Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кушнерьов І.П.

 

 

Кушнерьов Іван Петрович

Народився 14 серпня 1949 р. в с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області. Після закінчення школи в 1966 році працював в кар’єрі тресту «Днепронерудпром». В 1967 р. поступив до Криворізького гірничорудного інституту і в 1972 р закінчив його з відзнакою за спеціальність «Технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин». З 1972 по 1974 рр – служба в лавах Радянської Армії на посаді зам. командира роти. З 1974 р працював старшим інженером, старшим науковим співробітником, асистентом кафедри ПРРКК. У 1982 р. закінчив аспірантуру та захистив канд. дис. на тему «Дослідження впливу реологічних властивостей вапняків на стійкість покрівлі камер і ціликів» (Підземна розробка родовищ корисних копалин). З 1989 р – доцент кафедри підземної розробки родовищ корисних копалин.

Удосконалювання технології відпрацювання родовищ корисних копалин підземним способом на основі геомеханічного обґрунтування технологічних параметрів очисної виїмки. Робота покладається на використанні закономірностей зміни в часі стану й властивостей гірських порід при визначенні й керуванні конструктивними технологічними параметрами систем розробки покладів корисних копалин

Наукові результати

1. Розроблено вихідні положення по визначенню конструктивних параметрів очисної виїмки покладів корисних копалин з обліком їх реологічної обумовленості.

2. Запропонована реологічна модель для експериментального вивчення повзучості слабких гірських порід. Установлено, що в діапазоні діючих у ціликах і покрівлі камер напруг повзучість слабких гірських порід підкоряється лінійному закону.

3. На основі вивчення тимчасових процесів у породному масиві встановлені прогнозні залежності розвитку зсувів порід у часі й взаємозв’язок між міцністю й повзучістю слабких гірських порід, що дозволяє вести оцінку тривалої стійкості покрівлі камер і ціликів.

4. Для оцінки стану конструктивних елементів систем підземної розробки встановлене рівняння тривалої міцності гірських порід, описуване статичною формою зв’язку. Реологічний коефіцієнт, що характеризує зниження міцності порід у часі, знайдений на основі встановленого взаємозв’язку між міцністю й повзучістю слабких гірських порід.

5. Установлено залежності впливу зміни в часі властивостей і стану слабких гірських порід на розміри покрівлі камер і ціликів. Запропоновано розрахунковий метод і методику визначення технологічних параметрів конструктивних елементів систем розробки з обліком їхньої тривалої експлуатації.

6. Розроблено технологічну схему очисної виїмки й керування вуглевміщуючим масивом при відпрацюванні тонких й середньої потужності пологих шарів.

7. Розроблено ефективні способи зниження шкідливого впливу гірського тиску на конструктивні елементи систем розробки.

8. Запропоновано методику визначення місця розташування в лежачому боці покладу додаткового горизонту доставки відбитої руди при секційному обваленні стелини.

Практичне значення

1. Розроблено методичні вказівки по визначенню розмірів конструктивних елементів очисної виїмки будівельного каменю. Проектування й відпрацьовування родовищ стенового матеріалу шахтами в Молдові й Україні виконується відповідно до цих вказівок. Можуть бути використані при утилізації підземних вироблених просторів.

2. Запропоновано технологію відпрацьовування стелин при камерних системах розробки крутоспадних покладів, що забезпечує зниження втрат відбитої руди стелини на 12-13%.

3. Запропоновано варіанти технологічних схем відпрацювання покладів корисних копалин, що забезпечують безпечне ведення гірських робіт, підвищення показників витягу рудної маси й зниження собівартості видобутку.

4. Розроблено й доведені до практичного застосування розрахункові методи визначення параметрів очисної виїмки покладів і подальшої утилізації вироблених просторів.

Реалізація результатів

1. На шахтах по видобутку стенових матеріалів підземним способом (Молдова, Україна) впроваджені «Методичні вказівки по обліку реологічних властивостей вапняків при визначенні розмірів покрівлі камер і ціликів».

2. Впроваджено способи розробки потужних рудних покладів із залишенням у камерах проміжних ціликів, що забезпечують підтримку стелини й рудовміщуючого масиву, а також забезпечують підвищення показників вилучення рудної маси й розширення області застосування камерних систем розробки.

3. Розроблена й впроваджена методика здійснення контролю за станом покрівлі камер і ціликів на шахтах по видобутку будівельного каменю.

4. Розроблені розрахункові методи визначення розмірів камер і ціликів при відпрацюванні пологоспадних родовищ і подальшому вторинному використанні вироблених просторів впроваджені на шахтах по видобутку будівельного каменю. Використовуються також у навчальному процесі.

Єдина Країна! Единая Страна!