Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра технології машинобудування

Кафедра технології  машинобудування забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів  денної, заочної та скороченої форми навчання за спеціальністю «Прикладна механіка» спеціалізація «Технологія машинобудування».

Кафедра була створена у 1963 р. з ініціативи директора Криворізького заводу гірничого машинобудування П.П.Ляпоти на базі кафедри «Технічна механіка  КГРИ» та навчального центру заводу. Першим завідуючим кафедри був, тоді ще кандидат технічних наук, а потім доктор, професор  Ізраіль Анатолійович Бегагоєн(1062-1985 рр.). Разом з ним працювали старші викладачі І.В.Антоненко та С.Ф.Літовка. У 60-ті роки на кафедру прийшли кандидати технічних наук К.Т. Корохов, Н.Т.Малиш, В.І.Биков, П.О.Руденко, А.І.Бойко, О.І.Бондарець, А.С.Кухар,  Ю.С.Рудь та інші.

У різні роки завідуючими кафедрою були:

 • д.т.н., проф. А.І.Бажал (1986-1995 рр.)
 • к.т.н., проф. В.О.Марутов (1995-1996 рр.)
 • к.т.н., проф. М.В.Михайленко (1996-2000 рр.)
 • к.т.н., доц. О.І.Бондарець (2001-2002 рр.), д.т.н.
 • проф. М.В.Кіяновський (з 2002 р. по ц.ч. )

До 1965 р. кафедра знаходилась у  навчальному корпусі КГРІ по вул. Пушкіна та мала такі навчальні лабораторії: металографії, технології конструкційних матеріалів та термообробки, різання металів, металорізальних верстатів та інструментів. У новому корпусі по вул. ХХІІ партз’їзду почалось оснащення нових навчальних лабораторій  за участю зав. лабораторіями Г.І.Койди і за допомогою машинобудівних підприємств Кривбасу. Якісне оснащення лабораторій дало змогу проводити заняття на високому рівні.Весь наступний час відбувалось переоснащення деяких лабораторій  у зв’язку з введенням у навчальний процес  металорізальних верстатів з ЧПК, роботів, електронно-обчислювальних машин, систем автоматизованого проектування технологічних процесів, комп’ютерної техніки. З’явились нові лабораторії:  автоматизації технологічних процесів, САПР та комп’ютерної техніки за участю зав. лабораторіями  Л.М.Левчуна.

Для підвищення рівня набутих знань лабораторні роботи виконувались, у різні часи, з використанням матеріально-технічної бази зовнішніх організацій: машинобудівного заводу «Восход», ВАТ «Констар», Державного центру стандартизації, метрології та сертифікації, ВАТ «Дослідний завод КриворіжНДПІрудмаш», ПрАТ КЗГО, ВАТ Електрозавод.  Провідні спеціалісти заводів проводили лабораторні роботи, практичні заняття, читали лекції та керували курсовими та дипломними проектами студентів. У 1987р. на кафедрі було впроваджено освоєння студентами робочих професій верстатників широкого профілю на базі професійно-технічних училищ № 8, 29, 45, 59, 66. Для підвищення рівня навчання на кафедрі створено науково-методичний комплекс «Машинобудівник», до складу якого входять: Криворізький гірничо-електромеханічний технікум та Український політехнічний технікум.

Навчальний процес на кафедрі тісно пов'язаний з науковими дослідженнями, які проводяться у таких напрямках: підвищення надійності та довговічності гірничого обладнання; дослідження та розробка нових технологічних процесів металообробки; контроль якості виготовлення, складання і функціонування машин діагностичними методами. У наукових дослідженнях беруть участь студенти. Кращі  з них були нагороджені дипломами республіканських конкурсів.  Проводячи активні наукові пошуки на кафедрі, у різні роки, захистили докторські дисертації викладачі:  І.А.Бегагоєн, В.І.Биков, Л.Т.Шаповалов, Ю.С.Рудь, М.В.Кияновський; кандидатські дисертації:Н.Т.Малиш,П.О.Руденко, А.І.Бойко, А.І.Бажал, Б.Г.Бовдуй, Я.Я.Зверховський, А.Г.Дербас, Л.І.Шаблій, М.В.Плахотній, Ю.О.Малиновський, О.І.Бондарець, Д.А.Артамонова, Х.К.Хусейн та інші.

