Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Абітурієнтам

 

Абітурієнту 

Кафедра рудникової аерології та охорони праці забезпечує підготовку за різними формами навчання (денна, заочна та скорочена):

- бакалаврів і магістрів спеціальності 184 «Гірництво» (спеціалізація «Охорона праці в гірництві»);

- бакалаврів спеціальності 263 «Цивільна безпека».

Випускники кафедри РАОП залежно від освітньо-кваліфікаційного рівня займають  посади:

1. Інженерів, майстрів дільниць, конструкторів, керівників структурних підрозділів, головних інженерів, керівників і менеджерів виробництва.

2. Начальників відділів охорони праці; інженерів з охорони праці та цивільної безпеки (без категорії); спеціалістів відділів охорони праці; інспекторів відділів охорони праці органів виконавчої влади; інспекторів з контролю технічного утримання будинків; менеджерів з охорони праці та цивільної безпеки; радників із питань охорони праці та промислової безпеки; страхових експертів з охорони праці.

3.Фахівців всіх рівнів науково-дослідницьких, проектних установ гірничого профілю.

4.Науковців, викладачів вищих учбових закладів

Ваша майбутня спеціальність, фах, професія повинна стати джерелом матеріального і духовного життя, засобом реалізації своїх творчих сил та інтересів. Перш ніж обрати професію проаналізуйте свої схильності, визначте фактори, переваги кожної спеціальності. Але не забудьте про фундаментальні закони вибору пріоритетів життя. Історія та темпи розвитку цивілізації показали провідну роль видобування корисних копалин у створенні матеріального світу, техносфери людини. Розробка родовищ та видобування корисних копалин стала первинною галуззю,  що забезпечує певний рівень цивілізації, матеріального достатку, незалежності будь-якої держави. Але жодна діяльність людини не обходиться без контролю і забезпечення безпечних умов праці, безпеки у повсякденному житті та у надзвичайних ситуаціях. Тому пропонуємо вам стати кваліфікованими спеціалістами в галузіцивільної безпекиабоохорони праці в гірництві, отримавши фах і знання на кафедрі рудникової аерології та охорони праці ДВНЗ«Криворізький національний університет».

Викладачі кафедри РАОП

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!