Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра комп'ютерних систем та мереж

Кафедра комп’ютерних систем та мереж (КСМ)  була створена відповідно до наказу ректора Криворізького технічного університету № 301 від 17 жовтня 2007 р. Зараз до складу кафедри входять 10 штатних викладачів: доктори технічних наук, професори Купін А.І., Моркун В.С.; кандидати технічних наук, доценти Чубаров В.А., Сьомочкина С.В., Іщенко М.О., Вдовіченко І.Н.; старші викладачі к.т.н. Музика І.О., к.т.н. Кузнєцов Д.І., Маркова О.М.; асистент Кумченко Ю.О. Крім того, до навчального процесу залучено (за сумісництвом) визнаних фахівців з напряму комп’ютерної інженерії з провідних вищих навчальних закладів України – докторів технічних наук, професорів Кривулю Г.Ф. та Руденка О.Г. з Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) та Харківського національного економічного університету ім. С. Кузнеця (ХНЕУ), кандидата технічних наук, докторанта НАУ Юрка Ю.В. Також в якості сумісника асистентом на кафедрі працює Сенько А.О. Аспіранти кафедри Сенько А.О., Піддубний Б.А. та Мисько Б.С. Допоміжний персонал кафедри – старший лаборант Басюк Л.Б. Завідувачем кафедри з 2007 р. є проф. Купін А.І.

Кафедра КСМ є випусковою за напрямом «Комп’ютерна інженерія» зі спеціальності 123 – «Комп’ютерна інженерія». Кафедра забезпечує навчальну підготовку за освітньо-кваліфікаційними рівнями «бакалавр» та «магістр». Навчальна діяльність регламентується ліцензіями та сертифікатами про акредитацію Міністерства освіти і науки України (НД-ІІ № 0456170 від 30.11.2012 р., НД-ІІІ № 0456825 від 05.06.2013 р., НД-ІV № 0459142 від 08.11.2013 р.). Підготовка бакалаврів здійснюється за денною та заочною формою навчання з ліцензованим обсягом 50/50 осіб. Ліцензійний обсяг магістратури складає 20 осіб для очної та заочної форм навчання. З 1 вересня 2016 року здійснюється набір абітурієнтів на навчання за всіма ОКР (бакалавр та магістр) на спеціальність 123 – «Комп’ютерна інженерія» відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №266 від 29.04.2015 р.

Для забезпечення навчального процесу активно застосовується сучасне лабораторне обладнання та ліцензійне програмне забезпечення провідних світових компаній і брендів, зокрема: Cisco, D-Link, Vinet, Panduit, ATMEL, ScheiderElectric, PhoenixContact, IBM, Microsoft, Neuromatrix тощо.

На кафедрі відкрито аспірантуру за означеним напрямом під керівництвом професора Купіна А.І. та доцента Чубарова В.А. за спеціальностями 05.13.06 – інформаційні технології та 05.13.07 – автоматизація процесів керування.

Кафедра КСМ є структурним підрозділом факультету інформаційних технологій (ФІТ), який є факультетом загальноуніверситетського підпорядкування ДВНЗ «Криворізький національний університет».


Офіційний сайт кафедри:http://ksm.knu.edu.ua/

 
Єдина Країна! Единая Страна!