Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Історія кафедри будівельних геотехнологій

Підготовка гірничих інженерів – шахтобудівельників у Криворізькому гірничорудному інституті розпочалася у 1929 р. і в довоєнний час тривала до 1936 р. Причому останні роки цього періоду – на кафедрі шахтного будівництва, яку було організовано у 1932 р. На протязі року колективом керував О.О. Костюков, а з 1933 по 1936 р. – Я.Н. Грановський.

Восени 1954 р. була заснована сучасна кафедра будівництва гірничих підприємств, яку пізніше перейменували в кафедру шахтного і підземного будівництва. Під такою назвою вона функціонувала до 2001 р. З першого дня існування кафедри у повоєнні роки і до 1988 р. її очолював д.т.н., проф. Марко Вікторович Гумінський (13.09.1919 – 06.03.2000). У 1957 р. він організував лабораторію фотопружності, що стала основною базою для дослідження геомеханічних процесів. В той же період на кафедрі було розпочато підготовку наукових і педагогічних кадрів через аспірантуру. За вагомий внесок у науково-педагогічну роботу і суспільну діяльність М.В. Гумінському було присвоєне почесне звання "Заслужений працівник вищої школи". У період з 1988 по 2001 роки кафедрою керував д.т.н., проф. Олексій Михайлович Задорожній (19.10.1934 – 09.10.2004).

З 2001 по 2003 роки викладачі та допоміжний персонал складали секцію шахтного і підземного будівництва на кафедрі гірничого, промислового і цивільного будівництва, яка діяла на будівельному факультеті під керівництвом д.т.н., проф. Сергія Олександровича Жукова.

З 1 липня 2003 року кафедра відновила роботу як самостійна одиниця на гірничому факультеті під назвою "Кафедра будівельних геотехнологій". Завідувачем кафедри було призначено Бориса Миколайовича Андрєєва.

За час свого існування кафедра випустила близько чотирьох тисяч гірничих інженерів-будівельників. Через аспірантуру і докторантуру підготовлено більше 70 наукових працівників і викладачів. Значна кількість з них захистила кандидатські дисертації, а 7 – стали докторами наук.

Окрім керівників кафедри, вагомій внесок в підготовку інженерних та наукових кадрів належить колишнім викладачам: лауреату державної премії УРСР, д.т.н., проф. Г.М. Китачу,д.т.н., проф. В.Ф. Клочкову, кандидатам технічних наук, доцентам Ю.О. Вєсєлову, С.О. Дєліцину, І.Б. Доржинкевичу, Г.Г. Малигіну, С.Є. Нікуліну, Ю.К. Пасіченко, В.В. Покотію, О.В. Самоніну, О.Г. Сахно, ст. викладачу В.Я. Літвінову та ін.  

В різні роки серед напрямків наукової діяльності кафедри були такі: "Дослідження проблем гірського тиску і стійкості гірських виробок"; "Розробка та впровадження методу короткоуповільненого підривання свердловинних зарядів"; "Дослідження механізму дії вибуху при руйнуванні напружених масивів гірських порід"; "Розробка ефективних захисних споруд та обладнань при поглиблені вертикальних стволів шахт"; "Розробка способів армування вертикальних стволів консольними розстрілами та канатними провідниками", тощо.

Ученими кафедри написано і опубліковано декілька десятків книг – монографій, навчальних посібників і довідників; сотні наукових статей у спеціалізованих виданнях, а також численні методичні посібники і рекомендації. Посилання на наукові праці членів кафедри є в таких виданнях, як "Гірнича енциклопедія", в книгах, що вийшли з друку за рубежем.

 

Єдина Країна! Единая Страна!