Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

ПРРКК-науково-педагогічна діяльність

Викладачі кафедри ПРРКК працюють над дослідженням актуальних проблем безпечного і комплексного видобутку покладів родовищ корисних копалин, вдосконаленням і підвищенням ефективності технологій і т.п.

 За результатами досліджень викладачі публікують наукові статті, навчальні та методичні посібники, монографії, авторські свідоцтва, статті у виданнях України, у тому числі у виданнях, що індексуються у провідних міжнародних наукометричних базах тощо.

При цьому підтримуються тісні зв’язки з колегами гірничо-видобувних підприємств і науково-дослідних інститутів Кривого Рогу.

На кафедрі проводиться систематична індивідуальна робота зі студентами. Щорічно кафедра готовить студентів до участі у різних олімпіадах, переможці якої беруть участь у Всеукраїнському турі олімпіади, які відбуваються у м. Дніпрі та Кривому Розі.

Викладачі кафедри приймають участь у Міжнародних і Всеукраїнських науково-технічних конференціях, семінарах.

Викладачі кафедри ПРРКК підвищують свій професійний рівень у інших ВНЗ, науково-дослідних і проектних організаціях та передових підприємствах України.

Також проводиться методична і наукова робота по вдосконаленню технологій підземної розробки родовищ корисних копалин, повного забезпечення усіх розділів навчального курсу методичною літературою, довідниками і наочними матеріалами.

Професори кафедри є рецензентами дисертацій та авторефератів, здійснюють наукове керівництво та консультування аспірантів і здобувачів, є членами у роботі спеціалізованих вчених рад із захисту докторських та кандидатських дисертацій.

 

Єдина Країна! Единая Страна!