Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра екології

Завідувач кафедри екології: доктор медичних наук Бондаренко Анатолій Миколайович.

Кафедра екології була організована в липні 1995 року. Її організатором і першим завідувачем до 2003 року був колишній ректор університету, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, академік АГН України, доктор технічних наук, професор Вілкул Юрій Григорович. З 2003 року кафедру очолював доктор біологічних наук, професор Сметана М.Г. З 2014 р. кафедру очолював доктор геологічних наук Плотніков О.В.. .В 2009 році  та 2015 році кафедру очолює доктор медичних наук Бондаренко А.М.

Кафедра здійснює підготовку фахівців зі спеціальності 101 «Екологія» денної та заочної форми навчання згідно з вимогами освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів. Кафедра була акредитована  в 2016 на 10 років.

Заняття проводяться в аудиторіях і лабораторіях кафедри, обладнаних засобами навчання, де студенти можуть набути навичок практичної роботи та обробити результати навчальної практики. Студенти проходять навчальну, виробничу і переддипломну практики на базах кафедри та підприємствах регіону.

Кафедра приділяє велику увагу підготовці науково-педагогічних кадрів. Провідні співробітники кафедри здійснюють керівництво аспірантами і магістрами. Багато уваги приділяється керівництву науковою роботою студентів, які щорічно беруть участь у вузівських і Всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, конференціях і отримують дипломи переможців.

Сьогодні склад викладачів кафедри такий: доктор медичних наук Бондаренко А. М., кандидати технічних наук: доценти Панова С.М., Гацький А.К., кандидати біологічних наук Кірієнко С.М., старший викладач  Долина О. О.; асистент Нестор О.О., які постійно вдосконалюють навчальний процес згідно до сучасних вимог освіти. З метою підвищення якості підготовки фахівців використовуються сучасні досягнення науки і техніки, ефективні методики навчання студентів. Навчальний процес забезпечує технік Глущенко С.Г.

Кафедра виконує науково-дослідну роботу за ініціативною та госпдоговірною тематикою. Основними напрямами наукових досліджень є «Сучасні біотехнології в екології (біоутилізація, виробництво біобизелю з відходів та відновних ресурсів, векторні технології)», «Розробка інформатизованих систем моніторингу і керування процесами взаємодії полів напружено-деформованого стану масиву при формуванні відкритих гірничих виробок і штучних підземних споруд», «Розробка засобів та способів стабілізації пилових поверхонь Криворізьких шламосховищ».

Викладачами кафедри активно проводиться профорієнтаційна робота з випускниками гімназій, загальноосвітніх шкіл та ліцеїв міста.

Підтримується зв'язок з фахівцями інших ВНЗ України. Кафедра за час свого існування підготувала 17 випусків спеціалістів і магістрів, котрі працюють на всіх промислових підприємствах міста. На кафедрі готуються бакалаври, спеціалісти і магістри з екології, навчаються  аспіранти.

Кафедра екології підтримує тісні зв'язки з КДПУ, ДНУ, КБС HAH України, ГЗК міста Кривого Рогу, Дніпропетровською гірничою академією,  ПРАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Має наукові розробки: «Методики оцінки екологічного стану довкілля», «Методики оцінки екологічного потенціалу екосистем», «Дослідження ґрунтових та субстратних особливостей кар’єрно-відвальних комплексів та хвостосховищ як основи для вибору напрямку рекультиваційних заходів», «Стратегія адаптацій росли на відвала Криворіжжя як показник стану урботехногенного забруднення» і т.п.

Для вступу на спеціальність необхідні наступні конкурсні предмети: біологія (профільний), українська мова та література, хімія або географія.

Контактний телефон кафедри екології: (056) 409-61-12.

Запрошуємо на навчання!

 НОВИНИ КАФЕДРИ

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!