Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Геолого-екологічний факультет

Історія факультету починається з 1947 р., коли в Криворізькому гірничорудному інституті був створений геологічний факультет. З 1960 до 1966 р. факультет називався геологорозвідувальним, а з 1966 р. - геолого-збагачувальним.

В різний час факультетом керували Р.В. Смирнов (1947-1954 рр.), В.Г. Махлаєв (1953-1954 рр.), І.Г. Осетров (1955-1962 рр.), М.М. Акименко (1962-1974 рр.), В.Ф. Каркачов (1974-1980 рр.), В.Д. Євтєхов (1980-1986 рр.), Р.В. Попов (1986-1988 рр.). Деканом факультету з 1988 р. і до 2003 року був професор В.М. Тарасенко, з 2003 р. деканом є доктор геологічних наук, доцент Анатолій Анатолійович Березовський. До складу факультету входять кафедри: "Геології і прикладної мінералогії", завідуючий - д.г.-м.н., проф. В.Д. Євтехов; "Екології", завідуючий - д.м.н. А.М. Бондаренко, «Геодезії», завідуючий - д.т.н., проф. В.Д. Сидоренко.

Сьогодні на кафедрах факультету працюють 36 викладачів. Серед них 4 доктори наук; 21 кандидатів наук; з них троє мають звання професора, 17 - звання доцента.

На факультеті традиційно розвиваються наступні напрямки наукової діяльності: геологія і стратиграфія докембрійських відкладень; стратиграфія і палеонтологія фанерозойських відкладень; вивчення структур рудних полів; технологічна мінералогія залізних руд; мінералого - генетична оцінка порід і руд залізисто-кременистих формацій докембрія; вивчення технологічних особливостей руд і оцінка їх збагачуваності; розробка нових технологій і устаткування для збагачення руд чорних металів. На факультеті навчається біля 400 студентів денного відділення та 250 студентів - заочників. За час існування факультету було підготовлено близько 3000 інженерів, в тому числі біля 70 кваліфікованих фахівців для іноземних країн. Випускники факультету працюють в різних країнах світу: Росії, Білорусі, Туркменістані, Узбекистані, Казахстані, Грузії, Кубі, Перу, Колумбії, Анголі, Конго та в ін.. Три випускники факультету стали докторами геолого-мінералогічних наук, а 40 - кандидатами геолого-мінералогічних наук.

В даний час факультет веде перебудову навчальної і науково-дослідної роботи. Укладено договори про використання території Криворізького басейну як бази проходження геологічної практики студентами Краківської гірничо-металургійної академії і Національного гірничого університету України.

Відеоматеріли щодо спеціальності "Наука про землю"
Напрям підготовки (спецiальнiсть)
Науки про Землю
Екологiя, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування
(екологія та охорона навколишнього середовища)
Геодезія, картографія та землеустрій (геодезія)

Зв'язок

5002, м. Кривий Ріг, вул. Пушкіна, 37

(056)409-61-41, 409-61-45, 409-61-16,

 

Єдина Країна! Единая Страна!