Поштова адреса: вул. Віталія Матусевича,11,

м. Кривий Ріг, 50027, Україна

Телефон: (056) 409-06-06;Факс: (0564) 74-51-98

Приймальна комісія  (056) 409-61-26

www.knu.edu.ua

участь в олімпіадах та досягнення

Щороку кафедрою проводиться внутрішньо вузівська олімпіада з іноземних мов  проводиться в два тури. Знавці англійської мови виконують конкурсні завдання з аудіювання читання, лексики, граматики, письма, говоріння, а також беруть участь у Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференціях та мають змогу спілкуватись зі своїми однолітками з різних куточків країни, знаходячи нових друзів та набуваючи безцінного досвіду.

 

участь в конференціях різного рівня

15 березня 2011р. кафедрою було проведено Міжвузівську науково-практичну конференцію «Лінгвістичні студії».

Робота секцій проходила в новому форматі наукових студій, в умовах відкритого обміну думками, висловлення коментарів, дискусії. Робота конференції проводилася у кількох наукових напрямах, які сформували секції "Прикладна лінгвістика", "Інноваційні технології у вивченні іноземних мов", "Новітні методики викладання іноземних мов". У числі організаторів заходу була Українська спілка германістів вищої школи, Федерація обміну Франція-Україна. Серед учасників конференції було 5 професорів, докторів наук; 9 кандидатів наук, доцентів; 48 викладачів; 11 аспірантів; 140 магістрантів та студентів. На пленарному засіданні зареєструвалися 210 учасників. З доповідями виступили професор Сидоренко В.Д. (проректор з наукової роботи КТУ), професор прикладної лінгвістики, доктор філософії Девід Ленеган (Австралія) та викладач з Франції Мішель Буїссу. Жвавий інтерес викликала доповідь доктора філологічних наук, проф. КДПУ Колоїз Ж.В. "Актуальні проблеми дослідження термінів гірничої справи". До питань термінології зверталися й інші доповідачі пленарного засідання: к.п.н., доц. КДПУ О.Б. Каневська, к.п.н., доц. КЕІ КНЕУ ім. Вадима Гетьмана Мірошниченко Е.В., ст. викл. КТУ Лях І.В. , аспірант Сістук В.О. Актуальних питань теорії і практики викладання іноземних мов стосуються доповіді доктора педагогічних наук, проф. КТУ Бакум З.П., зав. кафедри іноземних мов КТУ, к.п.н. доц. Голівер Н.О., викладача КТУ Ліхошерст О.Г.

Учасники конференції виконували свої роботи на матеріалі іноземних мов (англійської, німецької, французької, іспанської) й на іноземних мовах.

 

методичні вказівки (див. на освітньому порталі АГАПА)

Кафедра іноземних мов успішно співпрацює з міжнародним відділом університету. Їй належить головна роль у підготовці та відборі студентів до навчання та стажування за кордоном. Професійно спрямоване навчання іноземних мов дозволяє студентам проходити практику та брати участь у різноманітних міжнародних програмах, проектах, слухати лекції, які проводяться носіями іноземних мов.

Кафедра підтримує тісні зв’язки з Українською спілкою германістів вищої школи, Федерацією обміну Франція-Україна.

Сьогодні основною ознакою спеціаліста високої кваліфікації є рівень його професіоналізму. На сучасномурівнірозвиткусуспільства професійне становлення кожного індивіду неможливе без практичного володіння іноземною мовою. Болонський процес дозволяє не лише студентам здобувати вищу освіту за кордоном, але й створює умови для вільного пересування викладачів по всьому світу зі своїми лекціями. Цього року професор прикладної лінгвістики, доктор філософії Девід Ленеган (Австралія), який наразі працює в університеті Угорщині, провів кілька занять зі студентами КТУ, а також семінар для викладачів кафедри на якому поділився власними інтерактивними методиками викладання мови, які базуються на мотивуванні студентів до навчання, залученні кожного студента групи до роботи, при цьому широко застосовуються рольові ділові ігри. Викладач –  волонтер Федерації обміну з Франції Мішель Буїссу разом з викладачем кафедри іноземних мов КТУ Георгієвою О.П. працювали над організацією та проведенням театральної постановки сучасної п’єси французькою мовою, яка викликала жвавий інтерес серед студентської молоді КТУ, франкомовних студентів іноземців КТУ та місцевих ЗМІ.

