Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Губин Георгий Викторович
академик Академии горных наук, доктор технических наук, профессор

Наукова біографія

        Народився 01.08.1931р. в  м. Котельніково, Волгоградська область. Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1954 році закінчив Московський інститут сталі за спеціальністю «Металургія чорних металів», отримавши кваліфікацію інженера-металурга. У 1957 році закінчив аспірантуру Інституту металургії ім. А.А.Байкова АН СРСР (м. Москва). У 1960 році закінчив дворічний університет марксизму-ленінізму за спеціальністю «Економіка».

Загальний науково-педагогічний стаж роботи: 53 роки.

Науковий ступінь, вчене звання: у 1958 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Металургія чорних металів». У 1967 році отримав атестат про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Металургія чорних металів», у 1970 році – атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри збагачення корисних копалин.

У 1970 році в Московському інституті сталі і сплавів захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, а у 1972 році отримав атестат про присвоєння вченого звання професора за спеціальністю «Металургія чорних металів».

У 1993 році Академія гірничих наук України обрала Губіна Г.В. Академіком Академія гірничих наук України.

Губін Георгій Вікторович народився в 1931 році в м. Котельниково Волгоградської області.

У грудні 1957 року почав трудову діяльність в інституті «Механобрчормет» (м. Кривий Ріг). Займав посади керівника групи, начальника лабораторії, а з 1961 по 1979 роки - заступника директора з науково-дослідної частини.

У 1979 році перейшов по конкурсу на посаду завідувача кафедри збагачення корисних копалин Криворізького гірничорудного інституту, а в 2001 році очолив кафедру металургії чорних металів та ливарного виробництва, яка в 2013 році була перейменована в кафедру рудотермічних процесів та ливарного виробництва.

За весь час роботи на різних посадах Г.В.Губін неодноразово виїжджав за кордон в службові відрядження на стажування, а також в якості учасника міжнародних конгресів і конференцій по збагаченню та металургії і в наданні допомоги по лінії ООН і СЕВ. Він відвідав такі країни, як Великобританія, Франція, ФРГ, Фінляндія, Канада, США, Мексика, Болгарія, Югославія, Чехословакія, КНР, Лівія, Малайзія.

Г.В. Губін є членом спеціалізованих Рад із захисту дисертацій і членом редколегій науково-технічних журналів. Впродовж п’яти років був членом експертної Ради ВАК України.

Є автором та співавтором 385 публікацій, в тому числі 10 монографій, а також отримав 99 авторських свідоцтв і патентів, у тому числі трьох закордонних.

Г.В.Губін, як науковий керівник, підготував 23 кандидати і доктори технічних наук.

Робота професора Губіна Г.В. відмічена рядом нагород: медалями «За трудовую доблесть» (1971), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1986), «Захисник Вітчизни», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999); має відзнаку «Відмінник освіти України» (2002); нагрудні знаки «За наукові досягнення» (2007) і «За заслуги перед містом» (2012) та інші.

У 2012 році професору Губіну Г.В. призначена довічна державна стипендія.

Дисципліни, які викладає:

  1. Безкоксова металургія.
  2. Основи збагачення корисних копалин і металургії.
  3. Вступ до спеціальності.
  4. Основи металургійного виробництва.

        Основні публікації:
1. Энергетический критерий оценки работы измельчительных аппаратов.
2. Комплексная оценка энергопотребления в горнорудном и металлургических производствах.
3. Инновационные технологии восстановительной плавки титановых концентратов.
4. Анализ недостатков современного агломерационного процесса и комплексный подход к их преодолению.
5. Сучасні промислові способи безкоксової металургії заліза.

        Нагороди:
Медаль за трудовую доблесть (1970);
Почесна грамота Кабінета Міністрів (1999);
Медаль «Захисника Вітчизни» (1999).

Єдина Країна! Единая Страна!