Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

ГІРІН ВЯЧЕСЛАВ СТАНІСЛАВОВИЧ


Гірін В’ячеслав Станіславович

Гірін В’ячеслав Станіславович, професор кафедри автомобільного транспорту. Закінчив у 1964 р. Криворізький гірничорудний інститут (спеціальність «Розробка родовищ корисних копалин», гірничий інженер) та  Дніпродзержинський державний технічний університет у 2002 р., (спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство», інженер-механік). Доктор технічних наук зі спеціальності 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин. Дисертаційна робота на тему «Розробка підземних технологій одержання залізних суперконцентратів в умовах шахт Кривбасу». У 2010 році проходив стажування на  ПАТ «Північний ГЗК» ГТЦ-2, за програмою «Експлуатаційні матеріали для самоскидів БелАЗ-7555, БелАЗ-75131».

Гірін В.С. викладає дисципліни: «Спеціалізовані автотранспортні засоби», «Ресурсозбереження при проведенні технічного обслуговування і ремонту автомобілів».

Список публікацій за останні роки

  1. Жуков С.А., Гирин В.С., Федоренко С.А., Гірін І.В.. Транспортно-складские соответствия при диверсификации железорудных карьеров // Вісник СНУ імені В.Даля – №5(159), частина 2, Луганськ 2011. –С.120–125.
  2. Гірін В.С., Гірін І.В., Бадов О.В. Організаційно-технічні аспекти надійності будівельно-транспортних машин. Матеріали всеукраїнської наук.-техн. конференції «Шляхи вирішення проблем експлуатації спеціалізованих автотранспортних засобів» Кривий Ріг, КНУ, 2012.– С.29–30.
  3. Гірін В.С., Потапенко В.В., Гірін І.В., Тупотенко В.В. Перспективы применения спектрального анали-за диагностирования технического состояния горнотраспортного оборудования // Вісник КНУ – вип. 33, Кривий Ріг 2012. –С.136–139.
Єдина Країна! Единая Страна!