Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

ПРРКК Абітурієнт

Міністерство освіти і науки України

ДВНЗ «Криворізький національний університет»

Кафедра підземної розробки родовищ корисних копалин 

Шановний абітурієнте!

Ти маєш унікальну можливість обрати для навчання на гірничому факультеті спеціальність 184 – «Гірництво» за спеціалізацією «Підземна розробка родовищ корисних копалин» та отримати одну з самих престижних і мужніх спеціальностей – «Гірничий інженер» або «Магістр з гірництва».

Вивчення різноманітних і на перший погляд загадкових процесів, пов’язаних з видобуванням руди в підземних умовах ти будеш здійснювати у колі своїх однодумців в стінах одного із старіших вищих навчальних закладів м. Кривого Рогу з гірничого профілю на кафедрі ПРРКК (підземної розробки родовищ корисних копалин). Кафедра є ровесницею нашого ВНЗ, тобто за плечима має майже 90-річний досвід та знання, відповідне досконале методичне забезпечення, що дає змогу вести підготовку молодих гірничих кадрів, які користуються значним попитом на гірничодобувних підприємствах не тільки Кривбасу, а й інших регіонів України та за її межами. В процесі навчання ти познайомишся з прекрасною порою студентства, наповненого незабутнім романтизмом, енергією та намаганням пізнати складні явища, що протікають в глибині надр землі, так і відчути душевний підйом від причетності до студентської сім’ї, молодості та можливості самовираження шляхом інженерної творчості.

Навчання здійснюється в навчальному корпусі гірничорудного інституту, який розташований по вул. Пушкіна 37 у будівлі, що історично нерозривно пов’язана з минулим нашого університету, його становленням та майбутнім розвитком.

Кафедра ПРРКК заснована у 1922 році. Нинішній склад кафедри: докторів технічних наук, професорів – 4 чол.; кандидатів технічних наук, доцентів – 7 чол.; старших викладачів – 1, асистентів – 3. Кафедру очолює завідувач Калініченко Всеволод Олександрович. Кафедра здійснює навчання студентів за денною, заочною та прискореною формами навчання. Термін навчання: бакалавр з гірництва: денна форма – 4 роки; заочна звичайна – 4 роки; денна та заочна прискорена – 3 роки; магістр з гірництва: денна форма – 1,4 роки; заочна звичайна – 1,4 роки; перехресна – 1,4 рік.

У процесі навчання студенти спеціалізації «Підземна розробка родовищ корисних копалин» слухають курси лекцій з основних дисциплін, які є базою знань для гірничих інженерів, як на теренах України, так і за її межами, а саме: «Розкриття та підготовка родовищ корисних копалин», «Руйнування гірських порід вибухом», «Процеси підземних гірничих робіт», «Технологія проведення підготовчо-нарізних виробок», «Управління станом масиву», «Технологія підземної розробки родовищ корисних копалин», «Системи автоматизованого проектування рудників», «Комплексне використання мінеральних ресурсів», «Особливості технології та комплексної механізації в основних гірничодобувних регіонах світу» та ін.

Після закінчення навчання та захисту магістерської випускної роботи наші випускники працюють на гірничих підприємствах на посадах гірничого майстра, заступників начальників дільниць, на інженерних посадах в проектних, технічних та інших відділах, а з часом, по мірі набуття практичного досвіду – начальниками дільниць та відділів, головними інженерами та директорами шахт.

Ще під час навчання в університеті при проходженні після третього курсу виробничої практики ти маєш можливість повноцінно працювати на шахті та отримати робочу професію (кріпильника, ГРОЗ, бурильника та ін.).

Якщо ти мрієш присвятити своє життя вирішенню проблем гірничого виробництва, науці, то після успішного закінчення магістратури ти можеш здійснювати подальше навчання в аспірантурі. Багато наших випускників працюють у науково-дослідних та проектно-конструкторських інститутах гірничого профілю (ДП «НДГРІ», «Кривбаспроект», ДП «НДІБПГ» та ін.).

При навчанні найбільш здібні студенти ІІІ–ІV курсів щорічно приймають участь у міжвузівських конкурсах наукових студентських робіт та у міжвузівській олімпіаді за спеціалізацією «Підземна розробка родовищ корисних копалин», які щорічно проводяться гірничими ВНЗ у містах Дніпро, Донецьк, Івано-Франківськ, Кривий Ріг. Участь у цих олімпіадах дає можливість формувати та розвивати творчі здібності, а також безпосередньо ознайомитись з основними гірничодобувними регіонами нашої держави. За останні 5 років студенти кафедри ПРРКК отримали декілька дипломів першого та другого ступеню серед 5–6 ВНЗ, які здійснюють підготовку спеціалістів гірничого профілю, що підтверджує високий рівень підготовки наших студентів.

А також під час навчання в нашому університеті на кафедрі ПРРКК ти будеш мати змогу приймати активну участь у проведенні різноманітних заходів – «КВК», «Студентська весна», «Студентська осінь», конкурсах та оглядах, займатися в спортивних секціях з багатьох видів спорту.

Таким чином, якщо ти якомога скоріше бажаєш стати більш впевненим у собі, самостійним, висококваліфікованим спеціалістом гірничої справи, людиною з оптимістичним поглядом у майбутнє, як взагалі, так і у фінансовому аспекті, то знай – ми чекаємо на ТЕБЕ!

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!