Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Шепель О. Л.

Шепель Олександр Леонідович

1986 року народження. В 2008 році закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю «Розробка родовищ корисних копалин», присвоєно кваліфікацію магістр з гірництва, отримав диплом з відзнакою. У 2008 році вступив до аспірантури Криворізького технічного університету за напрямом наукової спеціальності 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин» при кафедрі ПРРКК. Наразі займає посаду доцента кафедри ПРРКК, є куратором групи ГІП. В 2011 р. успішно закінчив навчання в аспірантурі при кафедрі ПРРКК.

В 2014 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології відробки запасів руди, контактуючих з лежачим боком крутоспадних покладів». Після захисту дисертації працював асистентом, а потім доцентом на кафедрі ПРРКК.

Основним напрямом наукової діяльності є – вдосконалення технології відробки покладів з метою покращення показників видобутку руди. Досвід застосування різних варіантів системи підповерхового обвалення характеризується численними спробами покращити показники видобутку руди. Однак втрати й засмічення залізних руд залишаються стабільно високими протягом тривалого періоду часу. Для більш повного й якісного вилучення залізної руди необхідно застосовувати найбільш ефективні вдосконалені системи розробки. Таким чином, створення технологій відробки покладів, що забезпечують покращення показників видобутку чистої руди є актуальною науково-технічною проблемою, яка зумовила тему дисертаційного дослідження.

Основні результати досліджень доповідались і одержали схвалення на науково-практичних конференціях: міжнародна науково-технічна конференція «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку-2009» (24-27 травня 2009 р, Кривий Ріг), міжнародний форум-конкурс «Проблеми надракористування» (21-23 квітня 2010 р, Санкт-Петербург), міжнародна науково-технічна конференція «Гірничо-металургійний комплекс: досягнення, проблеми та перспективи розвитку-2010», (25-28 травня 2010 р., Кривий Ріг), міжнародна науково-технічна конференція «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості», (25-28 травня 2011 р., Кривий Ріг).

За результатами виконаних досліджень опубліковано 8 праць у наукових фахових виданнях України, у тому числі 1 видання, яке включено до міжнародної наукометричної бази, 3 тези доповіді у матеріалах міжнародних науково-технічних конференцій. Результати розробок захищені 1 патентом України.

Контактна інформація:

е-mail girnyk13@mail.ru

skype – attacker11111

Єдина Країна! Единая Страна!