Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Колектив кафедри під керівництвом професора Ю.С. Рудь проводить інтенсивну роботу з удосконалення матеріально-технічної бази та методичного забезпечення дисциплін, які читаються студентам із загальнотехнічного напряму.

Викладання комп’ютерної графіки у класі обчислювальних машин –листопад 2016 р 

На кафедрі діють навчальні лабораторії, які укомплектовані діючим устаткуванням, що дозволяє проводити навчальну та науково-дослідницьку роботу. Це лабораторії з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Основи конструювання та деталі машин», «Надійність та технічні вимірювання деталей машин», в яких встановлено 27 лабораторних установок, кабінет з теоретичної механіки. В практику виконання лабораторних робіт широко впроваджуються сучасні методи заміру напружень і деформацій конструктивних матеріалів. Кафедра має 7 спеціалізованих класів, обладнаних наочними посібниками, макетами, моделями, комплектами складальних одиниць, деталями машин. Викладачами кафедри створено і працює «Клас обчислювальних машин», який містить 16 персональних комп’ютерів. За період з 1988 року колективом викладачів виконана значна робота з покращення матеріально-технічної бази кафедри. Підготовлено 37 навчальних оцифрованих кінофільмів для показу на ПК, виготовлено 30 тематичних стендів, 136 планшетів, зібрана та виготовлена велика кількість натурних зразків і діючих моделей механізмів, обладнана спеціалізована аудиторія з опору матеріалів. Найбільший внесок у цю роботу зробили доценти М.І. Павленко, Ю.Й. Бурдо, І.С. Радченко, Кучма В.В., Лавренко Л.О., Настич О.Б. та інші викладачі.

Викладачі кафедри підвищуюсь свій науково-педагогічний рівень у науково-дослідних і проектних інститутах, на промислових підприємствах, в університетах.

Лабораторія для дослідження механічних характеристик конструкційних матеріалів 

Починаючи з 1998-1999  н.р., кафедра займає перше місце в рейтингах на кращу кафедру університету, а доцент І.С. Радченко за цей час двічі був нагороджений грамотою як кращий викладач університету. За час існування кафедри науково-педагогічні працівники зробили гідний внесок у підготовку майбутніх спеціалістів високої кваліфікації, які працюють у різних галузях промислової України.

Єдина Країна! Единая Страна!