державна автомобільна інспекція;
 • дилерські мережі.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІСТА

 • інженер чи менеджер транспортних служб;
 • інженер з транспорту;
 • диспетчер автомобільного транспорту;
 • інженер з безпеки руху;
 • ревізор автомобільного транспорту;
 • інженер з керування й обслуговування транспортних систем;
 • інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ

Здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» забезпечує кафедра автомобільного транспорту (IV рівень акредитації) у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

                            Спеціальність: 231 Соціальна робота

Назва професії: бакалавр з соціальної роботи

Домінуючі здібності: схильність до аналітичного мислення

Базові знання: соціологія, політологія, етика, конфліктологія, культурологія, правове регулювання соціальної сфери, соціальне партнерство, соціальна робота в громаді, правове забезпечення соціально-незахищених верст населення, соціальне партнерство, соціальна політика держави, політична свідомість та культура

Домінуючий інтерес:  соціальний захист / соціальне забезпечення

Умови роботи: мобільні / у приміщенні.

Особисті якості майбутнього фахівця

 • високий загальноосвітній і професійний рівень;
 • логічне, аналітичне, системне мислення;
 • організаторські здібності.

Домінуючі види діяльності

- соціальний захист і соціальне забезпечення

- соціально-педагогічний напрям

- соціально-медичний і реабілітаційний

- діагностичний і прогностичний

- правозахисний і правозабезпечуючий

- організаційно-профілактичний

- психологічний і соціально-комунікативний

- науково-методичний

- науково-дослідницький

- просвітницько-консультативний

- консультативно-аналітичний

 

Галузі застосування професійних здібностей

 •  органи державного і муніципального управління;
 •  центри соціального захисту;
 •  центри соціальної допомоги;
 •  органи державного і муніципального управління;
 •  центри соціального захисту;
 •  реабілітаційні центри;
 •  фонди соціального забезпечення
 •  медичні заклади
 •  психологічні служби міністерств, відомств і організацій;
 •  спеціальні центри з психологічними службами;
 •  навчальні заклади;
 •  відділи виконавчої влади з соціальної і виховної роботи;
 •  пдприємства і бізнес-структури.

 

Можливі шляхи розвитку спеціаліста

 • спеціаліст по соціальному захисту;
 • соціальний працівник;
 • соціальний педагог;
 • практичний психолог;
 • педагог-психолог;
 • організатор культурного дозвілля;
 • організатор соціального забезпечення;
 • медіатор соціальних конфліктів;
 • конфліктолог;
 • корпоративний антрополог;
 • інспектор по справам неповнолітніх;
 • соціальний інженер;
 • спеціаліст з адаптації мігрантів;
 • модератор персональних благодійних програм;
 • менеджер по соціальним комунікаціям;
 • соціальний працівник по адаптації людей з обмеженими можливостями;
 • геронтолог і героконсультант;
 • спеціаліст з організації державно-приватного партнерства в соціальній сфері;
 • спеціаліст по роботі з молоддю;
 • спеціаліст по соціальному сорсінгу;
 • спеціаліст служби занятост;
 • соціальне підприємництво;
 • соціальний менеджмент .

Шляхи отримання професії

Здобуття базової вищої освіти за спеціальністю «Соціальна робота» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» забезпечує кафедра філософії і соціальних наук (IV рівень акредитації) у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра автомобільного транспорту: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44,тел.(056) 409-78-46

Єдина Країна! Единая Страна!