Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

1 ФОРМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ:

-        бюджетна, в межах робочого часу

-        пошукова відповідно до розвитку і розширення наукових напрямків кафедри:

-        – дослідження ефективності інформаційних технологій та САПР в процесах технологічної підготовки виробництва;

-        – розробка методики діагностування процесів спрацювання елементів технічних та технологічних систем.

-        – дослідження та модернізація вузлів та механізмів металообробних верстатів;

-         робота в рамках Навчально - наукового центру «КНУ-Делкам» в рамках міжнародного проекту «Передові комп’ютерні технології для університетів України» КТУ-ЗНТУ- Delсam;

-        робота з сучасною науково-технічною і патентною літературою;

-        знайомство зі змістом сайтів в Інтернеті передових сучасних зарубіжних фірм;

-        участь викладачів у міжнародних науково-технічних конференціях і семінарах;

-        керівництво науковою роботою аспірантів, магістрантів, здобувачів та студентів;

-        розробка нових технічних рішень і їх захист на рівні патенту України на корисну модель і винахід;

-        публікація статей в SCOPUS, наукових журналах фахових видань України та зарубіжжя КНУ (м. Кривий Ріг), НГУ (м. Дн-ськ), ПДТУ (м. Маріуполь), ВолНТУ (м. Луцьк) , ДДМА (м.Краматорськ ).

 2. НАУКОВІ РЕЗУЛЬТАТИ 2016-2017 р.

з/п

Показники

 

1

Кількість проведених кафедрою олімпіад першого туру

7

2

Кількість студентів, які приймали участь в олімпіадах

52

3

Кількість проведених кафедрою наукових конференцій

3

4

                                                                     з них студентських

1

5

Кількість студентів, які приймали участь у конференціях

34

6

Кількість наукових студентських гуртків на кафедрі

5

7

Кількість студентів, залучених до роботи в наукових гуртках

34

8

Кількість студентів, залучених до наукової роботи кафедри

52

9

Кількість опубликованих статей та тез доповідей за участю студентів

18

10

Кількість опубликованих статей та тез доповідей по кафедрі, всього

70

11

Кількість опубликованих статей у міжнародних науковометричних базах

3

12

Кількість монографій

1

13

Кількість молодих вчених (до 35 років) на кафедрі

3

3. Наукова школа кафедри технології машинобудування працює за напрямами:

Назва напряму,

науковий керівник

Тематика науково-дослідницьких робіт

Склад наукової групи

2

3

4

Інноваційні технології цифрового моделювання в CAD/ CAM системи  DelCAM для конструкторсько-технологічної підготовки виробництва та «Підвищення ефективності автоматизованої технологічної підготовки виробництва за рахунок впровадження інноваційних технологій цифрового моделювання, програмування та аналізу конструкції виробу»

Кіяновський М.В.,

професор, д.т.н.

1.Використання програмних продуктів компанії Delcam plc для встановлення ресурсних характеристик стаціонарних роторних машин.

2.Використання програмного продукту Вертикаль для оптимізації технологічної підготовки виробництва.

3.Використання програмних продуктів SolidWorks, КОМПАС та компанії Delcam plc для автоматизації конструкторської підготовки виробництва.

4. Використання програмних продуктів SolidWorks, КОМПАС та компанії Delcam plc для встановлення ресурсних характеристик стаціонарних роторних машин

Бондар О.В.

Петров О.С.,

Явтушенко О.О.,

Деркач А.В.

«Розробка методики діагностування процесів спрацювання елементів технічних та технологічних систем»

Кіяновський М.В.,

професор, д.т.н.

1.Розробка теорії експлуатації промислового обладнання на основі використання засобів і технологій функціональної діагностики технічного стану обладнання;

2. Дослідження зносостійкості наплавлених валів шламових насосів

3. Вибір шляхів вдосконалення експлуатаційних властивостей ґрунтових насосів.

4. Дослідження стійкості металорізального інструменту в процесах обробки високомарганцевих сталей.

Бондарець О.І.

Чернявська О.В.

Лаухіна Л.І.,

Мацишин С.О.

«Розробка комплексу технічних рішень для підвищення надійності та довговічності деталей машин та їх вузлів»

Цивінда Н.І.,

доцент, к.т.н.

