Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Грищенко Т.С.

Грищенко Тетяна Степанівна

Працює в Криворізькому національному університеті. Починала трудову та наукову діяльність у науково-дослідному секторі КГРІ в лабораторії «Буровибухових робіт» під керівництвом д.т.н., професора Капленка Ю.П. У 1986 р. з відзнакою закінчила Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Технологія та комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин».

За період роботи в НДС кафедри ПРРКК на посаді інженера та наукового працівника брала активну участь у виконанні 8 науково-дослідних робіт. Усі наукові роботи мали практичне значення і були впровадженні на рудниках Кривбасу зі значним економічним ефектом. У ряді наукових робіт була виконавцем окремих розділів. Має авторське свідоцтво на винахід.

У 1994 році у зв’язку з виробничою необхідністю Грищенко Т.С. переведена на кафедру підземної розробки родовищ корисних копалин на посаду завідуючої лабораторії. З 2000 року – викладач цієї кафедри. З 2006 року – старший викладач кафедри. Читає курс «Основи гірничого виробництва», «Технологія гірничого виробництва», «Технологічні процеси енергоємних виробництв». Являється активним учасником упровадження нових форм, методів і технологій навчання у зв’язку з переходом на КМС. Приймає участь у підготовці до видання методичних вказівок та посібників. Являється куратором групи.

Паралельно з викладацькою роботою Грищенко Т.С. приймає участь у якості виконавця НДР з держбюджетної тематики, в якій вирішуються проблеми, пов’язані з подальшою розробкою багатих залізних руд на великих глибинах із застосуванням самохідної гірничої техніки.

Грищенко Т.С. проходила стажування на підприємствах ПАТ «Кривбасзалізорудком» та в гірничому відділі Криворізького державного підприємства «Науково-дослідний гірничорудний інститут». Знайомилася з практичними та науковими дослідженнями, які полягають у підвищені ефективності камерних систем розробки за рахунок геомеханічного обґрунтування параметрів технології підземного видобутку руд. Отримані знання і досвід використовує для подальших досліджень і для вдосконалення навчального процесу.

Активно приймає участь у міжнародних наукових конференціях.

Єдина Країна! Единая Страна!