Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Ел. адреси: knu@alba.dp.ua;   knu@knu.edu.ua

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Механіко-машинобудівний факультет

 

 Дубровський Сергій Станіславович 

 декан ММФ

Пікільняк Андрій Валерійович

заступник декана ММФ

 Глотова  Зінаїда Василіївна

інспектор денної форми навчання

 Григорович Дарія Вілторівна

інспектор заочної форми

Механіко-машинобудівний факультет створено у 1964 році. Першим деканом факультету був кандидат технічних наук, доцент В.С. Харламов. В наступні роки факультет очолювали кандидати технічних наук, доценти: В.І. Биков (з 1965 до 1971 р.), М.Я. Волошин (з 1971 до 1973 р.), В.А. Ярошенко (з 1973 до 1979 р.). О. І. Бондарець (з 1979 до 2012 рр.). Нині факультет очолює кандидат технічних наук, доцент Дубровський С.С.

3а всю історію факультету підготовлено понад 6000 спеціалістів машинобудівного профілю, механіків та теплоенергетиків для видобувної, збагачувальної та рудоремонтної галузей України і республік колишнього СРСР, а також для країн далекого зарубіжжя.

На сьогоднішній день факультет формується з чотирьох кафедр: «Теоретичної та прикладної механіки», «Нарисної геометрії, інженерної та комп’ютерної графіки», «Технології машинобудування» і «Гірничих машин та обладнання». Дві з яких випускові, що здійснюють підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальностями: «Прикладна механіка» та «Галузеве машинобудування»:

Спеціальність 131 . «Прикладна механіка»

Спеціалізація «технології машинобудування»

Спеціальність 133 «Галузеве машинобудування»

Спеціалізація «Гірничі машини та комплекси»

Форма навчання: денна, заочна.

Факультет щорічно випускає понад 100 фахівців. Які отримують кваліфікацію «інженер-механік» та «гірничий інженер механік». Працюють на гірничозбагачувальних та металургійних комбінатах, машинобудівних підприємствах, проектних відділах, відділах забезпечення, конструкторських бюро, відділах діагностики та технічного обслуговування, регіональних представництвах міжнародних фірм, сервісних центрах регіону, країни та світу.

Займають посади Інженер-технолог; фахівець з автоматизованого проектування; Інженер-конструктор; Інженер-технолог програміст; фахівець з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту; Інженер дизайнер; Інженер-механік; гірничий Інженер-механік; проектувальник; головний Інженер; фахівець-діагностик; Інженер з експлуатації, ремонту гірничих та збагачувальних машин і обладнання; начальника підрозділу, головного інженера і навіть керівника підприємства. Завдяки високому рівню освіти та постійно зростаючому попиту на фахівців інженерів механіків в країні та за її межами випускники механіко-машинобудівного факультету забезпечені робочими місцями за фахом.

На кафедрах факультету постійно удосконалюється навчальний процес: переобладнуються діючі і створюються нові навчальні лабораторії, організовуються співпрацю з підприємствами, постійно впроваджується в навчальний процес та наукову діяльність використання інноваційних технологій. Що дає змогу забезпечити сучасний рівень підготовки майбутніх фахівців, а також забезпечує необхідне підґрунтя для подальшого працевлаштування на провідних підприємствах галузі.

Колектив факультету з кожним роком поповнюють нові кваліфіковані фахівці, збагачуючи його науково-педагогічний потенціал.

Великий внесок у виховання і підготовку інженерів-механіків зробили ветерани факультету: доктори технічних наук, професори І.А. Бегагоєн, В.А. Михайлов, В.А. Трегубов, Ю.С. Рудь, М.В. Кіяновський,  а також кандидати технічних наук, доценти М.С.Плішко, В.С. 3амицький, М.І. Павленко, А.С. Кухар, Ю.П. Квятковська, М.С. Савельєв, А.Г. Дербас, В.Т. Трусій, В.О. Марутов, А.О. Нестеренко, Б.М. Гопкало Д.А. Артамонова та інші.

Зв'язок 

деканат: 409-06-44

e-mail: dekan_mmf@knu.edu.ua

Єдина Країна! Единая Страна!