Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

СІСТУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Сістук Володимир Олександрович

Сістук В.О., асистент кафедри автомобільного транспорту. Закінчив у 2010 р. Криворізький технічний університет (спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», інженер-механік). Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.22.12 – промисловий транспорт. Тема дисертаційної роботи: «Підвищення показників маневреності кар’єрних самоскидів з електромеханічною трансмісією».

Викладає дисципліни: «Автоматизовані системи управління на транспорті», «Транспортні системи гірничо-металургійних підприємств», «Транспорт глибоких кар’єрів», «Взаємодія видів транспорту».

Список публікацій за останні роки

  1. Систук В. А. Снижение времени маневрирования и погрузки при транспортировании рудной массы большегрузными карьерными автосамосвалами / В. А. Систук, Ю. А. Монастырский, А. В. Веснин // Вісник Східноукраїнського національного університету імені В. Даля : Науковий журнал. – Луганськ. – 2012. – Ч. 1. – № 9 (180). – С. 17–23.
  2. Сістук В. О. Обґрунтування управління обертанням ведучих коліс кар’єрних автосамоскидів для створення додаткового поворотного моменту / В. О. Сістук, Ю. А. Монастирський, А. В. Веснін // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг, 2012. – Вип. 31. – С. 192–196.
  3. Сістук В. О. Дослідження впливу характеристик опорної поверхні сучасних кар’єрів на показники повороткості автосамоскидів / В. О. Сістук, Ю. А. Монастирський, А. В. Веснін // Наукові нотатки : Міжвузівський збірник наукових праць (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та металознавство»). – Луцьк, 2012. – Вип. 37. – С. 239–246.
  4. Систук В. А. Применение комбинированной схемы управления поворотом большегрузных автосамосвалов для повышения их маневренности / В. А. Систук, Ю. А. Монастырский, А. В. Веснин // Вісник СевНТУ : Збірник наукових праць. Серія Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь. – 2012. – Вип. 137. – С. 149–154.
  5. Систук В. А. Закономерности движения колесной машины на повороте при принудительном регулировании вращения ведущих колес / В. А. Систук, Ю. А. Монастырский // Вісник національного технічного університету «ХПІ» : Збірник наукових праць. Серія : Автомобіле- і тракторобудування. – Харків : НТУ «ХПІ», 2013. – № 29. – С. 65–71.
  6. Систук В. А. Определение необходимости мощности силовой установки карьерного самосвала при использовании комбинированного способа управления поворотом / В. А. Систук, В. А. Веснин // Вісник СевНТУ : Збірник наукових праць. Серія Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь. – 2013. – Вип. 143. – С. 147–152.
  7. Сістук В.О. Результати лабораторних та промислових досліджень концепції застосування силового довороту на великовантажних кар’єрних самоскидах / В.О. Сістук // Вісник КНУ. – Вип. №35.- Кривий Ріг. – 2013.– С. 262–266.
Єдина Країна! Единая Страна!