Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Губин Георгий Викторович

академик Академии горных наук,

доктор технических наук, професор

Посада: завідувач кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Безкоксова металургія
 • Конструювання литих деталей
 • Підготовка сировини до окускування
 • Підготовка сировини до ливарних процесів
 • Основи інформаційних технологій в науково-педагогічній роботі
 •  Основи металургійного і прокатного виробництва
 • Проектування ливарної оснастки

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1954 році закінчив Московський інститут сталі за спеціальністю «Металургія чорних металів», отримавши кваліфікацію інженера-металурга; у 1957 році закінчив аспірантуру Інституту металургії ім. А.А.Байкова АН СРСР (м. Москва); у 1960 році закінчив дворічний університет марксизму-ленінізму за спеціальністю «Економіка».

Загальний педагогічний стаж роботи: 58 років.

Науковий ступінь, вчене звання: у 1958 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Металургія чорних металів»; у 1967 році отримав атестат про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Металургія чорних металів»; у 1970 році – атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри збагачення корисних копалин.

У 1970 році в Московському інституті сталі і сплавів захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук, а у 1972 році отримав атестат про присвоєння вченого звання професора за спеціальністю «Металургія чорних металів».

Губін Георгій Вікторович народився в 1931 році в м. Котельниково Волгоградської області.

У грудні 1957 року почав трудову діяльність в інституті «Механобрчормет» (м. Кривий Ріг). Займав посади керівника групи, начальника лабораторії, а з 1961 по 1979 роки - заступника директора з науково-дослідної частини.

У 1979 році перейшов по конкурсу на посаду завідувача кафедри збагачення корисних копалин Криворізького гірничорудного інституту, а в 2001 році очолив кафедру металургії чорних металів та ливарного виробництва, яка в 2013 році була перейменована в кафедру рудотермічних процесів та ливарного виробництва.

За весь час роботи на різних посадах Г.В.Губін неодноразово виїжджав за кордон в службові відрядження на стажування, а також в якості учасника міжнародних конгресів і конференцій по збагаченню та металургії і в наданні допомоги по лінії ООН і СЕВ. Він відвідав такі країни, як Великобританія, Франція, ФРГ, Фінляндія, Канада, США, Мексика, Болгарія, Югославія, Чехословакія, КНР, Лівія, Малайзія.

Г.В. Губін є членом спеціалізованих Рад із захисту дисертацій і членом редколегій науково-технічних журналів. Впродовж п’яти років був членом експертної Ради ВАК України.

Є автором та співавтором 385 публікацій, в тому числі 10 монографій, а також отримав 99 авторських свідоцтв і патентів, у тому числі трьох закордонних.

Г.В.Губін, як науковий керівник, підготував 25 кандидатів і доктори технічних наук.

Робота професора Губіна Г.В. відмічена рядом нагород: медалями «За трудовую доблесть» (1971), «За доблестный труд» (1970), «Ветеран труда» (1986), «Захисник Вітчизни», Почесною грамотою Кабінету Міністрів України (1999); має відзнаку «Відмінник освіти України» (2002); нагрудні знаки «За наукові досягнення» (2007) і «За заслуги перед містом» (2012) та інші.

У 2012 році професору Губіну Г.В. призначена довічна державна стипендія.

У 2015 році професору Губіну Г.В. присуджено Державну премію України в галузі науки і техніки.

Основні публікації:

1. Энергетический критерий оценки работы измельчительных аппаратов

2. Комплексная оценка энергопотребления в горнорудном и металлургических производствах

3. Инновационные технологии восстановительной плавки титановых концентратов

4. Анализ недостатков современного агломерационного процесса и комплексный подход к их преодолению

5. Сучасні промислові способи безкоксової металургії заліза.

Нагороди:

Медаль за трудовую доблесть (1970)

Почесна грамота Кабінета Міністрів (199)

Медаль «Захисника Вітчизни» (1999)

 

Савельєв Сергій Геннадійович

Доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва

Посада: доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

Дисципліни, які викладає:

 • Ресурсозбереження при виробництві окускованої сировини
 • Опробування та якість продукції
 • Основи наукових досліджень та техніка експерименту
 • Теоретичні та експериментальні дослідження процесів окускування
 • Теорія і практика спікання дисперсних систем
 • Теорія виробництва окускованої сировини.

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1969 році закінчив геолого-збагачувальний факультет Криворізького гірничорудного інституту за спеціальністю «Збагачення корисних копалин», отримавши кваліфікацію гірничого інженера-технолога. У 1976 році закінчив цільову аспірантуру кафедри руднотермічних процесів Московського інституту сталі і сплавів, у 2005 році – докторантуру Криворізького технічного університету зі спеціальності 05.15.08 – Збагачення корисних копалин.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи: 30 років.

