Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Механіко-машинобудівний факультет

Механіко- машинобудівний факультет

Адреса: 50027, м. Кривий Ріг, вул. Віталія Матусевича, 11.

Контактні телефони: (056) 409-06-44

e-mail: Декан Дубровський Сергій Станіславович , доцент, кандидат технічних наук

Навчально-виховний процес на факультеті забезпечує висококваліфікований колектив викладачів. Діяльність професорсько − викладацького колективу факультету спрямована на впровадження в навчальний процес новітніх інноваційних технологій для забезпечення Європейського рівня освіти.

Колектив факультету з кожним роком поповнюють нові кваліфіковані фахівці, збагачуючи його науково-педагогічний потенціал.

Великий внесок у виховання і підготовку інженерів-механіків зробили ветерани факультету: доктори технічних наук, професори І.А. Бегагоєн, В.А. Михайлов, В.А. Трегубов, В.С. 3амицький, Ю.С. Рудь, М.В. Кіяновський, Громадський А.С.  а також кандидати технічних наук, доценти М.С.Плішко, М.І. Павленко, А.С. Кухар, Ю.П. Квятковська, М.С. Савельєв, А.Г. Дербас, В.Т. Трусій, В.О. Марутов, А.О. Нестеренко, Б.М. Гопкало Д.А. Артамонова та інші

 Факультет формується з трьох кафедр, дві з яких − випускові:

Кафедра прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін

Завідувач Рудь Юрій Савелійович, професор, доктор технічних наук;

Кафедра технології машинобудування

Завідувач Кіяновський Микола Володимирович, професор, доктор технічних наук;

Кафедра гірничих машин та обладнання

ЗавідувачГромадський Анатолій Степанович, професор, доктор технічних наук;

На факультеті здійснюється підготовка бакалаврів і магістрів за IV рівнем акредитації за спеціальностями:

Ступені та Спеціальності, за якими здійснюється підготовка

131 – Прикладна механіка (спеціалізація-Технології машинобудування)

Бакалавр, магістр, PhD

133 – Галузеве машинобудування (спеціалізація-Гірничі та збагачувальні машини)

Бакалавр, магістр, PhD

Форма навчання: денна, заочна.

На кафедрах факультету постійно удосконалюється навчальний процес: переобладнуються діючі і створюються нові навчальні лабораторії, організовується співпраця з підприємствами регіону, постійно впроваджується в навчальний процес та наукову діяльність використання інноваційних технологій, що дає можливість забезпечити сучасний рівень підготовки майбутніх фахівців, забезпечує необхідне підґрунтя для подальшого працевлаштування на провідних підприємствах галузі.

На кафедрі прикладної механіки та загальноінженерних дисциплін діють навчальні лабораторії, які укомплектовані діючим устаткуванням, що дозволяє проводити навчальну та науково-дослідницьку роботу. Це лабораторії з навчальних дисциплін «Опір матеріалів», «Основи конструювання та деталі машин», «Надійність та технічні вимірювання деталей машин», в яких встановлено 27 лабораторних установок, кабінет з теоретичної механіки. В практику виконання лабораторних робіт широко впроваджуються сучасні методи заміру напружень і деформацій конструкційних матеріалів. Кафедра має 7 спеціалізованих класів, обладнаних наочними посібниками, макетами, моделями, комплектами складальних одиниць, деталями машин.

Кафедра технології машинобудування будує свою діяльність на  дослідженнях конструкторсько-технологічних проблем машинобудівних проблем Кривбасу з максимальним урахуванням тенденцій світового розвитку машинобудування. В ідеалі кафедра йде до вирішення проблеми «курсовий та дипломний проект згідно замовлення підприємства».

Починаючи з 2000 р. кафедра постійно приймає активну участь у націо-нальних і міжнародних конкурсах, олімпіадах, конференціях за результатами яких неодноразово займали перші міста на Всеукраїнських конкурсах, сту-денти займали 1-3 міста на Всеукраїнських олімпіадах з «Технології машинобудування», «Металорізальних верстатів»  та «Комп’ютерного моделювання».

