Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

ПОТАПЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Потапенко Володимир Володимирович

Потапенко Володимир Володимирович, старший викладач кафедри автомобільного транспорту. Закінчив у 1985р. Криворізький гірничорудний інститут (спеціальність «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти», інженер-механік). Закінчив аспірантуру у 1990 р. за спеціальністю 05.05.06 – гірничі машини.

Напрямок наукової діяльності – надійність кар’єрного автотранспорту.

Викладає дисципліни: «Технічна експлуатація автомобілів», «Організація сервісного обслуговування кар’єрних самоскидів», «Експлуатація кар’єрних самоскидів», «Методи та алгоритми прийняття рішень на транспорті».

 

Список публікацій за останні роки

1. Потапенко В.В. Моделирование технологических состояний карьерных самосвалов БелАЗ / В.В.Потапенко // Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. Науковий журнал. – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – № 5 (194) Ч.1 – С. 118-121.

2. Потапенко В.В. Усовершенствование технического обслуживания, диагностирования и ремонта карьерных самосвалов БелАЗ / В.В.Потапенко, Д.А.Олейник // Гірничий вісник. Науково-технічний збірник. – Кривий Ріг: ДВНЗ «КНУ», 2013. – Вип. 96. – С. 249-254.

3. Потапенко В.В. Аналіз моделі технологічних станів кар'єрних самоскидів БелАЗ / В.В.Потапенко // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Серія: Автомобіле- та тракторобудування. – Х.: НТУ «ХПІ», 2013. – № 29 (1002). – С. 126-132.

4. Потапенко В.В. Моделирование ресурсных и технологических состояний функционирования карьерных самосвалов БелАЗ / В.В.Потапенко, Ю.А.Монастырский // Вісник Севастопольського Національного технічного університету «СевНТУ». Збірник наукових праць. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2013. – № 143/2013. – С. 83-87.

5. Потапенко В.В. Моделирование пространств воздействий и ресурсных переходов карьерных самосвалов БЕЛАЗ / В.В.Потапенко, Ю.А.Монастырский, А.В.Веснин // Вісник Севастопольського Національного технічного університету «СевНТУ». Збірник наукових праць. Серія: Машиноприладобудування та транспорт. – Севастополь: Изд-во СевНТУ, 2014. – № 152/2014. – С. 115-118.

 

Єдина Країна! Единая Страна!