Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

ПРРКК-Дослідження

Напрямки наукових досліджень, що проводяться студентами кафедри ПРРКК

 1. Розробка технологій відпрацювання складноструктурних покладів;
 2. Удосконалення рецептури вибухових речовин;
 3. Встановлення геомеханічних особливостей відпрацювання покладів залізних руд на глибоких горизонтах;
 4. Вибір та обґрунтування ефективних варіантів систем розробки;
 5. Підвищення показників вилучення при відпрацюванні покладів корисних копалин;
 6. Розробка технології видобутку та переробки супутньої мінеральної сировини;
 7. Впровадження технології підземних гірничих робіт із застосуванням самохідного обладнання;
 8. Комплексна відкрито-підземна розробка родовищ корисних копалин;
 9. Вдосконалення методів проведення гірничих виробок;
 10. Удосконалення технології гірничих робіт, що дозволяють зберегти денну поверхню;
 11. Автоматизація процесів проектування гірничих робіт.

Напрямки наукових досліджень, що проводяться співробітниками кафедри ПРРКК

 1. Розробка технологій відпрацювання складноструктурних покладів, що контактують з налягаючими глиновмісними породами;
 2. Геомеханічне і технологічне обґрунтування розкриття, підготовки, відпрацювання складноструктурних покладів корисних копалин;
 3. Розробка технології відпрацювання залізорудних родовищ на великих глибинах з використанням сучасного гірничого обладнання;
 4. Підвищення ефективності переробки рудної сировини;
 5. Дослідження та розробка заходів по підвищенню безпеки праці при комплексній відкрито-підземній розробці рудних родовищ;
 6. Створення теорії руйнування гірських порід вибуховими речовинами та розробка методики розрахунку ефективних параметрів буропідривних робіт;
 7. Розробка технології відпрацювання покладів відкрито-підземним способом з використанням сучасного гірничого обладнання;
 8. Удосконалення технології випуску рудної маси.
Єдина Країна! Единая Страна!