Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

На кафедрі добре спланована і постійно проводиться навчально-методична робота. Усі дисципліни кафедри забезпечені підручниками, навчальними посібниками та методичними вказівками до вивчення окремих розділів дисциплін та до самостійного виконання індивідуальних розрахункових та графічних робіт, курсових проектів. Постійно діє науково-методичний семінар. Основний напрямок розвитку навчально-методичного забезпечення дисциплін кафедри – це розробка та видання викладачами комплексу підручників і навчальних посібників з усіх дисциплін кафедри, які відповідають сучасним вимогам вищої освіти. Викладачами кафедри підготовлено і видано державною мовою три підручники та 9 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України. у тому числі, «Основи конструювання машин» (витримало два видання), «Теорія удару», «Теорія коливань», «Теорія технічних систем», «Практикум з теоретичної механіки» у 2-х томах, «Довідник з механіки», «Словник-довідник з механіки», більше 1700 примірників методичних посібників і вказівок, тощо. Ці підручники та навчальні посібники стали основою нової форми навчальної роботи і контролю засвоєння студентами навчального матеріалу з дисциплін кафедри. На практичних заняттях, при виконанні індивідуальних завдань та курсових проектів з дисциплін кафедри використовуються комп’ютерні програми «ASSISTANT»,

 

Студенти вивчають

конструкцію редуктора

«154_SIRIUS», «Geom Harakteristikі», «ТРЕНАЖЕР» - опір матеріалів, « «Моделювання процесу нарізання евольвентного профіля» - ТММ, «Редуктор», «Циліндр», «Черв’як», «Привод», «Ланцюгові передачі» - деталі машин, KOMPAS» - машинобудівне креслення. Використання комп’ютерної техніки значно скорочує час розрахунків, дозволяє перевірити правильність розрахунків, виконаних студентами вручну, вибрати оптимальний варіант конструкції, провести тестування знань студентів.  В перспективі існує можливість створення на кафедрі комплексної програми з розрахунку електромеханічного привода.

На кафедрі проводиться систематична індивідуальна робота зі студентами. Це особливо важливо зараз, коли значні обсяги навчального матеріалу виносяться для самостійного засвоєння. Щорічно кафедра проводить предметні олімпіади, переможці якої беруть участь у Всеукраїнській студентській олімпіаді.

Єдина Країна! Единая Страна!