Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

             

            У 1990 році була створена кафедра “Автомобілів та автомобільного господарства”. Свого часу кафедру очолював Ревтюх І.Р. (1990-1993 рр.) та Босняк М.Г. (1993-1999 рр.). А з 1999 р. кафедру очолює доктор технічних наук, професор Гірін В’ячеслав Станіславович.

              Перед кафедрою було поставлене відповідальне завдання – започаткувати підготовку інженерів-механіків автомобільного сервісу, яких на сьогоднішній день у місті не випускає жоден навчальний заклад.

                  На той час це були складні проблеми, оскільки необхідно було в стислий час створити належну лабораторну базу. Згодом з’явилися навчальні лабораторії: технічної експлуатації автомобілів та їх двигунів, випробовування експлуатаційних матеріалів, електроустаткування автомобілів, авторемонтного сервісу, електрообладнання, з безпеки руху автомобілів, планування і керування ДТП, автомобільних перевезень. Загальна площа кафедральних приміщень складає 2250 кв.м. Все це дозволяє позитивно впливати на результати навчання.

                   У 2010 році кафедра “Автомобілів та автомобільного господарства”змінила назву на кафедру “Автомобільного транспорту”на якій готуються фахівці за двома спеціальностями:

                 -Автомобілі та автомобільне господарство

                - Організація перевезень управління на автотранспорті

                  За всіма спеціальними дисциплінами розроблено навчальні програми, що сприяє ефективному засвоєнню нових знань.

                  Кафедра має клас персональних ЕОМ, оснащений сучасною обчислюваною технікою.

 

Завдяки самовідданій роботі викладачів, співробітників, а також, за підтримки великих автопідприємств міста, на кафедрі з’явилися навчальні лабораторії та предметні аудиторії з основних спеціальних дисциплін: технічної експлуатації автомобілів та двигунів, випробування експлуатаційних матеріалів, електроустаткування автомобілів тощо, постійно діє комп’ютерний клас. Зараз загальна площа кафедральних приміщень складає понад 2 тис. м2.

         На кафедрі працюють досвідчені спеціалісти високої кваліфікації: доктор технічних наук, професор Жуков С.О.;кандидати технічних наук, доценти Е.А. Крейсман, М.Г. Босняк, В.І. Пахомов, Ю.А. Монастирський, С.В. Філатов, А.В. Веснін, С.І. Сахно, Піщикова О.В.; старші викладачі М.Г. Пристінський, І.В.
Гірін асистенти С.М. Пристінський, О.Д. Почужевський.

         Підбір кваліфікаційних кадрів дозволяє вести навчання і підготовку фахівців на високому рівні, тому випускники кафедри користуються попитом на підприємствах міста Кривого Рогу та всього регіону, і практично всі працевлаштовуються після закінчення університету.

         Щорічно кафедра випускає понад 100 спеціалістів.

Кафедра ААГ проводить профвідбір серед учнів шкіл Кривого Рогу, проводить дні відкритих дверей, на яких знайомлять майбутніх абітурієнтів з напрямами наукової та навчальної діяльності кафедри, методами навчання, обладнанням лабораторій, своїми досягненнями в науковій діяльності, розробками лабораторій тощо.

У кінці 2004 року кафедра пройшла ліцензування на підготовку магістрів.

         Співробітники кафедри постійно займаються науково-дослідною роботою, основними напрямами якої є питання паливно-економічні, очистка відпрацьованих газів, збільшення довговічності великогабаритних шин, поліпшення якості дорожнього покриття кар’єрних автодоріг.

         На підставі наукових досліджень кафедри, готуються кадри високої кваліфікації. Підготували до захисту докторську дисертацію Ю.А. Монастирський і кандидатську І.В. Гірін та О.Д. Почужевський. До навчання студентів притягають висококласних спеціалістів з інших кафедр університету, професор Жуков С.О., доцент Пищикова О.В.

         Викладачі кафедри Гірін В.С., Крейсман Е.А., Пахомов В.І., Босняк М.Г., Філатов С.В., Пристінський М.Г. постійно видають навчальні посібники з грифом Міністерства освіти і науки.

         Кафедра підтримує тісні зв’язки з підприємствами і має три філії в гірничо-транспортних цехах ВАТ ПівнГЗК – керівник Киливник.В.В., ВАТ ІнГЗК - начальник Тимошенко М.І., а також на СП “Кривбас-БелАЗ-Сервіс”. На філіях проводяться практики студентів, лабораторні роботи, цікаві екскурсії.

         Щорічно, до дня автомобіліста і дорожника, кафедра проводить Всеукраїнську конференцію “Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів”, у якій активну участь беруть представники підприємств і близьких за фахом ВУЗів України, а також робітники ВО “БелАЗ”.

         Керівництво університету постійно надає допомогу кафедрі по розвитку матеріальної бази, поліпшенню навчальної роботи і забезпеченню якісної підготовки спеціалістів.

З 1 вересня 2005 року на кафедрі ліцензована і відкрита нова спеціальність “Підйомно-транспортні, будівельні, дорожні, меліоративні машини і обладнання”. Готується до відкриття спеціальність "Транспортні технології".

Постійно удосконалюється матеріальна база, з метою забезпечення якісної підготовки спеціалістів.

Викладачі кафедри ААГ один раз в п’ять років підвищують свою кваліфікацію та проходять стажування на споріднених кафедрах вузів, авто - підприємствах та  гірничо-транспортних цехах комбінатів Кривбасу.

На базі кафедри і факультету планується створення транспортного інституту у складі Криворізького технічного університету, який буде центром підготовки інженерів-механіків автомобільного профілю в регіоні.

                  Кафедра має тісні зв’язки з автотранспортними підприємствами міста. На базі гірничо-транспортних підприємств створені дві філії кафедри, де студенти навчаються під керівництвом фахівців-практиків. Підтримуються контакти зі спорідненими вузами України, в результаті чого проводяться спільні дні науки, конференції, екскурсії на підприємства. На кафедрі щороку проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь викладачі й студенти не тільки Криворізького технічного університету, а також інших вузів і представники авто підприємств. Викладачі кафедри займаються науковою роботою, публікують статті, видають монографії і навчальні посібники. Кафедра укомплектована досвідченими спеціалістами високої кваліфікації. Серед них кандидат технічних наук М.Г.Босняк; кандидат технічних наук В.І.Пахомов;  кандидати технічних наук, спеціаліст з кар’єрного автотранспорту Ю.А. Монастирський та С.В.Філатов. Дві базові освіти гірничого інженера і механіка-автомобіліста мають професор Гірін В.С., доценти Ю,А. Монастирський та С.В. Філатов, також старші викладачі М.Г. Пристінський та М. В. Позняк. На кафедрі працює досвідчений майстер виробничого навчання: інженер-автомеханік В.С.Гірін

                   Кафедра приймає активну участь в спортивних змаганнях університету.

                  Підбір кваліфікованих кадрів дозволяє вести навчання й підготовку фахівців на високому рівні. Випускники кафедри користуються попитом на підпри ємствах міста Кривого Рогу і всього регіону.

Єдина Країна! Единая Страна!