Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра моделювання і програмного забезпечення

Кафедра моделювання та програмного забезпечення є навчально-науковим структурним підрозділом Криворізького національного університету. Кафедра веде активну навчальну, методичну та науково-дослідну діяльність. Викладачами кафедри здійснюється підготовка студентів всіх спеціальностей з інформатики та обчислювальної техніки. Усього викладачами кафедри читається понад 50 дисциплін.

Кафедру очолює заслужений діяч науки та техніки України, лауреат Державної премії науки та техніки України, академік Академії гірничих наук України доктор технічних наук, професор Азарян Альберт Арамаїсович.

 

 

 

Важливою задачею кафедри є підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів спеціальності "Програмне забезпечення автоматизованих систем". Ця спеціальність спрямована на проектування, розробку, супровід та використання різних видів програмного забезпечення. Фахівці за напрямом "Програмна інженерія" оволодівають декількома мовами програмування, новітніми інструментальними засобами, технологіями створення та супроводження програмного забезпечення, професійно знає сучасні операційні системи, комп'ютерні архітектури та мережі.

 

Наші студенти вивчають:

- технології Internet- програмування (PHP, CSS, JavaScript);

- WEB-дизайн/дизайн інтерфейсу;  бази даних (SQL, MySQL);

- архітектуру комп’ютера;   схемотехніку;  - кромп’ютерну графіку (OpenGL);

- операційні системи (Windows, Linux, FreeBSD); - комп’ютерні мережі;

- програмування додатків Android, iOS;  програмування С++/С#; JAVA технології;  тестування програм та даних.

Після закінчення навчання вони вміють:

створювати адаптивний дизайн (Responsive Web Design);

- програмувати мовами  Java, Piton, C++, C#;

- створювати Web- розробки (JavaScript, CSS, PHP, MySQL);

- тестувати програми; працювати з базами даних (SQL, MySQL);

- створювати ігри;

- розробляти додатки для Android, iOS;

- створювати власні операційні системи;

- розробляти комп’ютерну графіку 3D;

- моделювати системи (UML);

- створювати інтуїтивний інтерфейс;  багато іншого.

Наші випускники займають ці та інші престижні посади:

- IT- системний інженер/ IT Systems Engineer

- Розробник ігр/ Game Developer

- Дизайнер інтерфейсу/ UI Designer

- Розробник додатків під iPhone OS/ Applications iOS Developer

- Архітектор ПЗ/ Software Architect

- Розробник C#/ C# Developer

- PHP Тімлідер/ PHP TeamLead

- Інженер програміст/ Programmer Engineer

- Розробник C++/ C++ Developer

- Проектний менеджер/ Project manager

- Розробник ОС/ OS Developer

Випускники кафедри успішно працюють в провідних ІТ-компаніях    Швейцарії, Іспанії, Португалії, Китаю, США, Німеччини, Франції  та на кращих підприємствах Криворіжжя і України.

В навчально-методичній діяльності кафедри моделювання та програмного забезпечення використовуються прогресивні методи навчання із застосуванням сучасних технічних засобів: комп’ютерів, мультимедійного проектора та інших засобів; виконання курсових проектів на актуальні питання та за заявками провідних підприємств з подальшим впровадженням у виробництво; реального виконання дипломних проектів на базових підприємствах.

Під час навчання студенти займаються науково-дослідницькою робо-тою, беруть участь у студентських конференціях, виступають з доповідями та публікаціями. Також студенти  кафедри моделювання та програмного забезпечення є переможцями всеукраїнських олімпіад, учасниками міжнародних, всеукраїнських, обласних та регіональних науково-практичних конференцій.

На кафедрі ведеться цілеспрямована робота з підготовки молодих кадрів для роботи в університеті і подальшому підвищенні їх кваліфікацій-ного рівня, що забезпечується роботою аспірантури.

Під керівництвом завідуючого кафедрою професора А. А. Азаряна працює потужна наукова школа за напрямом "Якість залізорудної сировини", яка досліджує методи оперативного контролю якості, методи управління якістю, та створює апаратні та програмні засоби, що реалізують данні методи. 

 

Сайт кафедри mpz.knu.edu.ua

 

 

 

Єдина Країна! Единая Страна!