1. Розробка комплексу технічних рішень з метою підвищення ефективності процесу обробки деталей із високомарганцевих сталей шляхом діагностики стану інструменту.

2. Дослідження стійкості металорізального інструменту в процесах обробки високомарганцевих сталей.

Явтушенко О.,

Богдан А.,

Осипа Г. 

Дослідження ефективності використання процесів механічної та електрофізичної обробки для підвищення експлуатаційних характеристик деталей гірничого обладнання

Нечаєв В.П.,

доцент, к.т.н.

1.Дослідження можливостей електрофізичних методів зміцнення поверхневих шарів деталей гірничих машин.

2. Дослідження можливостей підвищення експлуатаційних   характеристик велико-модульних зубчастих передач.

3. Дослідження залежності експлуатаційних властивостей деталей гірничого обладнання від технологічного процесу їх виготовлення

Рязанцев А.О.

Карачабан С.М.

Отверченко В.,

Іванова О.,

Сегеда Д.

Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на експлуатаційні властивості деталей машин

Дубровський С.С.,

доцент, к.т.н.

 

1. Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на експлуатаційні властивості деталей машин. 

2. Технологічне забезпечення якості поверхонь при магнітно-абразивній обробці.

3. Вплив дефектів одержаних в процесі виготовлення та монтажу на експлуатаційні властивості деталей.

4. Ефективність відновлення посадок нерухомих з’єднань із застосуванням герметизувальних матеріалів.

 

Кляцький В.І.,

Бугай Л.А.

Петров С.О.,

Мацишин С.О.

 

 

 

1. Розробка методів автоматизованого планування технічного обслуговування і ремонту механічного обладнання.

Пікільняк А.В., доцент, к.т.н.

1. Шляхи підвищення ефективності роботи машинобудівного виробництва за рахунок впровадження сучасних комп'ютерних технологій.

2.Застосування сучасних сам систем для підвищення ефективності виробництва продукції на верстатах з чпк.

3. Впровадження plm технологій на машинобудівних підприємствах для підвищення якості та швидкості розробки продукції

Кравчик С.М.,

Шинкевич А.,

Комнатний І.,

Маркевич Г.

 

4. НАЗВА НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКИХ РОБІТ:

1 Застосування сучасних CAD/CAM систем (Delcam) для дослідження закономірностей сталості положення робочих органів стаціонарних роторних машин під дією експлуатаційних факторів (Кіяновський М.В., д.т.н., проф.)

2  Впровадження технологій Delcam для вирішення промислових задач при виготовленні деталей із  складними просторовими формами.

(Кіяновський М.В., д.т.н., проф., Бондар О.В., доц., к.т.н.)

3. Використання програмних продуктів Copy CAD (Delcam Feature CAM-2 ) для дослідження процесів моделювання та обробки  поверхонь   деталей типу вал-шестерні (М.В. Кіяновський, д.т.н., проф.)

4.  Дослідження зносостійкості наплавлених валів шламових насосів

(Кіяновський М.В., д.т.н.)

5. Дослідження стійкості металорізального інструменту в процесах обробки високомарганцевих сталей (Цивінда Н.І. доцент, к.т.н.)

6. Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на експлуатаційні властивості деталей машин (Дубровський С.С., к.т.н.,  доцент (керівник), Бугай Л.А., ст. викладач).

7. Технологічне забезпечення якості поверхонь при магнітно-абразивній обробці (Дубровський С.С., к.т.н., доцент, Бугай Л.А.).

8 Дослідження можливостей електрофізичних методів обробки поверхневих шарів деталей машин (Нечаєв В.П. – к.т.н., доцент (керівник), Рязанцев А.О., асистент)

9  Розробка комплексу технічних рішень підвищення надійності та довговічності вузлів верстатів та систем (Пікільняк А.В. к.т.н., доц.).

10 Застосування сучасних САМ-систем для підвищення ефективності обробки на верстатах з ЧПК (Пікільняк А.В.)

 5. На кафедрі постійно працюють студентські наукові гуртки, які очолюють провідні викладачі кафедри:

1. «Технічна діагностика машин і механізмів та процесів обробки» (керівник Кіяновський М.В. – д.т.н., проф.)

Члени гуртка: Явтушенко О., Деркач А., Деміда Н., Закреничний С., Варакута В.

