Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра маркшейдерської справи організована в 1944 р.(до 1979 року кафедра геодезії та маркшейдерської справи). ЇЇ організатором і першим завідувачем був доцент, кандидат технічних наук Гельман Давид Захарович. Спочатку кафедра вела підготовку з годезії і маркшейдерської справи гірничих інженерів-технологів та гірничих інженерів-геологів. З 1951 року рівень розвитку кафедри дозволив розпочати підготовку інженерів за фахом "Маркшейдерська справа", перший випуск яких відбувся в 1956 р.

    Підготовку фахівців у різні роки вели професори, доктори технічних наук А.М. Бєлоліков, П.І. Кудряшов, Й.Я. Рейзенкінд, Д.М. Казікаєв, доценти, кандидати технічних наук О.О. Федоровський, П.І. Єфімов, М.Г. Жуков, О.А. Колотова, Я.І. Перельштейн, А.П. Западинський, В.Б. Когут, В.О. Коломійцев, В.О. Сазонов, Б.О. Повний, І.Ю. Мошинський, Д.І. Сосік, В.С. Чичкан, О.І. Чирва, старші викладачі С.Ю. Коган, М.Я. Єщенко, А.Ф. Петров та інші.

    Набутий викладачами досвід наукової та методичної роботи дозволили, починаючи з 1971 року, вести підготовку інженерів за фахом «Інженерна геодезія». У вересні 1973 року кафедру геодезії та маркшейдерської справи розділили на кафедру маркшейдерської справи і кафедру геодезії, а у вересні 1978 р. кафедра геодезії, у свою чергу, була поділена на дві кафедри: «Прикладна геодезія» (завідувач професор, доктор технічних наук Рейзенкінд Й.Я.) та «Вища геодезія» (завідувач доцент, кандидат технічних наук Харкевич Г.О.).

    Починаючи з 1981 р., у зв’язку з розвитком кафедр маркшейдерської справи, прикладної та вищої геодезії, а також маркшейдерської та геодезичної спеціальностей в інституті, створюється маркшейдерсько-геодезичний факультет.

    З метою підвищення якості підготовки інженерів маркшейдерів у 1987 році на базі центральної виробничо-дослідницької лабораторії Головного виробничого об’єднання «Південруда» організована філія кафедри маркшейдерської справи, яка працює і понині при корпорації «Укррудпром».

    За весь період існування кафедру очолювали: кандидат технічних наук, доцент Д.З. Гельман (1944-1957 рр.), кандидат технічних наук, доцент А.М. Бєлоліков (1957-1958 рр.), кандидат технічних наук, доцент О.О. Федоровський (1958-1973 рр.), кандидат технічних наук, доцент В.О. Сазонов (1973-1986 рр.). З 1986 року завідувачем кафедри маркшейдерії та геодезії є заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік Академії гірничих наук України, доктор технічних наук, професор Павло Йосипович Федоренко.

    Кафедра підготувала і випустила близько 1600 гірничих інженерів-маркшейдерів. Кафедра приділяє велику увагу підготовці науково-педагогічних кадрів. При кафедрі діє аспірантура і докторантура. Успішно захистили докторські дисертації П.І. Кудряшов, П.Й. Федоренко, С.Г. Оніка, В.Д. Сидоренко, А.Ю. Антонов, Ю.М. Ніколашин, О.С. Зеленський, В.В. Перегудов, кандидатами технічних наук стали М.Г. Жуков, В.О. Сазонов, Б.О. Повний, І.Ю. Мошинський, Д.І. Сосик, В.С. Кравець, Б.А. Ртіщев, В.М. Удалов, О.І. Чирва, М.В. Шолох, А.А. Кушко, П.П. Ільїн, Р.С. Азарян, Фам Минь Тхао (В’єтнам), Висенто Карлос Боунте Жозеким (Мозамбік), Л.В. Долгіх, О.Є.Куліковська, А.В. Переметчик, О.В. Долгіх.

    Сьогодні викладачами кафедри є: доктор технічних наук, професор П.Й. Федоренко; кандидати технічних наук, доценти Л.В. Долгіх, М.В. Шолох, А.В. Переметчик, О.В.Долгіх; старший викладач Т.О. Подойніцина. Навчальний процес забезпечений всіма необхідними засобами навчання. При кафедрі є навчальний шахтний ствол-тренажер. Викладачі кафедри приділяють велику увагу питанням удосконалення навчального процесу.

    Кафедра виконує науково-дослідницькі роботи з госпдоговірних та держбюджетних тематик. Основними напрямками наукових досліджень є: удосконалення технології гірничих робіт; удосконалення маркшейдерсько-геодезичних робіт; вивчення процесу зсуву гірських порід при відкритому, підземному і комбінованому способах видобування руд; розробка заходів охорони споруд і небезпечного проведення гірничих робіт; геометризація родовищ, оптимізація родовищ промислових запасів корисних копалин і прогнозування об’ємів відкритих гірничих робіт; автоматизація маркшейдерсько-геодезичних обчислень; дослідження деформацій промислових споруд та будівель і розробка заходів по їх безпечному використанню.

    З цих наукових напрямків, кафедра вносить значний вклад у розв’язання невідкладних задач гірничо-видобувного комплексу. Так, професор Федоренко П.Й. розробив ряд технологічних методів керування якістю підірваної гірничої маси при розробці родовищ корисних копалин. Доцент Шолох М.В. проводить роботи з геометризації родовищ, оптимізації промислових запасів корисних копалин і прогнозуванню об’ємів відкритих гірничих робіт на залізорудних підприємствах України. Роботи з дослідження деформацій земної поверхні під впливом підземних гірничих робіт і дослідження фотограмметричних методів при маркшейдерському обслуговування Криворізьких ГЗКів виконують доценти Долгіх Л.В. і Долгіх О.В.

    Професори Федоренко П.Й. і Сидоренко В.Д. являються лауреатами Державної премії в галузі науки і техніки і нагороджені почесними знаками «За наукові досягнення». Професору Федоренку П.Й. присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України». Він нагороджений також знаком Криворізького міськвиконкому «За заслуги перед містом».

Єдина Країна! Единая Страна!