Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Перегудов В.В.

Перегудов Володимир Володимирович

Професор, доктор технічних наук, академік Академії гірничих наук України

Народився 18 липня 1957 року у м. Кривому Розі. Громадянин України. Освіта вища: з 1974 року по 1979 рік навчався у Криворізькому гірничорудному інституті, спеціальність: прикладна геодезія, кваліфікація: інженер-геодезист. З 1984 року по 1987 рік навчався в аспірантурі, з 1998 по 2002 – у докторантурі Криворізького гірничорудного інституту (з 1994 – Криворізький технічний університет). У 1988 році присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук, у 2003 – доктора технічних наук зі спеціальності 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин.

Трудова діяльність: з 1979 року по 2003 рік працював інженером, молодшим науковим співробітником науково-дослідного сектору, асистентом, старшим викладачем, доцентом, завідуючим кафедрою геодезії Криворізького технічного університету. У 1994 році присвоєно вчене звання доцента, у 2004 – професора, є членом-кореспондентом Академії гірничих наук України з 2006р. (з 2009 академік АГНУ). З 2003 по 2008 рік займав посаду директора гірничорудного, з січня 2008 р. − директора гірничо-металургійного інституту Криворізького технічного університету. У травні 2009р. за результатами конкурсного обрання призначений директором ДП «ДПІ «Кривбаспроект». Є автором більше 130 наукових праць, у тому числі 4 монографій, має авторські свідоцтва і патенти на винаходи.

Нагороджений Грамотою і нагрудним знаком «Автор» Державного департаменту інтелектуальної власності (травень 2006 р.), Почесною грамотою виконкому Криворізької міської ради (травень 2006 р.), Почесними грамотами Дніпропетровської обласної ради (жовтень 2006 р., жовтень 2007 р.), нагрудним знаком Міністерства освіти і науки України «Відмінник освіти України» (лютий 2007 р.), Грамотами виконкому Центрально-Міської районної у м. Кривому розі ради, Почесним знаком «За заслуги перед містом» ІІІ ступеня (серпень 2007 р.), Почесним знаком «Професіонал галузі» (грудень 2010р.), ювілейною медаллю «20 років незалежності України» (серпень 2011р.). Обирався депутатом Центрально-Міської районної у місті Кривому Розі ради V скликання (2006-2010 рр.) та є депутатом Криворізької міської ради VІ скликання .

Під керівництвом проф., д.т.н. В.В. Перегудова розроблено методи управління вибуховою підготовкою гірничої маси у глибоких залізорудних кар'єрах, що забезпечує підвищення економічної ефективності відкритих гірничих робіт. Виконано ряд науково-дослідницьких робіт з формування комп’ютерних баз даних залізорудних родовищ Кривбасу для обґрунтованого прийняття рішень щодо подальшої їх розробки. На основі результатів досліджень закономірностей зниження міцнісних характеристик гірських порід і розвитку зон їх попереднього знеміцнення під впливом вибухових навантажень розроблено: методику розрахунку параметрів буровибухових робіт, що забезпечують формування заданих областей попереднього вибухового знеміцнення масивів гірських порід; методичні рекомендації з ведення вибухових робіт із застосуванням нових спеціальних засобів здійснення масових вибухів при уступній відбійці гірських порід; режимні параметри підривання важкопідриваємих крупноблочних порід в умовах вузьких робочих площадок.

Окрім цього, його наукові інтереси і задачі як професора кафедри геодезії КТУ − необхідність комплексних геодинамічних досліджень Криворізького регіону, моніторингу земної поверхні за ступенем впливу техногенних факторів. Шлях вирішення цієї проблеми можливий при наявності загальної детальної карти вертикальних рухів земної кори, де повинні бути винесені зони техногенних впливів від впливу підземних і відкритих гірничих робіт.

Єдина Країна! Единая Страна!