Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Спеціальність у переліку спеціальностей, з яких університет готує фахівців, є однією з провідних. Згідно з наказом ректора про закріплення спеціальностей від 18 липня 1995 року № 124д випусковою кафедрою є кафедра моделювання та програмного забезпечення.

Підготовка фахівців на кафедрі моделювання та програмного забезпечення здійснюється за напрямом «Програмна інженерія» для студентів бакалаврів та за спеціальністю 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» для студентів спеціалістів. Ці напрями спрямовані на проектування, розробку, супроводження та використання різних видів програмного забезпечення. Фахівець за напрямом «Програмна інженерія» та за спеціальністю 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» володіє декількома мовами програмування, новітніми інструментальними засобами, те-хнологіями створення та супроводження програмного забезпечення, професійно знає сучасні операційні системи, комп'ютерні архітектури та мережі.

Сфери діяльності фахівця:

  • розробка компонентів комп'ютеризованих систем обробки інформації, керування комп'ютерними системами, проектування систем штучного інтелекту, системного програмного забезпечення ЕОМ, автоматизованих систем обробки текстової і графічної інформації, інтелектуальних систем обробки інформації і прийняття рішень, систем автоматизованого проектування, виробництва та управління підприємством;
  • обґрунтування рішень з вибору засобів передачі даних, визначення моделей мереж, вибір необхідного апаратного та програмного забезпечення розподілених мереж та систем телекомунікації;
  • розробка візуальних і невізуальних компонентів програмного забезпечення в умовах автоматизованого проектування та створення великих програмних продуктів за допомогою сучасних технічних засобів та інтегрованих середовищ розробників;
  • розробка програмних засобів та організаційних заходів щодо захисту інформації баз даних і комп'ютерних мереж в умовах несанкціонованого доступу.

В навчально-методичній діяльності кафедри моделювання та програмного забезпечення використовуються прогресивні методи навчання із застосуванням сучасних технічних засобів: комп’ютерів, мультимедійного проектора та інших засобів; виконання курсових проектів на актуальні питання та за заявками провідних підприємств з подальшим впровадженням у виробництво; реального виконання дипломних проектів на базових підприємствах.

Під час навчання студенти займаються науково-дослідницькою робо-тою, беруть участь у студентських конференціях, виступають з доповідями та публікаціями. Також студенти кафедри моделювання та програмного забезпечення є переможцями всеукраїнських олімпіад, учасниками міжнародних, всеукраїнських, обласних та регіональних науково-практичних конференцій.

На кафедрі ведеться цілеспрямована робота з підготовки молодих кадрів для роботи в університеті і подальшому підвищенні їх кваліфікацій-ного рівня, що забезпечується роботою аспірантури.

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців за напрямом 6.050103 «Програмна інженерія» за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) бакалавр складає 70 осіб за денною та 70 осіб за заочною формами навчання.

Прийом на навчання за ОКР бакалавра проводиться на базі середньої освіти фаховими атестаційними комісіями за результатами вступних випробувань. Термін навчання на здобуття ОКР бакалавр – 4 роки.

Ліцензований обсяг на підготовку фахівців зі спеціальності 7.080403 «Програмне забезпечення автоматизованих систем» за освітньо-кваліфікаційним рівнем (ОКР) спеціаліст складає 60 осіб за денною та 60 осіб за заочною формами навчання.

Прийом на навчання за ОКР спеціаліста проводиться на базі ОКР бакалавра фаховими атестаційними комісіями за результатами вступних випробувань. Термін навчання на здобуття ОКР спеціаліст – 10 місяців.

Випускники кафедри успішно працюють в Україні, країнах СНД, країнах дальнього зарубіжжя.

Єдина Країна! Единая Страна!