Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Куліковська О.Є.

Куліковська Ольга Євгенівна

Професор, доктор технічних наук

 Громадянка України.

Освіта вища. З 1978 р. по 1983 р. навчалася у Криворізькому ордена Трудового Червоного Прапора гірничорудному інституті (з 1994 р. –  Криворізький технічний університет, з 2011 р. – Криворізький національний університет)за спеціальністю «Прикладна геодезія», одержала кваліфікацію «інженер-геодезист».

З 1988 р. по 1992 р. навчалася в аспірантурі Криворізького гірничорудного інституту, з 2008 р. по 2012 р. – у докторантурі Криворізького національного університету. У 1993 р.після захисту дисертації «Сучасні рухи земної поверхні та їх врахування при будівництві і експлуатації Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд» у Національному університеті «Львівська політехніка» присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук зі спеціальності 05.24.01 - геодезія, у 2013 р.після захисту дисертації «Концептуальні засади маркшейдерського моніторингу безпечного функціонування гірничодобувних регіонів» у Криворізькому національному університеті – доктора технічних наук зі спеціальності 05.15.01 – маркшейдерія.

Трудова діяльність: з 1983 р. по 2003 р. працювала лаборантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом кафедри прикладної геодезіїКриворізького гірничорудного інституту. У 2000 р. присвоєно вчене звання доцента кафедри маркшейдерської справи та геодезії. З 2003 р. по 2008 р. займала посаду декана географічного факультету Криворізького державного педагогічного університету, паралельно виконувала обов’язки завідувача кафедри економічної і соціальної географії.З 2012 р. за результатами конкурсного обрання прийнята на посаду доцента кафедри геодезії ДВНЗ «КНУ». Є автором більше 75 науковихта науково-методичних праць, неодноразово нагороджена почесними грамотами.

Основні навчальні курси, що викладаються: «Геодезія», «Геодезичні навігаційні системи», «Метрологія і стандартизація», «Методи рішення проектних задач». Є керівником курсових та дипломних проектів, магістерських робіт.

Єдина Країна! Единая Страна!