Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра філософії і соціальних наук сьогодні

Кафедра сьогодні продовжує свою активну і цілеспрямовану діяльність із підвищення якості навчально- виховного процесу, формування в студентської молоді сучасних світоглядних уявлень у контексті європейського вибору України та професійної культури молодого спеціаліста на рівні освітніх завдань XXI століття. Виходячи з того, що розвиток КТУ був орієнтований на досягнення рівня Криворізького національного університету загальнодержавного значення, кафедра філософії прийняла за мету активну науково-педагогічну діяльність у цьому напрямку.
 Започаткована розробка трьох фундаментальних наукових досліджень, для яких на кафедрі вже існує необхідна тєоретико-методологічна база:
1. Гносеологічні перетворення знання і ментально-духовне пізнання; 

2. Філософсько-методологічні   засади креативно-синергетичного світорозуміння;

3. Онтологія ментально-духовного буття.

Одночасно проводиться ряд наукових досліджень прикладного характеру:    

1.Формування моделі молодого спеціаліста з інновацій;

2. Розробка методики світоглядних навчальних практик у соціокультурному середовищі КНУ;

3. Методологія впровадження світоглядних операційних практик у навчально-виховний процес.
        За останній навчальний рік були підготовлені й опубліковані монографії професора В.Ф.Капіци: «Синергетика ноосфери і метафізика знання» (Кривий Ріг: Видавн. центр, 2010. - 304 с.,19 д.а.) та «Гносеологічні перетворення знання і ноуменальне пізнання» (Кривий Ріг: Видавн.центр, 2011 - 387 с., 24 д.а.). Доцент O.A.Моргун видала навчальний посібник «Розвиток національної суспільної свідомості на філософсько-світоглядних засадах європейського вибору України», а доцент Т.В.Цимбал - монографію «Людина у пошуках грунту». Викладачі кафедри активно публікуються як в регіональних, міжнародних, так і у фахових виданнях, а також приймають участь і доповідають на міжнародних та міжвузівських конференціях.
У контексті ініціювання інноваційних процесів в освіті та суспільстві на кафедрі 28.03.2011р. була проведена міжвузівська студентська конференція «Трансформація світоглядних уявлень молоді в процесі демократичних перетворень українського суспільства», а 21.04.2011р. - Міжвузівська викладацька конференція «Філософсько-методологічні засади інноваційного розвитку суспільства».
Викладачами кафедри широко використовуються в навчальному процесі новітні форми реалізації змісту навчальних програм, інноваційні методи розширення власного творчого простору, спрямовуються зусилля на формування інтелектуальної, моральної, соціальної, комунікативної та правової компетенції студентів,активно впроваджуються диспути, ділові ігри, дискусії, «круглі столи». Викладачами кафедри велика увага приділяється теоретико-методологічним і практичним основам лекцій, а також інноваційним методам ті формам активізації студентів у процесі викладання та проведення семінарських і практичних занять.

На кафедрі філософії у 2010-2011 навч. році було організовано сім студентських олімпіад першого туру, в яких прийняли участь 288 студентів по шести напрямах науково-творчих досліджень. До Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт підготовлено і подано 17 наукових праць. Два студента під керівництвом доцентів Орлової О.І. та Візниці Ю.В. за результатами Всеукраїнського конкурсу отримали дипломи.
Завідувач кафедри д.ф.н.,професор Капіца В.Ф. за активну діяльність  з молоддю на протязі близько 40-а років нагороджений нагрудним почесним знаком «Комсомолець Кривбасу»  та «За заслуги перед містом» ІІІ і ІІ ступенів.

         Матеріально-технічне оснащення кабінетів кафедри активно використовується при організації учбового процесу. Кафедра повністю забезпечує власними методичними розробками та їх електронними версіями студентів, аспірантів і викладачів. Книжковий її фонд у достатній мірі має наукову, методичну і виховну літературу.

Єдина Країна! Единая Страна!