Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Після встановлення радянської влади в Криворізькому басейні (1920) гірничорудна промисловість була в положенні повного розвалу. Основна проблема - відновлення затоплених шахт, які не експлуатувалися під час громадянської війни. З 24 тисяч робітників, які розробляли надра Криворізького басейну в 2013 році, до 1920 року залишилося близько 600 гірників різних професій. На весь басейн було 10 техніків та гірничих інженерів. У зв'язку з цим Укрголовпрофосвіта прийняла рішення про відкриття в Кривому Розі вечірнього робочого технікуму для підготовки технічних кадрів для Криворізького і Нікополь- Марганецького басейнів. 4 жовтня 1922 року прийнято вважати датою заснування Криворізького гірничорудного інституту (Криворізького національного університету) та гірничого відділення (гірничого факультету).

Спочатку в якості викладачів залучалися досвідчені інженери, які працювали на рудниках Кривбасу. Для студентів-гірників читався загальний курс дисциплін гірничого виробництва, званий «гірничим мистецтвом». Захист перших дипломних проектів відбувся в 1926 році. Дипломні проекти захистили 11 студентів.

Період другої світової війни для факультету був складним часом випробувань, але підготовка гірничих інженерів не припинялася. Більш того, в першій половині 1943 року інтенсивність підготовки кадрів різко зросла в зв'язку з тим, що студенти гірничого профілю, враховуючи їх важливість для оборонної промисловості, були звільнені від призову в армію.

Протягом існування гірничого факультету його керівниками були видатні організатори навчального процесу, відомі фахівці гірничодобувної промисловості та науковці. На жаль, про деканів, а також багатьох викладачів, які працювали на гірничому відділенні з 1922 по 1929 роки, відомостей немає.

Починаючи з 1930 по 2016 роки факультетом керували: Римша Г.Б. (1930-1931); Бринза М.М. (1932-1933); Шеляков М.С. (1933-1936); Міщенко М.В. (1936); Савостін (1937-1938); Стешенко О.І. (1938-1939); Носаль М.І. (1939-1942 та 1943-1946 рр.); Панчев І.С. (1942-1943 рр.); Ляліков Ю.С. (1944 р.); Беседін В.В. (1944 та 1947-1951); Мельников В.А. (1944-1946 рр.); Коржук Л.М. (1946 р.); Епштейн А.М. (1946-1947); Гумінський М.В. (1951-1953); Нікулін С.Є. (1953-1955 рр.); Мартинов В.К. (1955-1962 рр.); Астаф'єв Ю.П. (1962-1966 рр.); Дядєчкін М.І. (1966-1970 рр.); Сільченко В.І. (1970-1977 рр.); Волинець М.А. (1977-1980 рр.); Хівренко О.Я. (1980-1998 рр.); Пижик М.М. (1998-2011); Калініченко_В.О. (2011-2013) ; Андрєєв Б.М. (2013-2014); Швагер Н.Ю. (2014-т.ч)

У різні роки на гірничому факультеті працювало багато талановитих фахівців, які згодом стали видатними організаторами гірничодобувної та металургійної промисловості (Бринза М.М.), відомими вченими - академіками АНУ (Малахов Г.М., Старіков М.А.), академіки АГНУ - Бизов В.Ф. (президент АГНУ 1991- 2011 рр.), Капленко Ю.П. (віце-президент), Федоренко П.Й., Щелканов В.О.; лауреатами державних премій СРСР та України Малахов Г.М., Петренко П.Д., Бизов В.Ф., Федоренко П.Й., Храпко О.І., Вілкул Ю.Г. (президент АГНУ 2011р.- т.ч)

Гірничий факультет завжди славився своїми досягненнями як у підготовці фахівців високої кваліфікації, так і науковими досягненнями в розвитку гірничої науки та гірничодобувної галузі. Ще в другій половині минулого століття отримала визнання школа академіка Г.М. Малахова. Розроблена ним теорія випуску руди під обваленими породами була впроваджена на рудниках Кривбасу і постійно розвивалась його послідовниками: Петренком П.Д., Безухом В.Р., Кудрявцевим М.І., Коржем В.О., Хівренком О.Я. Професор Ю.П. Капленко зробив значний внесок в оптимізацію параметрів свердловинної відбійки руди. Вже 20 років з використанням його методики розраховують параметри відбійки руди на шахтах Кривбасу. Професор В.О. Щелканов - відомий фахівець з оптимізації параметрів сумісно відкрито-підземної розробки в умовах глибоких кар’єрів Кривбасу. Значний внесок у технологію розробки руд з закладкою камер зробив професор Фаустов Г.Т.

На теперішній час спеціальність «Гірництво» поділена на такі спеціалізації:

- підземна розробка родовищ корисних копалин,

- відкриті гірничі роботи,

- охорона праці в гірничому виробництві,

- шахтне і підземне будівництво,

- маркшейдерська справа,

- збагачення корисних копалин.

    Навчальний процес на факультеті зачезпечують кваліфіковані викладачі, серед яких 14 професорів, докторів наук та 34  кандидатів наук.

Єдина Країна! Единая Страна!