Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра автомобільного транспорту

       

Кафедра автомобільного транспорту створена згідно з наказом ректора КТУ № 324 від 20.10.2010 р. на базі кафедри автомобілів та автомобільного господарства.

Підготовка фахівців з галузі знань 27 «Транспорт» за спеціальностями:

– 274 «Автомобільний транспорт»

– 275 «Транспортні технології»

У теперішній час підготовка здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр-спеціаліст-магістр.

Основна частина випускників кафедри автомобільного транспорту працює у автотранспортних господарствах, гірничотранспортних цехах гірничозбагачувальних комбінатів Кривого Рогу, Полтавського залізорудного гірничозбагачувального комбінату, Орджонікідзевського та Марганецького комбінатів з видобутку марганцю, підприємствах Криворіжжя з виробництва будівельних матеріалів, спеціальної сировини для металургійного, будівельного, цементного виробництва та інших, а також у мережі підготовчих, спеціальних та середньотехнічних навчальних закладах, у т.ч. у 2-х технікумах, де є споріднена спеціальність 5.090240 «Технічне обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів» за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст.

На кафедрі автомобільного транспорту працюють досвідчені спеціалісти високої кваліфікації, а саме: доктор технічних наук, професор Монастирський Ю. А., доктор технічних наук, професор Гірін В. С., доктор технічних наук, професор Жуков С. О., доктор технічних наук, професор Таран І. О., кандидати технічних наук, доценти Босняк М. Г., Веснін А. В., Крейсман Е. А., Пахомов В. І., Сістук В. О.

У ДВНЗ «КНУ» сформувались наукові школи, які комплексно вирішують проблеми гірничорудного виробництва, та суміжних з ним галузей народного господарства. Однією з проблем є механізація виробничих процесів, особливо транспортування гірничої маси. Співробітники кафедри постійно займаються науково-дослідницькою роботою, основними напрямами якої є вдосконалення системи експлуатації, технічного обслуговування, ремонту та сервісного обслуговування кар’єрних самоскидів, підвищення маневрових властивостей великовантажної техніки та кар’єрних самоскидів, питання паливної економічності автомобілів, очистки відпрацьованих газів.

Завдяки самовідданій роботі викладачів, співробітників, а також за підтримкою великих автопідприємств міста, на кафедрі створені сучасні навчальні лабораторії та предметні аудиторії з основних спеціальних дисциплін: технічної експлуатації автомобілів та двигунів, випробування експлуатаційних матеріалів, електроустаткування автомобілів тощо, постійно діє комп’ютерний клас. Загальна площа лабораторій, майстерень, кабінетів складає 555 м2 .

Кафедра має тісні зв’язки з автотранспортними підприємствами міста. На базі гірничотранспортних підприємств створені три філії кафедри, де студенти навчаються під керівництвом фахівців – практиків. Філіали відкриті на ГТЦ ПАТ «Північний ГЗК», ПАТ «Інгулецький ГЗК», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг». Підтримуються контакти зі спорідненими ВНЗ України, в результаті чого проводяться спільні дні науки, конференції, екскурсії на підприємства. На кафедрі проводяться науково-практичні конференції, в яких беруть участь викладачі й студенти не тільки ДВНЗ «Криворізький національний університет», а також інших ВНЗ і представники автопідприємств.

Перспективи розвитку кафедри пов’язані з тим, що у 2004 році кафедра розробила та узгодила заходи співпраці з ВО «БелАЗ» (Бєларусь м. Жодіно) на 2004 – 2009 роки та продовжила їх до 2016 року. На базі підписаних договорів між ДВНЗ «КНУ» та холдингом «БелАЗ-Холдинг» та між ДВНЗ «КНУ» та ТОВ «Цеппелін Україна» кафедра здійснює підготовку фахівців з урахуванням специфіки експлуатації закордонної автомобільної техніки, що використовується на підприємствах гірничо-металургійного комплексу Кривбасу та інших регіонів України.

У жовтні 2013 року на кафедрі відкрита спеціалізована аудиторія «Цеппелін-САТ», в яку поставлені наочні посібники та електронні навчальні посібники фірми Сaterpillar для використання в навчальному процесі.

Досить потужний науково-педагогічний потенціал, достатня навчально-матеріальна база та рівень програмно-методичного забезпечення, а також традиції і налагоджені наукові та навчально-методичні зв’язки кафедр та підрозділів університету з провідними науковими та виробничими центрами Криворізького залізорудного басейну, забезпечують усі необхідні передумови для успішної підготовки фахівців з автомобільного транспорту.

Контактна інформація:
адерса Пушкіна 44; тел. 409-78-41

НОВИНИ КАФЕДРИ

 

Єдина Країна! Единая Страна!