Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

ГІРІН ІГОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ


Гірін Ігор Вячеславович

Гірін І. В.,старший викладач кафедри автомобільного транспорту. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут у 1985р. (спеціальність «Будівництво підземних споруд і шахт», гірничий інженер-будівельник). Закінчив Національний транспортний університет у 2010 (спеціальність  «Організація перевезень і управління на транспорті (автомобільний)», інженер з транспорту).

Викладає дисципліни: «Безпека дорожнього руху», «Організація дорожнього руху на підприємствах гірничо-металургійного комплексу».

Список публікацій за останні роки

1. Гірін І.В., Лучко М.І., Гірін В.С., Філатов С.В. Розвиток гірничого автотранспорту та завдання оптимізації параметрів самоскидів і елементів кар'єрів / Вісник СНУ імені В.Даля – №4(146), частина 1, Луганськ 2010 С. 147-149.

2. Гірін І.В. Аналіз систем управління кутом випередження запалювання зі зворотнім зв’язком по детонації в автомобільних двигунах. Гірничий вісник ДВНЗ «Криворізький національний університет», 2013р., випуск 96. С. 229-232

3. Гірін І.В., Філатов С.В. Апаратний метод реалізації характеристик управління системою запалювання. Матеріали міжн. наук.-техн. конференції «Сталий розвиток промисловості та суспільства», Кривий Ріг, ДВНЗ «КНУ», 2012, том 1. С.285-289

4. Жуков С.А., Гирин И.В. Учет динамических факторов устойчивости транспортных берм // LХІХ Наукова конференція НТУ(тези докладів), Київ, НТУ, 2013р. - С. 524.

Єдина Країна! Единая Страна!