Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра технології машинобудування

Кафедра технології  машинобудування забезпечує підготовку бакалаврів, спеціалістів, магістрів та аспірантів  денної, заочної та скороченої форми навчання за спеціальністю «Прикладна механіка» спеціалізація «Технологія машинобудування»

Кафедра була створена у 1963 р. з ініціативи директора Криворізького заводу гірничого машинобудування П.П.Ляпоти на базі кафедри «Технічна механіка  КГРИ» та навчального центру заводу. Першим завідуючим кафедри був, тоді ще кандидат технічних наук, а потім доктор, професор  Ізраіль Анатолійович Бегагоєн(1062-1985 рр.). Разом з ним працювали старші викладачі І.В.Антоненко та С.Ф.Літовка. У 60-ті роки на кафедру прийшли кандидати технічних наук К.Т. Корохов, Н.Т.Малиш, В.І.Биков, П.О.Руденко, А.І.Бойко, О.І.Бондарець, А.С.Кухар,  Ю.С.Рудь та інші.

У різні роки завідуючими кафедрою були:

  • д.т.н., проф. А.І.Бажал (1986-1995 рр.);
  • к.т.н., проф. В.О.Марутов (1995-1996 рр.);
  • к.т.н., проф. М.В.Михайленко (1996-2000 рр.);
  • к.т.н., доц. О.І.Бондарець (2001-2002 рр.);
  • д.т.н.,проф. М.В.Кіяновський (з 2002 р. по т.ч. ).

До 1965 р. кафедра знаходилась у  навчальному корпусі КГРІ по вул. Пушкіна та мала такі навчальні лабораторії: металографії, технології конструкційних матеріалів та термообробки, різання металів, металорізальних верстатів та інструментів. У новому корпусі по вул. ХХІІ партз’їзду почалось оснащення нових навчальних лабораторій  за участю зав. лабораторіями Г.І.Койди і за допомогою машинобудівних підприємств Кривбасу. Якісне оснащення лабораторій дало змогу проводити заняття на високому рівні.Весь наступний час відбувалось переоснащення деяких лабораторій  у зв’язку з введенням у навчальний процес  металорізальних верстатів з ЧПК, роботів, електронно-обчислювальних машин, систем автоматизованого проектування технологічних процесів, комп’ютерної техніки. З’явились нові лабораторії:  автоматизації технологічних процесів, САПР та комп’ютерної техніки за участю зав. лабораторіями  Л.М.Левчуна.

Навчальний процес на кафедрі тісно пов'язаний з науковими дослідженнями, які проводяться у таких напрямках: підвищення надійності та довговічності гірничого обладнання; дослідження та розробка нових технологічних процесів металообробки; контроль якості виготовлення, складання і функціонування машин діагностичними методами. У наукових дослідженнях беруть участь студенти. Кращі  з них були нагороджені дипломами республіканських конкурсів.  Проводячи активні наукові пошуки на кафедрі, у різні роки, захистили докторські дисертації викладачі:  І.А.Бегагоєн, В.І.Биков, Л.Т.Шаповалов, Ю.С.Рудь, М.В.Кіяновський; кандидатські дисертації:Н.Т.Малиш,П.О.Руденко, А.І.Бойко, А.І.Бажал, Б.Г.Бовдуй, Я.Я.Зверховський, А.Г.Дербас, Л.І.Шаблій, М.В.Плахотній, Ю.О.Малиновський, О.І.Бондарець, Д.А.Артамонова, Х.К.Хусейн, Н.І. Цивінда, О.В. Бондар та інші.

 За 50 років існування кафедра підготувала більше 5000 кваліфікованих інженерів-механіків, які стали відомими фахівцями виробничих, науково-дослідних та практичних установ, вченими та політичними діячами нашої країни.  

Кафедра технології машинобудування будує свою діяльність на  дослідженнях конструкторсько-технологічних проблем машинобудівних проблем Кривбасу з максимальним урахуванням тенденцій світового розвитку машинобудування.

В ідеалі кафедра йде до вирішення проблеми «курсовий та дипломний проект згідно замовлення підприємства».

Починаючи з 2000 р. кафедра постійно приймає активну участь у націо-нальних і міжнародних конкурсах, олімпіадах, конференціях за результатами яких неодноразово займали перші міста на Всеукраїнських конкурсах, сту-денти займали 1-3 міста на Всеукраїнських олімпіадах з «Технології машинобудування», «Металорізальних верстатів»  та «Комп’ютерного моделювання».

З 2007р. кафедра приймає участь у Міжнародному проекті «Передові комп’ютерні технології для університетів України», який організувала ком-панія  Delсam. Кафедра ТМ отримала від компанії Delсam ліцензію на використання сучасної САD/CAM- системи Power Solution Delсam.  На базі цього програмного забезпечення  організовано «Навчально-науковий центр КНУ-Делкам» для навчання студентів, перепідготовки і підвищення квалі-фікації спеціалістів регіону. Щорічно студенти кафедри приймають активну участь у Міжнародному конкурсі на іменну премію Delсam, де займають призові місця і беруть участь у нагородженні переможців в резиденції посла Великобританії.

Все це дає можливість кафедрі  надавати освітянські послуги сучасного рівня та готувати фахівців найвищої кваліфікації, конкурентоспроможних на ринку праці.

В рамках створеної на факультеті асоціації механіків машинобудівників з провідними підприємствами регіону на базі кафедри технології машинобудування регулярно проводиться захід «День інноваційних технологій» під час якого викладачі та студенти отримають останню інформацію зі світу сучасних технологій, таких як моделювання та виготовлення 3-D об’єктів з конструкційних матеріалів методом просторового друку; технології та обладнання для переробки і виготовлення деталей із полімерних сполук, сучасні методи та устаткування для високоточної обробки металів.

 Завдяки плідній співпраці з потужними підприємствами регіону, такими як ООО НПП «Адамант», ПАТ «Ельворт»і, ПАТ «Гідросила», НУО «Імперія металів», ТОВ «Метінвест Холдинг", ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» та іншими, студенти кафедри «Технології машинобудування» отримують пріоритетні умови проходження виробничої практики з можливістю вже з 3-го курсу поглибити свої знання у галузі та опанувати такі професії як технолог, конструктор, програміст верстатів з ЧПК.

 

Випускники кафедри отримують кваліфікацію «інженер − механік». Працюють на машинобудівних підприємствах, проектних відділах, конструкторських бюро, відділах діагностики та технічного обслуговування, регіональних представництвах міжнародних фірм, сервісних центрах регіону, країни, світу.

Все це дає можливість кафедрі  надавати освітянські послуги сучасного рівня та готувати фахівців найвищої кваліфікації, конкурентоспроможних на ринку праці.

 

   

Єдина Країна! Единая Страна!