Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра гірничих маших та обладнання

Від створення у 1947 році по 1961 рік вона була кафедрою рудникового транспорту і гірничих машин.  У 1967  році окремо виділена кафедра гірничих машин, а в 1990 році була об’єднана з кафедрою рудникового транспорту під загальною назвою «Кафедра гірничих машин». У 2001 році шляхом об'єднання кафедр гірничих машин і теплоенергетики була заснована кафедра гірничого обладнання і теплоенергетики. Після роз'єднання кафедр в 2003 році була створена кафедра гірничого і транспортного обладнання, яка в 2007 році перейменована в кафедру гірничих машин і обладнання.

Кафедрою керували: до 1961 року доцент, кандидат технічних наук Ф.М. Ануфріюк, з 1961 до 1966 року - доцент кандидат технічних наук, лауреат Ленінської премії А.К. Сидоренко. З 1967 по 1974 рік – професор, доктор технічних наук О.В. Ягупов, з 1974 по 1987 рік – доцент, кандидат технічних наук М.С. Плішко, з 1987 по 1998 і з 2000 по 2001 роки – професор, доктор технічних наук І.І. Каварма, з 1998 по 2000 рік  – доцент, кандидат технічних наук Ю.Г. Горбачов, з 2001 по 2003 рік – професор, доктор технічних наук В.А. Трегубов, з 2003 по 2006 рік – доцент, кандидат технічних наук В.І Тютюнник, з 2007 по теперішній час – професор, доктор технічних наук А.С. Громадський.

З 1947 по 1965 навчальні роки кафедра готувала фахівців – гірничих інженерів – електромеханіків за спеціальністю «Гірнича електромеханіка», по якій здобули базову освіту доценти кафедри Н.С. Плішко, І.А. Шиповський і старший викладач В.А. Семенов. Ця спеціальність в 1965 році була розділена на дві: «Електрифікація і автоматизація гірничих робіт» та «Гірничі машини і комплекси». По другій спеціальності  кафедра випускала фахівців – гірничих інженерів – механіків. У 1990 році ця спеціальність перейменована в «Гірниче обладнання» у напрямі «Інженерна механіка». Ця спеціальність в 2004 році була перенесена в напрям «Гірництво» і, у зв'язку із значною потребою гірничими підприємствами в гірничих інженерах – електромеханіках в 2010 році була відкрита спеціалізація «Експлуатація машин і електроустаткування гірничого виробництва», з вказівкою якої в дипломах з 2011 року випускники кваліфікації ОКР бакалавр по стандартах «Гірництва» отримують кваліфікацію інженер з гірничих робіт, а ОКР спеціаліст кваліфікацію гірничий інженер – електромеханік.      

В даний час навчальний процес забезпечують 17 викладачів, з яких: 2 професори, доктори технічних наук: А.С. Громадський, О.В. Замицький; 6 доцентів, кандидатів технічних наук: В.Д. Афанасьєв, Ю.Г. Горбачов, О.Ю. Кривенко, М.С. Плішко, В.І. Тютюннік, А.О. Хруцкий; 5 старших викладачів: В.А. Громадський, О.С. Ліфенцов, В.А. Семенов, М.М. Слатвінський, Ю.І. Чумак; 4 асистенти: Л.Ф. Акастелов, Д.І. Кузьменко, Л.І. Франузо, Г.В. Шторфунова.

Кафедра має найкращу серед вищіх навчальних закладів пострадяньского простору  демонстраційну базу зразків  гірничорудної техніки. Починаючи з 2008 року фахівцями кафедри підготовлено 5 навчальних посібників з грифом МОН України. Однією з перших в Україні на кафедрі в 2004 році була відкрита інноваційна спеціалізація «Комп'ютерне проектування і конструювання гірничих машин і устаткування», на базі якої студенти виконують замовлення машинобудівних підприємств і проектних інститутів по створенню і удосконаленню гірничої техніки.

Значна увага на кафедрі приділяється науково-дослідним роботам. З 1980 по 1990 роки  виконані крупні НДР по цільових науково-технічних програмах ОЦ 009 та НТП.0050 Державного комітету з науки і техніки СРСР з підвищення надійності апаратури автоматики та іншого електроустаткування кар'єрних  екскаваторів, по матеріалах яких в 2006 році зав. кафедрою А.С. Громадським захищена докторська дисертація та опублікована монографія. У  2000 - 2008 роках виконана робота по дослідженню бурового інструменту нового технічного рівня, по матеріалах якої А.О. Хруцьким захищена кандидатська дисертація. В даний час науковцями кафедри виконуються широкі дослідження верстатів шарошкового буріння по пошуку і розробці способів, що знижують електроспоживання бурових верстатів типу СБШ-250, а також по вдосконаленню бурового обладнання для буріння міцних порід.

На кафедрі під керівництвом професора А.С. Громадського створена наукова школа напряму «Удосконалення і створення нових гірничих машин і устаткування для видобутку і переробки руд», в рамках якої молоді вчені кафедри проводять ретельні дослідження і підготовку дисертаційних робіт.

Програма вступного іспиту до аспірантуризі спеціальності «Гірничі машини»

Програма-мінімум  кандидатського іспиту з спеціальності 05.05.06.-  «Гірничі машини»

Єдина Країна! Единая Страна!