Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Спеціальності транспортного факультету

Транспортний факультет здійснює підготовку фахівців з галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальностями:

– 274 «Автомобільний транспорт»

– 275 «Транспортні технології»

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 274 АВТОМОБІЛЬНИЙ ТРАНСПОРТ

Назва професії: інженер з автомобільного транспорту

Домінуючі здібності: схильність до інженерної творчості; технічні здібності

Базові знання: вища математика, фізика,загально-інженерні дисципліни (інженерна графіка, прикладна механіка, нарисна геометрія, опір матеріалів, деталі машин), іноземна мова, основи спеціальних дисциплін (експлуатація, технічне обслуговування, ремонт та діагностика автомобілів)

Домінуючий інтерес: експлуатація автотранспорту

Умови роботи: у приміщенні / поза приміщення/ мобільні

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

 • високий загальноосвітній і професійний рівень;
 • конструкторські здібності;
 • логічне та аналітичне мислення; організаторські здібності.

ДОМІНУЮЧІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • експлуатація автотранспорту;
 • розробка технології та планів підготовки запасних частин;
 • технічна підготовка автотранспортного виробництва;
 • проведення технічного обслуговування, діагностикита ремонтів автомобілів;
 • впровадження у виробництво нових автомобілів і пристроїв;
 • співучасть у розробці змінних та добових завдань персоналу автопідприємства;
 • забезпечення якості виконання та зниження собівартості робіт;
 • контроль за своєчасним проведенням обслуговування, ремонтів автотранспорту і технологічного обладнання;
 • співучасть у роботі комісії з розслідування причин ДТП;
 • автотехнічна експертиза;
 • керування персоналом автопідприємства.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 • автотранспортні та автосервісні підприємства;
 • автотранспортні та гірничотранспортні цехи гірничо-збагачувальних комбінатів та шахт;
 • конструкторські бюро та науково проектні інститути, діяльність яких пов'язана з експлуатацією та проектуванням автотранспорту;
 • авторемонтні підприємства;
 • автосалони;
 • страхові компанії;
 • державна автомобільна інспекція.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІСТА

 • механік або майстер ділянок і цехів виробництва, ремонту і технічного обслуговування автомобілів;
 • інженерно-технічний працівник транспортних цехів, служб автотранспортних підприємств, станцій технічного обслуговування автомобілів;
 • менеджер автосалону;
 • науковий співробітник;
 • викладач у вищих навчальних закладах.

ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ

Здобуття спеціальності «Автомобілі та автомобільне господарство» за напрямом підготовки «Автомобільний транспорт» за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр», «спеціаліст» і «магістр» забезпечує кафедра автомобільного транспорту (IV рівень акредитації) у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра автомобільного транспорту: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44,тел.(056) 409-78-46

CПЕЦІАЛЬНІСТЬ: 275 ТРАНСПОРТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Назва професії: інженер з транспорту

Домінуючі здібності: схильність до інженерної творчості

Базові знання: вища математика, фізика, загально-інженерні дисципліни (інженерна графіка, прикладна механіка), основи спеціальних дисциплін (логістика, теорія транспортних процесів і систем, вантажні та пасажирські перевезення), іноземна мова

Домінуючий інтерес: транспортні системи і логістика

Умови роботи: мобільні / у приміщенні

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

 • високий загальноосвітній і професійний рівень;
 • логічне, аналітичне, системне мислення;
 • організаторські здібності.

ДОМІНУЮЧІ ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ

 • організація доставки вантажів і пасажирів;
 • організація та управління дорожнім рухом;
 • транспортно-експедиторська діяльність;
 • обґрунтування і розробка логістичних систем;
 • аналіз вантажопотоків;
 • організація маршрутів перевезень пасажирів;
 • формування структури і раціональне використання парку рухомого складу;
 • організація та управління структурами автотранспортного комплексу;
 • організація митного контролю та міжнародних перевезень;
 • розробка транспортно-технологічних схем доставки вантажів;
 • організація роботи транспорту в регіонах і транспортних вузлах;
 • організація і управління роботою технологічних служб;
 • організація управлінської та маркетингової діяльності на підприємстві.

ГАЛУЗІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗДІБНОСТЕЙ

 • пасажирські та вантажні транспортні організації;
 • автотранспортні підприємства;
 • автологістичні підприємства;
 • автотранспортні підрозділи підприємств гірничо-металургійного комплексу;
 • служби управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій;
 • державна автомобільна інспекція;
 • дилерські мережі.

МОЖЛИВІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ СПЕЦІАЛІСТА

 • інженер чи менеджер транспортних служб;
 • інженер з транспорту;
 • диспетчер автомобільного транспорту;
 • інженер з безпеки руху;
 • ревізор автомобільного транспорту;
 • інженер з керування й обслуговування транспортних систем;
 • інженерно-технічний персонал транспортних організацій, служб управління транспортом Міністерств, відомств, підприємств і транспортних організацій.

ШЛЯХИ ОТРИМАННЯ ПРОФЕСІЇ

Здобуття базової вищої освіти за напрямом підготовки «Транспортні технології (автомобільний транспорт)» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» забезпечує кафедра автомобільного транспорту (IV рівень акредитації) у ДВНЗ «Криворізький національний університет».

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ

Кафедра автомобільного транспорту: м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 44,тел.(056) 409-78-46

Єдина Країна! Единая Страна!