З 2007р. кафедра приймає участь у Міжнародному проекті «Передові комп’ютерні технології для університетів України», який організувала ком-панія  Delсam. Кафедра ТМ отримала від компанії Delсam ліцензію на використання сучасної САD/CAM- системи Power Solution Delсam.  На базі цього програмного забезпечення  організовано «Навчально-науковий центр КНУ-Делкам» для навчання студентів, перепідготовки і підвищення квалі-фікації спеціалістів регіону. Щорічно студенти кафедри приймають активну участь у Міжнародному конкурсі на іменну премію Delсam, де займають призові місця і беруть участь у нагородженні переможців в резиденції посла Великобританії.

Все це дає можливість кафедрі  надавати освітянські послуги сучасного рівня та готувати фахівців найвищої кваліфікації, конкурентоспроможних на ринку праці. 

Кафедра гірничих машин та обладнання має найкращу серед вищіх навчальних закладів демонстраційну базу зразків гірничорудної техніки.

Починаючи з 2008 року фахівцями кафедри підготовлено 5 навчальних посібників з грифом МОН України. Однією з перших в Україні на кафедрі в 2004 році була відкрита інноваційна спеціалізація «Комп'ютерне проектування і конструювання гірничих машин і устаткування», на базі якої студенти виконують замовлення машинобудівних підприємств і проектних інститутів по створенню і удосконаленню гірничої техніки.

Під час навчання студенти вивчають матеріали та їх властивості, точність та якість, комп’ютерне проектування в 2D  та 3D системах з використанням сучасних програмних продуктів: Компас (САПР), SolidWorks, Delсam, Autodesk моделювання, технологію виготовлення та ремонтного відновлення деталей, експлуатацію та діагностування технічного стану, системи числового програмного керування, технологічне оснащення.

В рамках створеної на факультеті асоціації механіків машинобудівників з провідними підприємствами регіону на базі кафедри технології машинобудування регулярно проводиться захід «День інноваційних технологій» під час якого викладачі та студенти отримають останню інформацію зі світу сучасних технологій, таких як моделювання та виготовлення 3-D об’єктів з конструкційних матеріалів методом просторового друку; технології та обладнання для переробки і виготовлення деталей із полімерних сполук, сучасні методи та устаткування для високоточної обробки металів.

Завдяки плідній співпраці з потужними підприємствами регіону, такими як ООО НПП «Адамант», ПАТ «Ельворт»і, ПАТ «Гідросила», НУО «Імперія металів», ТОВ «Метінвест Холдинг", ПАО «АрселорМіттал Кривий Ріг» та іншими, студенти механіко-машинобудівного факультету отримують пріоритетні умови проходження виробничої практики з можливістю вже з 3-го курсу поглибити свої знання у галузі та опанувати такі професії як технолог, конструктор, програміст верстатів з ЧПК.

Студентське життя на факультеті дуже яскраве та насичене. В результаті плідної співпраці деканату та студентського самоврядуванням факультету постійно організовуються цікаві заходи, такі як турніри з боулінгу, пейнтболу, велопробіги, аукціони побачень, екскурсії та багато іншого.

Студенти активно приймають участь у щорічному фестивалі «Студентська весна», в якому можуть проявити свої творчі уміння.

Невід’ємною складовою є потужне спортивне життя, у якому студенти механіко-машинобудівного факультету щорічно виборюють призові місця у змаганнях з багатьох видів спорту.

Випускники факультету отримують кваліфікацію «інженер − механік» та «гірничий інженер механік». Працюють на гірничозбагачувальних та металургійних комбінатах, машинобудівних підприємствах, проектних відділах, конструкторських бюро, відділах діагностики та технічного обслуговування, регіональних представництвах міжнародних фірм, сервісних центрах регіону, країни, світу.

Займають посади: інженера − технолога, фахівця з автоматизованого проектування, інженера − конструктора, інженера − технолога програміста, фахівця з експлуатації, технічного обслуговування та ремонту, інженера – дизайнера, інженера – механіка, гірничого інженера – механіка, проектувальника, головного інженера, фахівця діагностика, інженера з експлуатації, ремонту гірничих та збагачувальних машин і обладнання, начальника підрозділу, головного інженера і навіть керівника підприємства.

Завдяки високому рівню освіти та постійному попиту на фахівців інженерів механіків в країні та за її межами випускники механіко – машинобудівного факультету завжди забезпечені робочими місцями за фахом.

 

Єдина Країна! Единая Страна!