Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Е.Г. Файнштейн

Кафедра моделювання і програмного забезпечення була організована в 1979 році шляхом виділення її з складу кафедри електротехніки і електричних машин і називалась тоді кафедрою обчислювальної техніки. Очолив кафедру д.т.н., професор Е.Г. Файнштейн. Протягом 11 років його керівництва кафедра провела значну роботу зі створення курсів «Обчислювальна техніка і програмування», «Обчислювальна техніка, програмування та математичне моделювання», «Чисельні методи і програмування для ЕОМ», «Мікропроцесорні засоби і системи» для яких були розроблені необхідні навчально-методичні матеріали, програмне забезпечення і відповідні апаратні засоби. Також співробітники кафедри внесли вагомий внесок у впровадження систем обчислювальної та мікропроцесорної техніки на підприємствах нашого міста.

А.С. Давидкович

 

 

У 1990-му році керівництво кафедрою взяв на себе професор А.С. Давидкович. Цього ж року кафедра отримала свою теперішню назву – моделювання та програмного забезпечення.

  

В.М.Коробко

З 1995 року по 2008 рік кафедру очолював д.т.н., професор В.М.Коробко. Під його керівництвом кафедра крім традиційної підготовки студентів по загально-інженерним дисциплінам з інформатики, обчислювальної техніки, математичних методів тощо, стала готувати і випускати студентів за фахом «Програмне забезпечення автоматизованих систем».

 

 

Перший випуск ПЗАС

 

З 2008 року по 2010 рік завідувачем кафедри був к.т.н., доцент Г.В.Константінов

 З 2010 року кафедру очолює доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії науки та техніки України, академік Академії гірничих наук України, А.А.Азарян. 

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!