Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Чухарєв С.М.

Чухарєв Сергій Михайлович

Народився 17 квітня1958р. у м. Кіровоград. В 1981 році закінчив вечірній гірничий факультет Криворізького гірничорудного інституту за спеціальністю «Будівництво підземних споруд і шахт». У 1978–1992 рр. працював у Науково-дослідному гірничорудному інституті. Пройшов шлях від лаборанта до провідного наукового співробітника та завідувача лабораторією. У 1989 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Розробка оптимальних параметрів днищ блоків при видобутку руд слабких і середньої міцності на великих глибинах», спеціальність 05.15.02 «Підземна розробка родовищ корисних копалин». У 1990 р. закінчив навчання в Центральному інституті підвищення кваліфікації керівних працівників і фахівців чорної металургії (м. Москва) з наступним стажуванням у фірмі «Глобалбрідж ЛТД» при Інституті світової економіки Угорської академії наук (м. Будапешт). У 1996 році отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю «Фінанси і кредит».

Основними науковими напрямами роботи є:

– Розробка параметрів днищ блоків при видобутку руд з різними фізико-механічними властивостями;

– Вплив фізико-механічних властивостей відбитої руди на закономірності формування параметрів фігур випуску.

Основні публікації.Опублікував 26 друкованих наукових праць, у тому числі 5 винаходів.

Єдина Країна! Единая Страна!