Науковий ступінь, вчене звання: у 1977 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Металургія чорних металів». У 1993 році отримав атестат про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника зі спеціальності «Металургія чорних металів», у 2008 році – атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва.

Савельєв Сергій Геннадійович, 1945 року народження. За роки трудової діяльності працював учнем стругальника, стругальником, інженером, старшим інженером, слюсарем з ремонту обладнання, інженером-конструктором, завідуючим лабораторією огрудкування, молодшим науковим співробітником, начальником лабораторії збагачення і огрудкування, старшим науковим співробітником, викладачем.

У Криворізькому національному університеті працює доцентом кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва з 1 березня 2002 року. Є автором 97 наукових праць, у т. ч. монографії та 13 авторських свідоцтв і патентів СРСР, Росії, України (у співавторстві). 

Ткач Віталій Васильович

Декан факультету рудопідготовки та обробки металів, к.т.н.,

член-кореспондент ГАН України

Посада: доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва

 

Дисципліни, які викладає:

 • Ливарна гідравліка
 • Основи теорії та технології плавки ливарних сплавів
 • Сталеве литво
 • Устаткування ливарних цехів

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1976 році закінчив Криворізький гірничорудний інститут повну вищу освіту та здобув кваліфікацію гірничого інженера-механіка. Закінчив у 1984 році аспірантуру кафедри збагачення корисних копалин, у 2003 році докторантуру кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва Криворізького технічного університету.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи: 30 років.

Науковий ступінь, вчене звання: у 1986 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Збагачення корисних копалин» У 2006 році отримав атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва.

Ткач Віталій Васильович, 1953 року народження. За роки трудової діяльності був слюсарем, науковим співробітником, асистентом, старшим викладачем, доцентом, керівником ТОВ, деканом факультету.

Плотніков Володимир Володимирович

Посада: доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

 

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Моделювання процесів окускування
 • Конструкція і експлуатація агрегатів для окускування залізорудних матеріалів
 • Позапічна обробка
 • Нові матеріали ливарного виробництва
 • Автоматизац.
 • Основи металургійного і прокатного виробництва

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1998 році закінчив Криворізький технічний університет і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію гірничого інженера-збагачувальника. У 1998 році здобув кваліфікацію магістра з гірництва. У 2002 році закінчив аспірантуру кафедри збагачення корисних копалин.

Загальний педагогічний стаж роботи: 15 років.

Науковий ступінь, вчене звання: у 2009 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Збагачення корисних копалин». У 2013 – отримав атестат про присудження вченого звання доцента кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва.

Плотніков Володимир Володимирович, 1975 року народження. За роки трудової діяльності працював провідним інженером збагачування, старшим викладачем, доцентом.

Саітгареєв Леван Наільєвич

Посада: доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

 

 

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Основи фізичного та математичного моделювання ливарних технологій
 • Моделювання ливарних процесів
 • Основи інформаційних технологій в науково-педагогічній роботі
 • Ювелірне та художнє литво
 • Основи автоматизованого проектування ливарного виробництва
 • Основи комп’ютерного моделювання і проектування ливарних технологій
 • Планування експерименту в ливарному виробництві
 • Технічне вимірювання і оброблення експериментальних данних.

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 2003 році закінчив Криворізький технічний університет і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію магістра з економічної кібернетики. У 2007 закінчив аспірантуру кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва.

Загальний педагогічний стаж роботи: 10 років.

Науковий ступінь, вчене звання: у 2010 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Збагачення корисних копалин». У 2013 році отримав атестат про присвоєння вченого звання доцента кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва.

Саітгареєв Леван Наільєвич, 1980 року народження. За роки трудової діяльності працював програмістом, асистентом, старшим викладачем, доцентом.

Ярош Тетяна Петрівна

Посада: доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

 

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Металургія чорних та кольорових металів
 • Теплотехніка ливарного виробництва
 • Теорія і практика спікання дисперсних систем
 • Теорія металургійних процесів
 • Основи гідро- та біометалургії
 • Виробництво виливків із кольорових металів
 • Кристалізація та властивості чавуну у виливках
 • Виробництво виливків із кольорових металів.

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1992 році закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за спеціальністю «Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості», отримавши кваліфікацію інженера – хіміка - технолога. У 2006 році закінчила аспірантуру Криворізького технічного університету зі спеціальності «Збагачення корисних копалин».

Загальний педагогічний стаж роботи: 10 років.

Науковий ступінь, вчене звання: у 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Збагачення корисних копалин». У 2011 році отримала атестат про присудження вченого звання доцента кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва.