Система професійної підготовки майбутнього спеціаліста повинна забезпечувати кожному студенту можливість  індивідуальної самореалізації, тому що оволодіння професійною майстерністю, досягнення певного рівня залежить від індивідуальних властивостей та індивідуальних здібностей. Сучасна освіта повинна сприяти формуванню професійного мислення, вміння самостійно ставити і вирішувати професійні завдання. У зв’язку з цим, з метою поглиблення знань студентівпередбачається вивчення додаткового курсу «Іноземна мова за професійним спрямуванням» за напрямами «Іноземна мова для початківців», «Ділова іноземна мова», «Технічна іноземна мова» та «Теорія та практика перекладу»

 

наукові гуртки

Студентський клуб«Стрім»

Діяльність якого полягає у встановленні дружніх зв’язків із молоддю різних країн світу, в проведенні тематичних вечорів і організації зустрічей з носіями іноземних мов. У роботі клубу активну участь беруть студенти спеціальностей зовнішньоекономічний менеджмент та менеджмент організацій.

У рамках роботи клубу щорічно проводиться Фестиваль європейських культур. Кожен фестиваль має окрему тематику. Цього року проводився фестиваль Європейських культур “Raise your voice”, тобто «Скажи своє слово». Головні завдання заходу: активізація молоді за співіснування в умовах полікультурного суспільства, виховання активної життєвої позиції студентів як громадян Європейського співтовариства; підвищення рівня інформованості молоді з питань європейської толерантності; виявлення, обмін і розповсюдження кращого досвіду із збереження національної свідомості серед молоді засобами мистецтва, використовуючи лінгвістичні, мовні, вокальні та художні здібності. Активну участь приймали студенти будівельного та економічного факультетів.

Фестиваль «Французька весна» став також новою формою активізації студентів в навчальному процесі. Студенти-іноземці, переважна більшість яких – вихідці з франкомовних країн, мають можливість проявити себе, свої творчі здібності разом з українськими студентами, відчути себе рівноправними учасниками студентської спільноти.

«Дебат-клуб» проводить дебати англійською мовою з актуальних проблем суспільства. Керівник – ст. викл. Сокооова С.В. Активну участь приймають студенти економічного, будівельного та транспортного факультету в дебатах присвячених наступній проблематиці: «Інноваційний менеджмент сучасних підприємств»; «Міжнародна мобільність студентів: за і проти». До участі в дебатах долучилися не тільки студенти та викладачі КТУ, а й гості з ДНГУ: доценти кафедри іноземних мов ДНГУ Швець О.Д., Федоренко О., Ковальова Л. Особливої уваги заслужили аргументи таких студентів, як Скрипник М. гр. ААГ-08-1 «ThemobilityoffuturespecialistsintheContextofbolognaprocess» (КТУ), Федоренко О. «AnalyzingtheproblemsofFOREX» (ДНГУ), Корнєва В. гр. Ф-07-1 «Students’ experienceof«Workandtravel» (КТУ), Ковальова Л. «Qualitymanagementineducation» (ДНГУ), Савицький О. гр. ВГГ-04-1 «Influenceofinternetonstudentsdevelopment» (КТУ), Курдибайло Л.О. гр. ЗЕМ-08-1 «Overviewofstudents’ academicmobility» (КТУ). Слід відмітити високий креативний підхід та посилену підготовку до парного спікерства з боку опонентів, а також активну участь в обговоренні всіх присутніх на заході.

Єдина Країна! Единая Страна!