Наукові дослідження на кафедрі ведуться по таким напрямам:

 • застосування сучасних CAD/CAM систем (DelCAM) для дослідження закономірностей сталості положення робочих органів стаціонарних роторних машин під дією експлуатаційних факторів;  
 • цифрове моделювання виробів, технологій та програмування обробки складних поверхонь на базі CAD CAM  DelCAM (ArtCAM);  
 • вибір шляхів вдосконалення експлуатаційних властивостей ґрунтових насосів; 
 • дослідження стійкості металорізального інструменту в процесах обробки високомарганцевих сталей;
 •  дослідженняякісних характеристик поверхневого шару при магнітно-абразивній обробці;
 • ефективність відновлення посадок нерухомих з’єднань із застосуванням герметизуючих матеріалів;
 • розробка комплексу технічних рішень підвищення надійності та довговічності вузлів верстатів та систем;
 • дослідження технології плазмового нанесення захисного покриття під час відновлення та захисту пар тертя в машинобудуванні;
 • підвищення надійності та довговічності бурильних машин конструкторськими та технологічними методами.

За 50 років існування кафедра підготувала більше 5000 кваліфікованих інженерів-механіків, які стали відомими фахівцями виробничих, науково-дослідних та практичних установ, вченими та політичними діячами нашої країни. Серед випускників кафедри такі відомі в Україні та місті фахівці як:

 • В.І.Євтухов – директор заводу «Комуніст», народний депутат ВР України, віцепрем'єр;
 • Б.Г.Бовдуй - директор інституту ВНІПІрудмаш;
 • Н.Я.Машинецький - директор заводу «Восход»;
 • В.В.Канаков - директор машинобудівного підприємства «Констар»,
 • А.П.Пустовий - директор автопідприємства;
 • В.В.Котов - директор дизельного заводу;
 • Н.І.Шишов, Г.Г.Шамрай, Л.І.Шелякін - заступники головних інженерів машинобудівних заводів міста Кривого Рога;
 • В.М.Мироненко - директор технікуму та багато інших.

Кафедра будує свою діяльність на  дослідженнях конструкторсько-технологічних проблем машинобудівних проблем Кривбасу з  максимальним урахуванням тенденцій світового розвитку машинобудування. В ідеалі кафедра йде до вирішення проблеми «курсовий та дипломний проект згідно замовлення підприємства».

Починаючи з 2000 р. кафедра  постійно приймає активну участь у національних і міжнародних конкурсах, олімпіадах, конференціях за результатами яких неодноразово наші дипломи займали перші міста на Всеукраїнських конкурсах, студенти займали 1-3 міста на Всеукраїнських олімпіадах з «Технології машинобудування», «Металорізальних верстатів»  та «Комп’ютерного моделювання».

З 2007р. кафедра приймає участь у Міжнародному проекті «Передові комп’ютерні технології для університетів України», який організувала компанія  Delсam. Кафедра ТМ отримала від компанії Delсamліцензію на використання сучасної САD/CAM- системи PowerSolutionDelсam.  На базі цього програмного забезпечення  організовано «Навчально-науковий центр КНУ-Делкам» для навчання студентів, перепідготовки і підвищення кваліфікації спеціалістів регіону. Щорічно студенти кафедри приймають активну участь у Міжнародному конкурсі на іменну премію Delсam, де займають призові місця і беруть участь у нагородженні переможців в резиденції посла Великобританії.

Все це дає можливість кафедрі  надавати освітянські послуги сучасного рівня та готувати фахівців найвищої кваліфікації, конкурентоспроможних на ринку праці.

Єдина Країна! Единая Страна!