Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Історія кафедри прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін починається в 1945 р., коли в Криворізькому гірничорудному інституті була створена кафедра прикладної механіки. Її засновником і завідувачем протягом 20 років був кандидат технічних наук, доцент Г.А. Коваль. Першим штатним викладачем кафедри був Ф.Г. Харитоненко, за сумісництвом працювали головний механік тресту «Кривбасруда» А.А. Міняйло і його заступник Г.І. Юницький.

Професор, доктор технічних наук Ю.С. Рудь

У наступні 1966-1977 рр. кафедрою завідували доценти, кандидати технічних наук М.І. Павленко, який пройшов шлях від асистента до завідувача кафедри, М.Я. Волошин – 1977-1980 рр., О.Д. Загородній – 1980-1986 рр. У різні роки на кафедрі працювали лауреат Ленінської премії доцент С.Ф. Бабенко, професор І.А. Бегагоєн, доценти А.П. Лапін, І.І. Вишневський, І.Ф. Куксенко, Г.П. Христіанінова, П.Н. Стембойца, А.І. Віник,
Г.В. Поповський, Ю.Й. Бурдо та інші викладачі.

Доценти М.С. Бельмес, Г.К. Татур,
Е.А. Коваль, М.Н. Сніжко, М.А. Духовний

У лютому 1988 р. кафедра прикладної механіки об’єднана з кафедрою теоретичної механіки, яка була створена у 1982 р. в результаті реорганізації кафедри опору матеріалів. Завідувачем кафедри теоретичної механіки від початку її створення до об’єднання з кафедрою прикладної механіки був професор, доктор технічних наук Г.Т. Ямковий. Першим завідувачем об’єднаної кафедри теоретичної та прикладної механіки став професор, доктор технічних наук Ю.С. Рудь.

Викладачі кафедри теоретичної та прикладної

механіки – листопад 2002 р 

Доценти М.І. Павленко, 

І.С. Радченко, професор Ю.С. Рудь 

У вересні 2015 р. кафедра теоретичної та прикладної механіки об’єднана з кафедрою опору матеріалів, яка починає свою історію з 1932 р., коли була створена кафедра будівельної механіки під керівництвом кандидата технічних наук, доцента І.С. Логачова. Через два роки на базі цієї кафедри створена кафедра опору матеріалів на чолі з кандидатом технічних наук, доцентом І.М. Шульгіним. Пізніше кафедра отримала назву «Кафедра опору матеріалів і теоретичної механіки». Колектив цієї кафедри плідно працював протягом десятиліть. На чолі кафедри стояли такі керівники, як доктори технічних наук, професори Г.К. Татур, Г.Т. Ямковий, кандидати технічних наук, доценти А.П. Лапін, Д.В. Рогозкін, М.Н. Сніжков. В 1982 р. кафедру опору матеріалів і теоретичної механіки реорганізували у кафедру опору матеріалів та будівельної механіки. Три роки кафедру очолював В.І. Биков, доктор технічних наук, професор. З 1985 року кафедрою керував кандидат технічних наук, доцент М.А. Бондаренко, а з 2012 р. – кандидат технічних наук, доцент В.М. Чирва. Значний внесок у розробку методики викладання дисциплін і розвиток матеріально-технічної бази кафедри зробили доценти М.С. Бельмас, М.А. Бондаренко, А.М. Шестаков, В.Н. Назаренко, В.О. Джур, В.І. Кляцький, Г.С. Чорнобаб, А.П. Кононенко, І.О. Федоров, І.Т. Хаустов, О.Б. Настич, А.А. Савченко.

У вересні 2016 р. до об’єднаної кафедри теоретичної та прикладної механіки була приєднана кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки. Кафедра нарисної геометрії та інженерної графіки була заснована у 1932 р. Тоді ж було створено спеціалізований кабінет креслення, у якому студенти виконували графічні роботи з дисциплін кафедри і загальноінженерних та спеціалізованих кафедр. До 1941 р.  кафедру очолювали інженери Л.А. Карета, П.І. Юницький, С.Г. Калмиков, Д.К. Розкошний. З 1944 р. завідувачами кафедри працювали інженери І.С. Панчев, Г.І. Степанов, О.М. Татарін, які приклали багато зусиль для

поліпшення матеріального та методичного забезпечення навчально-виховного процесу. З 1970 протягом 10 років кафедрою завідувала кандидат технічних наук, доцент  С.М. Крижанівська. З  1984  по  1995  роки  кафедрою керував  кандидат технічних  наук,  доцент  В.О. Ситай. В  1980- 1984 рр.  та  з  1995 року  і  по 2015 р. кафедру очолював кандидат технічних наук,  доцент
В.А. Дворніков, На кафедрі працювали доценти В.Д. Бетін, В.С. Кравець,  Н.П. Мельниченко, викладачі  А.В. Окороков, В.Л. Хруцький.

Кафедра опору матеріалів та будівельної

механіки  – 2004 р

Кафедра нарисної геометрії та інженерної

графіки – 1981 р

Єдина Країна! Единая Страна!