2. «Застосування сучасних САМ систем і PLM технологій на машинобудівних підприємствах  для підвищення ефективності виробництва продукції на верстатах з ЧПК» (керівник Пікільняк А.В.., к.т.н., доцент).

Члени гуртка:  Комнатний І., Хорольський А., Бурцева О.

3. «Дослідження можливостей електрофізичних методів зміцнення поверхневих шарів деталей гірничих машин» (керівник Нечаєв В.П., к.т.н.,доцент)

Члени гуртка: Отверченко В., Осипа Г., Іванова О., Сегеда Д.

4. «Спеціальні методи обробки та відновлення деталей в машинобудування»  (керівник Цивінда Н.І.к.т.н.,  доцент).

Члени гуртка: Солодун О, Богдан А.,  Явтушенко О., Міхно В..

5. «Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на експлуатаційні властивості деталей машин»

(керівник Дубровський С.С. к.т.н. доцент).

Члени гуртка: Федусов В., Вдовиченко А., Кошка П., Лінник Д.

6. «Моделювання процесів за допомогою програмних продуктів  КОМПАС-3DV13 та Solid Wok» (керівник Бондар О.В. ст.викладач).

Члени гуртка: Петров С., Каракаш С., Осипа Г., Явтушенко О., Деркач А., Деміда Н., Закреничний С.

 6. ДОСЯГНУТІ РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ

 За результатами НДР:

1. Дослідження адгезійних та фрикційних властивостей металополімерного захисного покриття: удосколено технологію нанесення нового зносостійкого захисного покриття пар тертя, які працюють в умовах підвищеного гідроабразивного зносу.

2. Дослідження шорсткості оброблюваної поверхні на базі програмного забезпечення COPYCAD ф. DELCAM plc:  розроблено методику промислових досліджень, проведено експериментальні дослідження й отримано перехідний коефіцієнт для визначення фактичної шорсткості оброблюваної поверхні безпосередньо на металообробному верстаті без зняття деталі.

3. Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на експлуатаційні властивості деталей машин: визначено вплив магнітно-абразивної обробки на шорсткість та напружено-деформований стан поверхневого шару деталей машин.

4. Дослідження впливу дефектів одержаних в процесі виготовлення та монтажу на експлуатаційні властивості деталей: визначено домінуючі фактори, що впливають на міцність та працездатність валів шламових насосів.

5. Розробка доповнень до базової конструкторської бібліотеки Компас-3D  – розроблено доповнень до базової конструкторської бібліотеки Компас-3D

6.  Розробка та впровадження методики наукового обґрунтування модернізації металорізальних верстатів. Удосконалено методику обґрунтування, яку впроваджено в учбовий процес на кафедрі ТМ КНУ. Результати роботи опубліковано у відкритому друку.

7. Розробка та впровадження методичного комплексу з дисципліни «Технологія виготовлення та ремонтного відновлення деталей та механізмів» - впроваджено в учбовий процес на кафедрі ТМ КНУ. Результати роботи оформлені як науково-методична частина курсового проекту, опубліковано у відкритому друку.

8. Дослідження можливостей електрофізичних методів зміцнення поверхневих шарів деталей гірничих машин: розроблено технологічний процес зміцнення, пропоновані  рекомендації враховані під час виробничих випробувань процесу в умовах ПАТ КОРУМ «КЗГО» та ПП «Бізнес-трейд», отримано акти впровадження процесу в виробництво, оптимізовані режими обробки валів-шестерень.

 7. ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС

1.  У навчальний процес впроваджено доповнення до базової конструкторської бібліотеки Компас-3D;

Керівник: Кіяновський М.В., д.т.н., професор.

2. Впроваджено у практичне застосування доповнення до програмних засобів та методики моделювання і виготовлення рельєфних (в тому числі високохудожніх) поверхонь.

Керівник: Кіяновський М.В., д.т.н., професор. 

3. У навчальний процес впроваджено результати студентської наукової роботи «Дослідження якісних характеристик поверхневого шару та їх вплив на експлуатаційні властивості деталей машин». 

Керівник: Дубровський С.С., к.т.н., доцент.

4. У навчальний процес (курс «Теорія різання») впроваджено результати студентської наукової роботи студента гр. МВС-14 Отверченка В. «Удосконалення методики плазмової обробки важкооброблюваних матеріалів» (консультант – Рязанцев А.О.).

Єдина Країна! Единая Страна!