Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра металургії чорних металів і ливарного виробництва

Металургійні спеціальності в університеті з'явилися завдяки ініціативі професорів Ю.Г. Вілкула, В.Ф. Бизова, Г.В. Губіна.

У 2015 р. відбулася реорганізація факультету рудопідготовки та обробки металів шляхом обєднання кафедри рудотермічних процесів та ливарного виробництва і кафедри обробки металів тиском та матеріалознавства у кафедру металургії чорних металів і ливарного виробництва.

Кафедра забезпечена висококваліфікованими науково-педагогічними працівниками: професор; шість доцентів; три старших викладача; два асистента. Активно допомагає викладачам кафедри навчально-допоміжний персонал: навчальний майстер Кіріченко О.О.; технік I категорії Тетеревенко В.І.; старші лаборанти: Фіщина В.В., Анікіна О.В., Дуженков М.В.

За роки існування колективом кафедри підготовлена значна кількість випускників за професійними спрямуваннями «Металургія чорних металів», «Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів» та «Обробка металів тиском», зокрема близько 400 бакалаврів, 350 спеціалістів та 100 магістрів відповідно.

За цей час була підготовлена методична та матеріально-технічна база навчального процесу, створені лабораторії брикетування, агломерації та огрудкування, фізико-хімічних процесів в металургії, ливарного виробництва, обробки металів тиском, металознавства.

Крім спеціальних приміщень використовуються препараторська, методичний кабінет, кімнати для викладачів і аспірантів, кабінет для курсового та дипломного проектування

Студентами та аспірантами за допомогою викладачів кафедри ведуться науково-дослідні роботи в області безкоксової металургії заліза, розробляється інноваційна технологія виробництва титанових і ванадієвих шлаків з титаномагнетитових концентратів, технологія легування титаном сталі при виробництві відливок, технологія заміни металобрухту брикетами з високоякісних залізорудних концентратів, дослідження ефективності валкової розливки сталі в ливарно-прокатній кліті, дослідження осередку деформації при прокатуванні та інші.

Співробітники кафедри та студенти виступають з доповідями на науково-технічних конференціях і публікують свої роботи в різних виданнях.

Співробітники кафедри постійно працюють над підвищенням своєї кваліфікації, так кандидатські дисертації захистили викладачі В.В. Плотніков, Т.П. Ярош. Над докторськими дисертаціями працюють В.В.Ткач, С.Г. Савельєв, Л.Н. Саітгарєєв і В.А. Чубенко, а над кандидатськими старший викладач І.Е. Скідін, асистенти О.В.Бабаєвська та О.М. Жбанова.

Не дивлячись на непрості умови, співробітники кафедри докладають максимум зусиль, щоб дати високоякісну освіту своїм випускникам.

Окрім педагогічної роботи викладачі кафедри займаються адміністративною і суспільною роботою, так, доцент Ткач В.В. є деканом факультету рудопідготовки та обробки металів, а доцент Саїтгарєєв Л.Н. є заступником декана.

Багато зусиль і часу викладачі віддають підвищенню кваліфікації інженерно-технічних працівників підприємств гірничо-металургійного комплексу. Професор Г.В. Губін читає лекції для фахівців Інгулецького і Північного збагачувальних комбінатів. На курсах підвищення кваліфікації фахівців фабрики огрудкування Полтавського ГЗК працюють доценти С.Г. Савельєв, Л.Н. Саітгареєв, В.В. Плотніков, Т.П. Ярош, асистент О.В. Бабаєвська.

В планах роботи кафедри намічено розширення і поглиблення співпраці з промисловими підприємствами металургійного профілю, розвиток матеріально-технічної бази для проведення лабораторних занять і науково-дослідних робіт.

 

Буклет спеціальності Металургія

 

Єдина Країна! Единая Страна!