Ярош Тетяна Петрівна – за роки трудової діяльності працювала інженером відділу збагачення руд кольорових металів і феросплавної сировини інституту «Механобрчормет», лаборантом хімічного аналізу центрально-комбінатської лабораторії та інженером групи хімічного аналізу санітарно-екологічної лабораторії ВАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат». У Криворізькому технічному університеті працює з 2005 року, з 2008 року – на посаді доцента кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва. Є автором понад 25 наукових праць.

Нагороджена почесними грамотами управління освіти і науки виконкому Криворізької міської ради та Дзержинської районної у місті ради.

Чубенко Вікторія Анатоліївна

Посада: доцент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія будови рідкого, кристалічного та аморфного стану речовин
 • Технологія і організація процесів обробки металів тиском
 • Процеси виготовлення металовиробів
 • Проектування цехів ОМТ
 • Теоретичні методи розрахунку формозмін
 • Технологічні лінії та комплекси металургійних цехів
 • Термічна обробка металів і сплавів.

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1990 році закінчила механіко-машинобудівний факультет Криворізького Трудового Червоного Прапору гірничорудного інституту, у 2006 році – аспірантуру Криворізького технічного університету.

Загальний педагогічний стаж роботи: 25 років.

Науковий ступінь, вчене звання: у 2006 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти». У 2008 році отримала атестат про присудження вченого звання доцента кафедри обробки металів тиском та металургійного обладнання.

Чубенко Вікторія Анатоліївна, 1968 року народження. За роки трудової діяльності працювала стажистом дослідником, асистентом, з 2006 року – доцентом кафедри обробки металів тиском та металургійного обладнання ДВНЗ «Криворізький національний університет». Є автором понад 30 наукових праці, в т.ч. 4 монографій і 1 навчального посібника (в співавторстві).

Скідін Iгор Едуардович

Посада: старший викладач кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

 

 

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Виробництво вилівків із сталі
 • Основи проектування ливарних цехів
 • Проектування ливарної оснастки
 • Теоретичні основи формоутворення
 • Проектування ливарних цехів і основи будівельної справи
 • Нові матеріали ливарного виробництва.

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1992 році закінчив Криворізький металургiйний технiкум за спецiальнiстю «Прокатне виробництво». У 2004 роцi закiнчив Криворiзький державний iнститут пiслядипломної освiти керiвникiв та спецiалiстiв металургiйного комплексу України і отримав повну вищу освіту та здобув кваліфікацію спецiалiста за спецiальнiстю «Ливарне виробництво чорних та кольорових металiв i сплавiв».

Загальний педагогічний стаж роботи: 7 років.

Cкiдiн Iгор Eдуардович, 1973 року народження. За роки трудової дiяльностi працював на підприємствах ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» і ПАТ «Криворізький завод гірничого обладнання» на посадах майстер змiни, ведучий iнженер-технолог, начальник бюро ливарного виробництва, заступник начальника по технологiї сталеливарного та чавуноливарного цеху. З вересня 2009 року працює старшим викладачем кафедри рудотермічних процесів та ливарного виробництва.

На теперішній час Скідін І.Е. навчається в аспірантурі кафедри рудотермічних процесів та ливарного виробництва за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів».

Хіноцька Алла Анатоліївна

Посада: старший викладач кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва.

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Основи автоматизованого проектування прокатного виробництва
 • Нагрівне обладнання цехів обробки металів тиском
 • Нові матеріали в прокатному виробництві
 • Паливо та металургійні печі
 • Обробка металів тиском
 • Листове виробництво
 • Позапічна обробка.

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 1987 році закінчила гірничий факультет Криворізького ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудного інституту. Згодом здобула другу вищу освіту: бакалавр з металургії, магістр металургії (Національна металургійна академія України). У 2012 році – закінчила аспірантуру Криворізького технічного інституту.

Загальний педагогічний стаж роботи: 13 років.

Хіноцька Алла Анатоліївна, 1964 року народження. У Криворізькому гірничорудному інституті, нині ДВНЗ «Криворізький національний університет», працює з 1984 року. За роки трудової діяльності пройшла шлях від лаборанту до старшого викладача.

З 2011 року – старший викладач кафедри обробки металів тиском та металургійного обладнання. В даний час старший викладач кафедри обробки металів тиском та матеріалознавства факультету рудопідготовки та обробки металів Криворізького Металургійного інституту ДВНЗ «Криворізький національний університет». Є автором понад 25 наукових праці, в т.ч. 4 монографії, 2 навчальних посібників і 5 патентів на корисну модель (в співавторстві).

