Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра будівельних геотехнологій веде підготовку фахівців в Галузі «Виробництво та технології» за шифром галузі “18” та за кодом спеціальності “184” «Гірництво» з спеціалізації «Шахтне і підземне будівництво»

 В процесі навчання, студенти мають можливість отримати дипломи бакалавра, спеціаліста, магістра.

Термін навчання:

- на денній формі:

 • бакалавра – 4 роки
 • спеціаліста – 1 рік (на базі бакалавра)
 • магістра – 1,5 рік (на базі бакалавра або спеціаліста)

- на заочній:

 • бакалавра – 5 років
 • спеціаліста – 1 рік (на базі бакалавра)
 • магістра – 1,5 рік (на базі бакалавра або спеціаліста)

- на прискореній:

 • бакалавра – 3 роки
 • спеціаліста – 1 рік (на базі бакалавра)
 • магістра – 1,5 рік (на базі бакалавра або спеціаліста)

Після успішного закінчення навчання, випускники ДВНЗ «Криворізький національний університет», кафедра будівельних геотехнологій за спеціалізацією «Шахтне і підземне будівництво» мають можливість в майбутньому займати наступні посади:

 • Асистент кафедри будівельних геотехнологій;
 • Майстер, заступник (помічник) начальника;
 • Начальник виробничої дільниці;
 • Інженер функціонального відділу підприємств, організацій і учбових  закладів;
 • Керівник функціонального відділу підприємства;
 • Заступник (помічник) керівника підприємства;
 • Керівник відділу проектних інститутів і організацій;
 • Гірничотехнічний інспектор;
 • Командир підрозділу ВГСЧ.

Також у випускників кафедри є можливість продовжувати навчання в аспірантурі за спеціальністю 05.15.04. - «Шахтне і підземне будівництво».

Паспорт спеціальності 184 – «Шахтне і підземне будівництво»

I. Формула спеціальності

Галузь науки і техніки, яка розробляє наукові основи та засоби керування гірничим масивом у підземних виробках різного призначення і створенням нових технологій їх спорудження, зокрема на об'єктах, не пов'язаних із видобутком корисних копалин, дослідженнями у сфері розрахунків на міцність елементів кріплення і споруд поверхневого комплексу та оптимізації його проектування.

II. Напрям досліджень

1. Дослідження пружно-деформованого стану гірничого масиву, що послаблений гірничою виробкою або комплексом виробок різного призначення.

2. Розроблення нових конструкцій кріплення та методик їх розрахунку.

3. Розроблення нових технологій спорудження гірничих виробок.

4. Розроблення наукових засад оптимального проектування виробок різного призначення.

5. Розроблення методик розрахунку на міцність, надійність елементів конструкцій будівель і споруд поверхневого комплексу.

6.  Розроблення нетрадиційного кріплення гірничих виробок, а також будівель і споруд поверхневого комплексу.

7. Розроблення наукових засад комплексного використання надр і збереження поверхні при будівництві шахт і підземних споруд.

III. Галузі наук, з яких присуджуються наукові ступені

Технічні науки.

 

ПРОГРАМА   вступного іспиту до аспірантури   із спеціальності  05.15.04– «Шахтне і підземне будівництво»

Єдина Країна! Единая Страна!