Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

 До наукової роботи залучаються студенти, в першу чергу шляхом їх залучення до роботи в студентських науково-дослідних гуртках. На кафедрі під керівництвом викладачів працює до 20 студентських науково-дослідних гуртків. У кожному науковому гуртку 3-7 студентів. Студенти виконують експериментальні дослідження, готують реферати із спеціальних наукових тем, наукові роботи на зовнішній конкурс, доповіді на студентські наукові конференції. За результатами виконаних досліджень вони беруть участь у студентських науково-технічних конференціях, зокрема в науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Актуальні питання проблеми створення та експлуатації технічних систем», яка щорічно проводиться кафедрою починаючі з 2010 р., та в інших студентських наукових конференціях.

Буріння шпурів пневматичним

перфоратором з пневмопідтримкою 

Конференція молодих вчених та

студентів – квітень 2015 р. 

Наукові досягнення наукової діяльності викладачі широко використовують в навчальному процесі при вивченні студентами споріднених тем. В навчальному процесі використовуються як методи, так і результати досліджень наукової діяльності. З цією метою за результатами досліджень створюються окремі навчальні розділи або їх фрагменти, які вводяться в текст підручників, навчальних посібників, методичних розробок для професійної орієнтації студентів за їх майбутньою спеціальністю.

Єдина Країна! Единая Страна!