Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра геодезії

 СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 193 «ГЕОДЕЗІЯ ТА ЗЕМЛЕУСТРІЙ»

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Презентація кафедри

Підготовка фахівців за спеціальністю «Геодезія» у Криворізькому технічному університеті, а пізніше у Криворізькому національному університету, ведеться з 1971 року. За цей час кафедра підготувала і випустила близько 5000 інженерів-геодезистів, у тому числі для країн близького і далекого зарубіжжя.

Зародження професії почалося в сиву давнину. Ще при будівництві Єгипетських пірамід використовувалися перші примітивні геодезичні розрахунки, що дозволяли з високою точністю зорієнтувати ці будівлі. З тих часів геодезія стрімко розвивалася, створювалися нові інструменти і методи, вирішувалися все більш складні завдання в галузях архітектури, будівництва, мореплавання, астрономії та інших прикладних науках. Бурхливий розвиток промислового, житлового і транспортного будівництва, реформування земельних відносин в Україні призвели до зростання попиту на фахівців з геодезії. Геодезисти здійснюють геометричні виміри на місцевості, виконують роботи з межування земель, топографічні знімання, спостерігають за деформаціями інженерних споруд, виконують роботи із геодезичного забезпечення Державного земельного і міського кадастру.

Випускники університету можуть працювати у сферах геодезії, картографії та землеустрою у системі Державного агентства земельних ресурсів України, відділах архітектури і містобудування, будівельних, геологорозвідувальних, вишукувальних та проектних організаціях, на промислових і геодезичних підприємствах, а також в місцевих органах виконавчої влади.

Знання з предметної області

Геодезичні методи вимірювання на земній поверхні. Використання програмних засобів для вирішення професійних задач. Створення геодезичної основи для топографічних зйомок. Використання топографічних зйомок. Використання нівелювання. Основи оновлення планово-картографічних матеріалів фотограмметричними методами. Методи використання географічних інформаційних систем. Проектування меж, роздержавлення і приватизація земель. Проектування геодезичної опорної мережі. Методи і математичної обробки геодезичних вимірів. Попередні зрівнювальні обчислення результатів польових вимірювань. Використання тахеометричного знімання. Обчислення координат і висот пунктів.

Ступінь «бакалавр»

Спеціальність: 193 «Геодезія та землеустрій»

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Кваліфікація: фахівець з геодезії та землеустрою

Узагальнений об’єкт діяльності: визначення форми та розмірів Землі; створення топографічних і кадастрових карт і планів; інвентаризація і розпаювання земель; користування інформаційними системами

Нормативний строк навчанняна денній формі − 4 роки

Бакалавр з геодезії та землеустрою здатний виконувати таку професійну роботу: знімальні роботи з складанням топографічних карт і планів; знімальні роботи, пов’язані з веденням земельного кадастру; картографічні роботи та збирання географічних даних, включаючи використання аерофотозйомки; знімальні роботи в промисловості та будівництві; моніторинг, економіка і правова оцінка земель і нерухомості.

 

 

Ступінь «магістр»

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Кваліфікація : магістр з геодезії та землеустрою, професіонал

Узагальнений об’єкт діяльності: наукові дослідження в галузі розробки методів і засобів знімання місцевості, підземних комунікацій та геодезичного забезпечення будівництва і монтажу технологічного обладнання.

Нормативний строк навчанняна денній формі – 1,5 року

Уміння та навички з предметної області

 1. Здатність використовувати професійно-профільовані знання й практичні навички з фундаментальних дисциплін в при виконанні геодезичних робіт.
 2. Здатність застосовувати знання та розуміння для розв’язання якісних та кількісних задач.
 3. Уміння обчислювати просторові геодезичні координати.
 4. Володіння математичними методами обробки геодезичних вимірювань.
 5. Навички щодо створення геодезично-картографічної інформації.
 6. Здатність до оцінювання, інтерпретації та синтезу інформації та даних.
 7. Уміння застосовувати методи та способи складання планів та карт.
 8. Навички із опрацювання геопросторових матеріалів.

Практичні навички з предметної області

 1. Навички організації польових геодезичних робіт.
 2. Уміння завантажувати та використовувати спеціалізоване програмне забезпечення.
 3. Навички роботи із геодезичними приладами.
 4. Уміння володіти методами складання топографіних планів та карт

Загальні уміння та навички

 1. Здатність враховувати основні економічні закони, екологічні принципита застосовувати елементи соціокультурної компетенції.
 2. Уміння враховувати процеси соціально-політичної історії України, правові засади та етичні норми у виробничій або соціальній діяльності.
 3. Обчислювальні навички.
 4. Здатність застосовувати знання на практиці.
 5. Здатність до самонавчання та продовження професійного розвитку.
 6. Навички спілкування, включаючи усну та письмову комунікацію українською мовою та принаймні однією із поширених європейських мов.
 7. Навички взаємодії із іншими людьми, уміння роботи в групах.
 8. Уміння організації власної діяльності та ефективного управління часом.

Спеціальність 193 «Геодезія та землеустрій»

Конкурсні предмети при вступі для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти: українська мова та література; математика; географія або історія України.

Мінімальне значення кількості балів сертифіката з конкурсного предмету, з якимвступник допускається до участі у конкурсі, становить 100 балів.

 

 Працевлаштування

 • Фахівець може займати первинні посади
 • інженер з впровадження нової техніки та технології
 • інженер-землевпорядник (без категорії)
 • керівник виробничого підрозділу
 • керівник функціонального підрозділу
 • викладач професійного навчально-виховного заклад;
 • інженер в галузі землеустрою та кадастру
 • топограф.

Переваги вступу на спеціальність «Геодезія та землеустрій »

 • актуальність професії;
 • достатня кількість бюджетних місць;
 • надання гуртожитку;
 • практика на підприємствах міста;
 • можливість продовжити навчання в аспірантурі;
 • працевлаштування за фахом після закінчення вузу.

Студентське життя


У вільний від навчання час студенти нашої спеціальності приймають участь у різних геодезичних вікторинах.

 

Професійно важливі якості, які повинен мати геодезист:

 • практичне мислення;
 • стереоскопічність зору;
 • витримку;
 • терпіння;
 • зорове сприйняття;
 • витривалість;
 • відповідальність;
 • самоконтроль

Чекаємо на Вас!

 Контактна інформація:

Адреса: вул. Пушкіна 37, каб. 6-5, тел. 409-61-28.

 електрона адреса: geodesia_ktu@mail.ru

 

Єдина Країна! Единая Страна!