Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки (ІПМП) створена згідно з наказом ректора Криворізького технічного університету в 2002 році. Нині до складу кафедри входять 13 штатних викладачів: професор Бакум З. П.; доценти: Козак Л. В., Мелкумова Т. В., Пасічна О. В., Савченко А. Л., Січкар Г. Ю., Сулима Т. С.; Тарасова О. В.; Хоцкіна С. М.; старші викладачі: Суховенко Н. І., Ланова І. В.; викладачі: Гладир Я. С., Ткачук В. В.; забезпечують діяльність кафедри старший лаборант Виговська Л. О. та лаборант Соколовська Л. В.

Кафедра інженерної педагогіки та мовної підготовки є випусковою для спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

БАКАЛАВР (4 роки):

Кваліфікація: педагог професійного навчання – фахівець у галузі комп’ютерних технологій.

МАГІСТР (1 рік): 

Кваліфікація: педагог-дослідник, професіонал у галузі комп’ютерних технологій.

Кафедра забезпечує викладання гуманітарних курсів психолого-педагогічного та мовно-культурологічного циклу. Викладацький склад бере активну участь у науково-теоретичних, науково-методичних та науково-практичних конференціях, семінарах, симпозіумах Міжнародного та Всеукраїнського рівнів. Викладачами кафедри опубліковано понад 300 наукових та методичних праць, поміж яких більшість – у фахових виданнях ДАК України. Триває робота у контексті державної бюджетної тематики, із розроблення нових методичних посібників, вказівок та матеріалів для аудиторної та самостійної роботи студентів, модульних та дистанційних курсів. Викладачі мовних дисциплін працюють на підготовчих курсах, допомагаючи абітурієнтам готуватися до складання іспиту (ЗНО) з української мови та літератури. На кафедрі здійснюється виховна робота зі студентами; ведеться активна профорієнтаційна робота. Члени кафедри працюють із проблемними студентськими групами, творчими гуртками, готують наукові роботи студентів до участі у студентських наукових конференціях загальноуніверситетського рівня, Всеукраїнських олімпіадах та конференціях міжвузівського рівнів; допомагають адаптуватися іноземним студентам до вітчизняного освітнього простору та процесу навчання у ВНЗ; є кураторами академічних груп.

Додаткова інформація:

Сайт кафедри:

ipmp.knu.edu.ua

СЕКЦІЯ ІСТОРІЇ

Телефон, кафедри (0564)409-06-05

Головний корпус університету, аудиторія 441– викладацька кафедри

Електронна адреса кафедри:

ipmppost@gmail.com

Єдина Країна! Единая Страна!