Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра охорони праці та права


ДВНЗ «Криворізький національний університет», вул. Пушкіна, тел. (056) 409-61-27

 Створення належних, безпечних і здорових умов праці і надалі

залишається головним завданням держави в реалізації

конституційного права громадянина на працю

    З часу виникнення людської цивілізації кожна людина дбала про власну безпеку та безпеку своїх близьких так само, як і людству доводилося дбати про безпеку свого існування. Людська цивілізація досягає все більшої могутності, а проблема безпеки її існування стає все більш гострою. У часи, коли стрімко розвивається промисловість і праця людей стає тісно пов’язаною зі здійсненням складних виробничих процесів ця проблема стає пріоритетною для світової цивілізації.

   Сучасний Кривий Ріг,центр найважливішої сировинної бази металургії України, потребує досвідчених спеціалістів в галузі охорони праці. Основана на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників їх шляхетна справа має на меті створення безпечних, нешкідливих і сприятливих умов праці.

   Кафедра РАОП веде підготовку фахівців технологічного і організаційного керування охороною праці в гірництві.

Галузь знань: «Виробництво та технологія»

Спеціальність: «Гірництво», «Цивільна безпека»

Спеціалізація: «Охорона праці в гірничому виробництві»

   В процесі навчання студенти здобувають кваліфікацію бакалавра, інженера з гірничих робіт та магістра з гірництва. Насичена навчальна програма передбачає набуття студентами практичних навичок у своїй майбутній професії під час проходження виробничих практик на гірничодобувних підприємствах Кривбасу. Після закінчення навчання і здобуття кваліфікації магістра, випускники можуть продовжити навчання в аспірантурі.

Єдина Країна! Единая Страна!