Кондратенко Марія Миколаївна

Посада: старший викладач кафедри обробки металів тиском та матеріалознавства.

Дисципліни, які викладає:

 • Автоматизація процесів обробки металів тиском
 • Конструкція технологічних агрегатів цехів обробки металів тиском
 • Металознавство чорних та кольорових металів
 • Корорзія та захист металів
 • Основи наукових досліджень та техніка експерименту.

Назва закладу, який закінчила, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом:

1. У 1889 р. з відзнакою закінчила Криворізький гірничорудний інститут за спеціальністю «Гірничі машини і комплекси», здобула кваліфікацію гірничого інженера-механіка, диплом з відзнакою МВ-І №034591 від 30 червня 1989 р.

2. У 1996 р. з відзнакою закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування», здобула кваліфікацію інженера-механіка, диплом КГ №900924 від 29 червня 1996 р.

3. У 1999 р. закінчила Криворізький технічний університет за спеціальністю «Технологія машинобудування», здобула кваліфікацію магістра інженерної механіки, диплом НР №11767374 від 29 червня 1999 р.

4. У 2009 р. закінчила ДВНЗ «Державний інститут підготовки та перепідготовки кадрів промисловості» за спеціальністю «Металургійне обладнання», здобула кваліфікацію інженер-механік, спеціаліст з металургійного обладнання, диплом НР № 37473392 від 17 серпня 2009 р.

Загальний науково-педагогічний стаж роботи: 24 роки, з них педагогічного стажу – 23 роки.

Посади, що займала:

1989–1990 рр. – стажер-дослідник кафедри Гірничих машин.

1990– 2000 рр. – асистент кафедри Технології машинобудування.

2000 – 2005 рр. – старший викладач кафедри Технології машинобудування.

З 2005 р. – старший викладач кафедри Обробки металів тиском та металургійного обладнання.

Є автором понад 30 наукових праць, у т.ч. методичних вказівок з дисциплін, що викладає. Приймала участь у багатьох наукових конференціях.

Жбанова Олена Миколаївна

Посада: асистент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва

 

 

 

Дисципліни, які викладає:     

 • Художнє та ювелірне литво
 • Теоретичні основи формоутворення
 • Теоретичні основи ливарного виробництва
 • Основи виготовлення ливарних моделей
 • Контроль якості виливків
 • Планування експерименту в ливарному виробництві
 • Методика викладання дисциплін за фахом
 • Розробка і впровадження наукових досягнень у ливарному виробництві

Назва закладу, який закінчила, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 2010 році закінчила Криворізький технічний університет і отримала вищу освіту за спеціальністю «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів» та здобула кваліфікацію магістра металургії. У 2011 році поступила в аспірантуру за спеціальністю «Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів». Зараз навчається в аспірантурі.

Працює над дисертацією, приймає участь у різних конференціях, в тому числі міжнародних, є автором 12 статей, активно друкує методичні вказівки до виконання практичних та лабораторних робіт з фахових дисциплін.

Загальний педагогічний стаж роботи: 5 роки.

Жбанова Олена Миколаївна, 1987 року народження. За роки трудової діяльності працювала дитячим вихователем у дитячому санаторії, асистентом кафедри рудотермічних процесів та ливарного виробництва.

Бабаєвська Ольга Володимирівна

Посада: асистент кафедри металургії чорних металів і ливарного виробництва

 

 

 

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія та технологія виробництва окускованої сировини
 • Теорія металургійних процесів
 • Теорія і технологія металургійного виробництва
 • Печі металургійного виробництв.
 • Металургія чорних та кольорових металів 

Назва закладу, який закінчив, рік закінчення, спеціальність, кваліфікація за дипломом: у 2006 році закінчила металургійний факультет Криворізького технічного університету за спеціальністю «Металургія чорних металів», отримавши кваліфікацію інженера-металурга. У 2009 році закінчила аспірантуру кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва Криворізького технічного університету за спеціальністю 05.16.02 – Металургія чорних і кольорових металів та спеціальних сплавів.

Загальний педагогічний стаж роботи: 7 років.

Бабаєвська Ольга Володимирівна, 1985 року народження. У Криворізькому національному університеті працює асистентом кафедри металургії чорних металів та ливарного виробництва з 1 вересня 2008 року. Є автором 19 наукових праць.

Навчально-допоміжний персонал

Навчальний майстер Кіріченко Олександра Олексіївна

 Старший лаборант

Анікіна Оксана Володимирівна

 Старший лаборант

Дуженков Микола Васильович

 

 

 Старший лаборант

Фіщина Вікторія Валеріївна

 Технік I категорії

Тетеревенко Василь Іванович

 

 

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!