Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Письменний С.В.

Письменний Сергій Васильович

Народився 5 травня 1976 р. в м. Кривому Розі в родині службовця. В 1999 році закінчив Криворізький технічний університет за спеціальністю «Підземна розробка родовищ корисних копалин» очної форми, отримав диплом гірничого інженера з відзнакою. Далі продовжував навчатися у магістратурі по вищевказаній спеціальності. По закінченні отримав диплом магістра з відзнакою. У 2000 р. вступив до аспірантури очної форми навчання Криворізького технічного університету при кафедрі ПРРКК, яку успішно закінчив у 2003 році.

Трудову діяльність розпочав з 2002 р. на посаді асистента кафедри ПРРКК по сумісництву. В 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Удосконалення технології підземної розробки крутоспадних родовищ в умовах відкрито-підземної відробки». Після захисту дисертації працював старшим викладачем, а потім доцентом на кафедрі ПРРКК. На теперішній час є вченим секретарем вченої Ради гірничого факультету та закінчив навчання в докторантурі.

Письменний С.В. є відповідальним за учбово-дослідну лабораторію «Комбінована відкрито-підземна розробка родовищ та гірського тиску ім. проф. В.О.Щелканова», в якій за його участю як керівника, студентами виконано та захищено 6 дипломних робіт на лабораторних моделях з використанням еквівалентних матеріалів. Активно займається викладацькою, науковою, громадською діяльністю та підготовкою студентів до конференцій та всеукраїнських олімпіад, на яких з 2007 по 2009 роки студенти займали перші місця. Приймає активну участь у виконанні держбюджетних тематик.

Його основними науковими напрямами роботи є:

– дослідження та розробка заходів по підвищенню безпеки праці при комплексній відкрито-підземній розробці рудних родовищ;

– розробка технології відпрацювання залізорудних родовищ на великих глибинах з використанням сучасного гірничого обладнання

– розробка технології відпрацювання покладів відкрито-підземним способом з використанням сучасного гірничого обладнання

Письменний С.В. приймав участь у міжнародних науково-технічних конференціях: Криворізького технічного університету «Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості» (м. Кривий Ріг, 2006-2010 рр.), «Форум гірників», (м. Дніпропетровськ, 2007-2010 рр.); міжнародного форуму молодих вчених «Проблемы недропользования», (Санкт-Петербург, 2007 р.) на яких доповідав результати наукових досліджень. За його участю опубліковано 32 наукових праці, з них 3 патенти на винахід.

Основні публікації:

 1. Снижение потерь и засорения руды при подземной отработке запасов под внутренним отвалом / В.А. Щелканов, Б.Н. Андреев, С.В. Письменный, С.А. Сторчак, О.Е. Чередниченко, Н.В. Полухина// Разраб. рудн. месторождений. Кривой Рог: КТУ, 2000. – Вып. 72. – С. 30-34.
 2. Письменный С.В. Методика определения потерь при комбинированной разработке // Разраб. рудн. месторождений. Кривой Рог: КТУ. – 2001. – Вып. 77. – С. 36-40.
 3. Письменный С.В., Хивренко В.О., Сбитнев В.А., Полухина Н.В. Определение параметров компенсационной камеры сводчатой формы// Разраб. рудн. месторождений. Кривой Рог: КТУ. – 2002. – Вып. 79. – С. 48-52.
 4. Сторчак С.А., Письменный С.В., Сбитнев В.А. Повышение качества рудной массы при подэтажном обрушении, за счет технологических факторов // Качество минерального сырья. Сб. науч. трудов. – Кривой Рог, 2002. – С. 70-74.
 5. Письменный С.В. Моделирование выпуска обрушенной руды под «плавающей» потолочиной из системы выпускных отверстий// Разраб. рудн. месторождений. Кривой Рог: КТУ. – 2005. – Вып. 88. – С. 28-32.
 6. Технические решения по строительству и эксплуатации подземного рудника в условиях Анновского карьера ОАО «СевГОК»/ Андреев Б.Н., Письменный С.В., Андреев Н.Б., Письменный И.А., Сергиенко С.Е., Калапуц И.Г., Ваховский А.И. // Разраб. рудн. месторождений. Кривой Рог: КТУ. – 2006. – Вып. 88. – С. 66-72.
 7. Письменный С.В. Отработка крутопадающих месторождений железистых кварцитов подземным способом под внутренними отвалами большой емкости // Збірник наукових праць «Школа підземної розробки». – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – С. 285-291.
 8. Андреев Б.Н., Письменный С.В., Бровко Д.В., Андреев Н.Б. Подземная отработка залежи «Южная» под охраняемым северо-восточным бортом Первомайского карьера//Форум гірників 2007: Материалы межд. конф. (11-13 жовтня 2007 р.). – Дніпропетровськ: НГУ, 2007. – С. 72-78.
 9. Ступнік М.І., Письменний С.В. Визначення параметрів воронки обвалення в зоні підземних гірничих робіт при розробці залізорудних родовищ // Вісник КТУ. – 2010. – Вип. 26. – С. 26-29.
 10. Ступник Н.И., Письменный С.В. Снижение потерь и засорения руды, за счет применения переуплотняемого слоя руды// Горная промышленность. – 2011. – Вип. Специальный выпуск. – С. 35-37.
 11. Пат. 62168 UA, МКІ Е21С41/06. Спосіб розробки крутоспадних родовищ корисних копалин / С.О. Сторчак, В.О. Щелканов, Ф.І. Караманіц, Б.М. Андрєєв, В.А. Корж, С.В. Письменний (Україна); Заявл. 02.01.2003; Опубл. 15.12.2003; Бюл. № 12.

За результатам виконаних досліджень опубліковано 35 наукових праць, з них 3 патенти України.

Контактна інформація:

тел.: (056) 409-61-17

E.mail: psv-knu@mail.ru

Єдина Країна! Единая Страна!