Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Тарасютін В.М.

Тарасютін Віктор Михайлович

Закінчив у 1975 Криворізький гірничорудний інститут «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин», з відзнакою.

Захистив канд. дис. у 1983 «Дослідження і обрахування впливу структурної неоднорідності породного масиву на стійкість оголень у камерах при розробці потужних крутоспадних рудних покладів» (Підземна розробка родовищ корисних копалин).

Напрям наукової роботи – вивчення закономірностей геомеханічних процесів та стійкості оголень в камерах і ціликів при підземній розробці родовищ в складних інженерно-геологічних умовах; свердловинна геотехнологія видобутку багатих залізних руд.

Наукові результати

– Встановлені закономірності початкових напружених станів рудовміщуючих масивів, які представлені крутоспадними неоднорідними за властивостями шарами гірських порід різної потужності, які відрізняються тим, що встановлений характер розподілу напружень в межах шарів.

– Встановлені закономірності розподілу напружень в зоні очисного виймання при розробці потужних крутоспадних рудних покладів від характеру регіонального поля напружень, геолого-структурних і гірничотехнічних факторів, що дозволяють науково обґрунтовано вибирати оптимальні по стійкості розміри оголень в камерах.

– Встановлені закономірності і залежності процесу гідромоніторного руйнування мартитових руд, які враховують гірничо-геологічні характеристики рудного масиву, гідродинамічні параметри і спосіб прикладення гідромоніторних струменів, що дозволяє раціонально управляти гранулометричним складом руди, продуктивністю руйнування і розмірами порожнин що утворюються.

– Отримали подальший розвиток закономірності і залежності напруженого стану конструктивних елементів геотехнологій очисного виймання при підземній розробці горизонтів потужних крутоспадних покладів, що формуються під комплексним впливом параметрів регіонального геологічного поля напружень, структурно-деформаційних характеристик рудо-породних масивів, розмірів, форм і станів вироблених просторів і порядку відробки горизонтів покладу навхрест простяганню родовища, що дозволяють розробити методику вибору параметрів конструктивних елементів свердловинної гідротехнології виїмки багатих руд.

– Обґрунтовано, що при керованих знакоперемінних змінах параметрів нейтрального надлишкового тиску через свердловини в очисному просторі напірнообводнених виймальних одиниць відбувається гідрогеомеханічне руйнування масивів пухко зв’язаних залізних руд у вигляді квазіциліндричних порожнин.

– Встановлені закономірності формування початкових напружених станів макроструктурних елементів складних рудо-породних масивів, які враховують комплексний вплив деформаційно-геометричних і гідрогеологічних характеристик структурних елементів масиву, що дозволяють визначати параметри свердловинної гідротехнології виїмки руд і створювати ефективне управління геомеханічними процесами при розробці родовищ.

– Обґрунтовано, що раціональна повнота вилучення запасів багатих залізних руд, екологічність і безпека ведення гідровидобувних робіт через свердловини на складних родовищах визначається особливостями формування і параметрами напружено-деформованого стану рудовміщуючих масивів порід, які залежать від порядку ведення очисних робіт на родовищі, технології вилучення запасів і направлених змін деформаційних властивостей техногенних геоструктур, які формуються в рудному масиві.

– Встановлені особливості процесу гідромоніторного руйнування маломіцних мартитових руд, які вносять принципово нове уявлення про можливості науково обґрунтованого управління цим процесом в очисному просторі. Обґрунтований механізм селективної гідродезінтеграції крихко зв’язаних залізних руд, що дозволяє формувати заданий фракційний склад руди напірними водяними струменями.

– Виявлений характер районування початкових напружень в складних рудо-породних масивах і закономірності їх диференціації при веденні гірничих робіт гідромоніторним способом через свердловини.

– Розроблені методи визначення стійких розмірів підробки, оголень та ціликів, які дозволяють проектувати основні параметри свердловинної гідротехнології очисного виймання залізних руд із складних родовищ.

Практичні результати

– Розроблена методика визначення стійких параметрів оголень в камерах виймальних одиниць, що враховує структурну неоднорідність рудо-породного масиву.

– Розроблений спосіб свердловинного гідровидобутку залізних руд на великих глибинах із потужних напірнообводнених покладів високоякісних крихко зв’язаних залізних руд.

– Розроблений спосіб свердловинного гідровидобутку руд із глибоких родовищ, як раціональний порядок відробки.

– Розроблений спосіб видобутку запасів маломіцних залізних руд та методика визначення параметрів свердловинної гідротехнології очисного виймання, через висхідні свердловини на підземних горизонтах залізорудних шахт Кривбасу.

Реалізація результатів

– Впроваджена методика вибору стійких конструктивних елементів камерного варіанту системи підповерхового обвалення залізних руд при розробці потужних родовищ шахт Кривбасу.

– Розроблені наукові положення і технічні рішення використані науково-проектними організаціями при робочому проектуванні дослідно-методичної дільниці свердловинного гідровидобутку на Більшетроїцькому родовищі КМА.

Наукові положення досліджень використовуються при вивчені курсів на гірничому факультеті університету.

Єдина Країна! Единая Страна!