Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Римарчук Б. І.

 

Римарчук Борис Іванович

Народився у 1948 р. Закінчив Криворізький гірничорудний інститут у 1971 р. за спеціальністю “Технологія і комплексна механізація технології підземного видобутку покладів корисних копалин”.
З 1971 по 1973 рр служба у лавах Радянської армії.
З 1973 по 1996 рр працював у Науково-дослідному гірничо-рудному інституті на посадах: старший інженер, завідуючий групою, заступник директора інституту з науки, виконуючий обов’язки директора інституту, заступник директора інституту з науки і економіки.
З 1996 по 2010 рр – головний інженер інституту “Кривбаспроект”.
З 2010 р по теперішній час працює на посаді професора кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.
У 1987 р захистив кандидатську дисертацію на тему “Совершенствование технологии отбойки крепких руд концентрированными зарядами на подземных рудниках Криворожского бассейна”.
У 2007 р. захистив докторську дисертацію на тему “Розробка ресурсозберігаючої технології підземної відбійки міцних і надто міцних залізних руд”.
За напрямком наукової діяльності – фахівець з технології відбійки міцних і надміцних залізних руд вертикальними концентрованими зарядами. Технологію було розроблено і вперше впроваджено у виробництво у 1980 р на руднику ім. К.Лібнехта. Технологію продовжують використовувати у виробництві і по теперішній час. На сьогоднішній день за допомогою вертикальних концентрованих зарядів відбито більше 5-ти мільйонів тон руди. Ця технологія також впроваджена на рудниках Гірничої Шорії. (Таштагол і Шерегеш, Російська Федерація). Впровадження цієї технології не тільки економить значні кошти на бурінні свердловин (об’єми буріння скорочуються на 80%) але й запобігають виникненню гірських ударів. Технологія захищена авторським свідоцтвом на винахід.

Розроблено й запропоновано у виробництво технологію виробництва найпростішої вибухової речовини ІВТ-5 (ігданіт високого тиску). Ця технологія дозволяє виготовляти вибухівку з високими технологічними показниками: фізична стійкість вибухівки досягає шести місяців і більше (в порівнянні з існуючою на сьогоднішній день вибухівка ігданіт – одні сутки). Показники вибуху – швидкість детонації і критичний діаметр не нижчі ніж у грамоніта 79/21, а собівартість виробництва цієї вибухівки найнижчі в порівнянні з вибухівками місцевого приготування.Розроблено технологію відбійки масиву концентрованими зарядами з екрануванням хвиль напруження. Ця технологія дозволяє енергію хвиль напруження (18-20%) повертати у масив чим досягається значний об’єм руйнування в глибину масиву.
Впровадження технології відбійки концентрованими зарядами з екрануванням хвиль напружень і використанням ігданіту високого тиску ІВТ-5 дозволить відробляти магнетитові кварцити підземним способом по собівартості з урахуванням їх збагачення, порівняній з собівартістю відкритої відробки.
Римарчук Б.І. є одним із авторів технології захоронення екологічно небезпечних об’єктів в кристалічних масивах на значній глибині 1000 і більше метрів без порушення їх цілісності. Застосування цієї технології дозволило б 4-й енергоблок Чорнобильської АЕС захоронити на глибині 1000 м за 20 років і за 2 млрд. доларів, що значно дешевше і скоріше ніж прийнята технологія. Це дозволило б повністю і назавжди зняти цю проблему. Незважаючи на те що ця технологія була схвалена на Президії Академії наук України її впровадження було відхилено у зв’язку з тим що вона була запропонована запізно і вже були зроблені значні кроки у впровадженні будівництва другого саркофагу.
Римарчук Б.І. має 123 наукові праці, з яких 63 друкованих праці та 30 авторських свідоцтв і патентів.
Нагороджений двома Почесними грамотами Кабінету Міністрів України.
На сьогоднішній день основний напрям наукової діяльності є – технологія вибухового руйнування з екрануванням хвиль напружень.


Основні публікації:

1. Римарчук Б.И., Грицина А.Е., Драгун Б.Т. О перспективе перехода шахт Криворожского бассейна к подземной добыче магнетитовых кварцитов/ В сб. «Разработка рудных месторождений» Кривой Рог: Вісник КТУ 2006. – Вып.13. – С.20-24
2. Римарчук Б.И. Отбойка руд вертикальными концентрированными зарядами ВВ/ Металлургическая и горная промышленность, 1999. – № 1 – С.71-73.
3. Римарчук Б.И., Єфремов Э.И., Лисицын Н.В., Шварцер В.Я. и др. О перспективе применения игданита высокого давления ИВД-5 при отбойке обводненных массивов/ Мет. и горн. промышленность – 2003 - № 7. – С. 8-12.
4. Римарчук Б.И., Дробин Г.Ф., Ефремов Э.И., Пивень В.А. и др. Перспектива применения игданита высокого давления ИВД-5 на карьере Ингулецкого ГОКа / Сб. науч. тр. Разработка рудных месторождений.– Кривой Рог: КТУ-85. – выпуск. – 2004. – С.22-26.
5. Римарчук Б.И., Ефремов Э.И., Лисицын Н.В., Никитенко Р.А. О перспективе применения игданита при отбойке обводненных массивов/ Горный журнал – 2004. – № 10. – С. 32-33.
6. Римарчук Б.И., Грицина А.Е., Драгун Б.Т. О перспективе перехода шахт Криворожского бассейна к подземной добыче магнетитовых кварцитов/ Разработка рудных месторождений. Вісник КТУ. –Вип.13. –Кривий Ріг, 2006. – С. 20-24.
7. Римарчук Б.И., Дядечків Н.І., Павленок Ф.Л., Моргун В.Н. Использование концентрированных зарядов ВВ при отбойке руды на подземных рудниках Криворожского бассейна/ Горный журнал, 2009. – №10. – С.67-70.

Єдина Країна! Единая Страна!